• DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 29.3.2023

     • Milá budúca prváčka, milý budúci prváčik, srdečne Ťa pozývame na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční

      29. marca v stredu od 14:00 hod. do 16:00 hod. v našej škole.

      Spolu sa budeme zabávať, spoznáš našu školu i našich učiteľov. Určite to bude obrovská zábava. Rodičia sa tiež nebudú nudiť, porozprávame im o škole a zodpovieme im na ich všetky otázky.

     • Riaditeľské voľno pre ročníky 5. - 8.

     •             Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

       udeľuje riaditeľské voľno pre ročníky 5. – 8.

      na deň 22. 03. 2023 (streda)

      vyučovanie je prerušené z organizačných dôvodov – testovania 9 (celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka).

      Zároveň Vám oznamujeme,  že 1. stupeň, ŠKD aj ŠJ bude v prevádzke.

      Obedy žiakov 5. až 8. ročníka sú už odhlásené. Ak chcete aby vaše dieťa obed malo, prosím prihláste ho cez www.strava.sk najneskôr do 21.3.2023 do 12:59 hod. Na obed budú môcť žiaci prísť cca od 12:00.

     • Gorazďáci spoznávajú svoje rodné Slovensko, Bratislava - 2. časť

     •       „Najlepším učiteľom je skúsenosť a nie niečí skreslený pohľad." Jack Kerouac

              Týmto výrokom amerického prozaika a básnika sa riadia aj naši Gorazďáci. Preto sa vo štvrtom ročníku rozhodli spoznávať rodné Slovensko nielen na hodinách vlastivedy, ale objavovať jeho nádherné zákutia aj osobne.

            A kam nás zaviedla naša túžba po poznaní tentokrát? Skúste opäť uhádnuť!

         Navštívili sme mesto, ktoré leží na hranici s Rakúskom a Maďarskom, čím sa stáva jediným hlavným mestom na svete ležiacim na hranici troch suverénnych štátov. Ak máte na mysli Bratislavu, uhádli ste. Tentokrát sme sa vydali na potulky do nášho hlavného mesta.

       

         Hneď, ako sme vyrazili vlakom zo stanice, upriamili sme pozornosť na okolie a prírodu. Pozorovania sme si poznačili priamo do mapy Slovenska.

           Po príchode do Bratislavy sme sa vydali na dobrodružnú výpravu, ktorou nás sprevádzal p. tajomník Tomáš, ktorý študoval históriu.

            Ako prvú sme absolvovali prehliadku Nebeského štítu, ako kopec nazývali obyvatelia mesta pred stáročiami. Dnes má pomenovanie Slavín. Jeho vrchol býval zahalený hmlou a oblakmi. Aj nás privítal v tomto tajomnom „odeve.“ Po vstúpení do areálu pamätníka sme sa okrem iného aj  dozvedeli, že pamätník na Slavíne je vlastne vojenský cintorín, ktorý na prelome 50. a 60. rokov 20. storočia upravili na pietny park s centrálnym pamätníkom a viacerými sochami.

         Po odhalení  záhadného miesta na nás už čakal vláčik Prešporáčik. Povozili sme sa uličkami a zákutiami Starého Mesta Bratislavy. Prostredníctvom audio sprievodcu sme sa dozvedeli o mocnom Uhorskom kráľovstve, ktorého sme boli súčasťou, o vzniku nášho jazyka - slovenčiny, videli sme nádherné historické budovy a dozvedeli sa množstvo zaujímavých faktov.

           Vláčik nás priviezol až k majestátnym hradbám Bratislavského hradu. Tam sme mali možnosť vidieť nádhernú barokovú záhradu, hradnú studňu a nádvorie. A samozrejme, nenechali sme si ujsť ani prehliadku samotného hradu.

          Po chutnom obede naše putovanie pokračovalo návštevou výstavy v Inchebe. Najväčšie vesmírne dobrodružstvo  Cosmos Discovery. Zoznámili sme sa s históriou pilotovaných letov do vesmíru od ich začiatkov až po súčasné misie. Videli sme stovky originálnych artefaktov z USA a Ruska, ktoré boli vo vesmíre, jedinečnú zbierku skafandrov a skutočné modely vesmírnych lodí, raketoplánov či rakiet. Putovaním vesmírom sme ukončili naše ďalšie dobrodružstvo.

           Cestou domov vo vlaku na nás opäť čakal kvíz, ktorým sme si preverili, čo všetko sme si dnes odniesli nielen v našich srdiečkach, ale aj hlavičkách.

        Už teraz sa tešíme na ďalšie poznávanie nášho rodného Slovenska. Navštívime nášmu srdcu najbližšiu Žilinu.

     • Zmena poplatku za pobyt žiaka v ŠKD od 1.4.2023

     • V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2023, schváleného dňa 21.02.2023 Mestským zastupiteľstvom, riaditeľ školy Mgr. Jozef Englárt, určil s účinnosťou od 1.4.2023 výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí. Príspevok bude použitý na zabezpečenie bežných výdavkov školského klubu detí.

      Výška mesačného príspevku na úhradu výdavkov:

           za pobyt za jedno dieťa v ŠKD je  15 Eur

      Termín úhrady príspevku:           do 10. dňa v mesiaci

      Spôsob úhrady:     

      Príspevok sa môže uhradiť mesačne, alebo jednorazovo - maximálne však na obdobie 1. - 6. mesiac a 9. - 12. mesiac kalendárneho roka. Platba sa realizuje bezhotovostne - na príjmový účet školy:

      SK13 5600 0000 0003 0404 8003

      Pri platbe je potrebné uvádzať správny variabilný symbol, ktorý bol pridelený každému žiakovi.

      Znížený poplatok za druhého súrodenca sa na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2023 ruší.

      Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

     • Prosba o darovanie 2% z vašej dane

     • Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
      • skvalitnenie vybavenia školy

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, postup ako na to je tu.

      Vyhlásenie s už predvyplneným naším OZ je tu.

     • Stretnutie so Zuzkou Kuglerovou-výnimočnou spisovateľkou

     •            „Čo ma vie dostať, je kniha, ktorú keď dočítate, tak si želáte, aby jej autor bol vaším najlepším priateľom, ktorému môžete zavolať, keď by ste chceli.“ J.D.Salinger

                  A práve naši Gorazďáci zo 4.A mali to šťastie stretnúť a osobne spoznať výnimočnú poetku, spisovateľku, novinárku a v neposlednom rade autorku slovenských povestí pani Zuzku Kuglerovú.

                Témou besedy bola nielen jej krásna kniha, ktorá nás zavedie do obdobia našich predkov Keltov - Veľká kniha keltských povestí. Dozvedeli sme sa, ako sa z malej neposednej školáčky stala spisovateľka a akú dôležitú úlohu v jej živote zohrala literatúra. Na rad sa dostali aj vtipné školské príbehy z detstva. Mali sme  možnosť načrieť aj do jej súkromného života. Prezradila nám, ktorú knižku venovala svojmu milovanému vnúčikovi Kubkovi. Všetkých nás zaujala svojou ohromnou fantáziou, láskavým srdiečkom a pútavou, bezprostrednou debatou. V závere besedy nemohla chýbať autogramiáda a fotenie.

              Milá pani Zuzka, ďakujeme za úžasne strávené dopoludnie. Už teraz sa tešíme na ďalšie naše spoločné stretnutie a množstvo kníh, ktoré ešte vyjdú z Vášho pera.

     • FEBRUÁR U NÁS V ŠKD

     • "V každom okamihu máme možnosť začať tvoriť svoju budúcnosť."

      (Vladimír Macko)

      Mesiac Február bol síce krátkym mesiacom, no my sme toho v ŠKD stihli až - až. Keďže bolo fašiangové obdobie, začali sme s aktívnou prípravou hneď od začiatku. Krátkym kurzom sme si osvojili zopár pohybov a krokov na základné tance, ktoré sa nám určite zídu aj do budúcna. Trošku viac popracujeme a budú z nás aj parketové tigre. Skúšali sme prvky valčíka a polky. Bolo to veľmi zaujímavé hlavne preto, že sme boli vo dvojiciach, čo bolo pre nás dovtedy neznáme. No bavilo nás to a určite sa k tomu ešte vrátime.

      V tomto mesiaci sme sa venovali aj téme internetu. Formou rozhovoru, prezentácie, dokumentov sme si viac priblížili tému podvodov a neovereným informáciám na internete. Táto téma nám má stále čo povedať. Opatrnosti nie je nikdy dosť. Svojimi ilustráciami sme poukázali na nutnosti overovať si zdroje, informácie a neveriť všetkému, čo vidíme a čítame. Samozrejme vieme, že naši rodičia sú tu na to, aby na nás dávali pozor aj v tomto smere.

      14.2.2023. Dátum, ktorý nám približuje sviatok sv. Valentína. Kto bol sv. Valentín? Bol to biskup a lekár. Je patrónom zaľúbencov, snúbencov, pocestných, včelárov, mládeže a pomocník proti moru. Sviatok svätého Valentína sa začal sláviť v roku 496. Nahradil pohanské sviatky pri ktorých sa oslavovala známa rímska vlčica, ktorá odchovala legendárnych zakladateľov mesta Rím Romula a Rema. Ženy a dievčatá boli pri tejto príležitosti obdarúvavané kvetmi.

      U nás obdarúvavame tých, ktorých ľúbime alebo máme radi. Sú to kvety, srdiečka alebo malé drobnosti. My v 7.oddelení ŠKD sme pre našich milovaných vyrobili krásne srdiečka, ktorými sme potešili tie ich srdiečka. Ďakujeme, že vás môžeme ľúbiť a mať radi!

      Záver mesiaca patril karnevalu. Bola to skvelá zábava! Toľko masiek, tancovania, súťaží...Všetko bolo skvelé, veľmi sme si to užili. Stretli sme sa všetci žiaci 1. stupňa. Toľko nás bolo, že telocvičňa nám pomaly nestačila. Karneval skončil, s ním aj fašiangové obdobie a začalo obdobie pôstu. Pôst je forma pokánia a príprava na Veľkú noc. Trvá 40 dní od Popolcovej stredy až do zmŕtvychvstania Ježiša Krista. A to je Veľká noc.

      Marec sa nám už rozbehol a s ním aj naše aktivity. Pomaly prichádza jar a my sa už tešíme na slniečko a jeho teplé lúče. Budeme viac vonku na čerstvom vzduchu, viac sa hýbať, hrať a športovať. To prospeje nášmu telu a zdraviu.

      Hurá, poďme všetci von!

      Veľa teplých lúčov a úsmevu na tvári sebe aj ostatným prajú žiaci 7. oddelenia ŠKD a Katka.

     • MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN

     • ŽENA...

      ...je slovo, ktoré skrýva v sebe čarokrásu, duchaplnosť i zmyselnosť. Bez žien by bol svet pustý ako lúka bez kvetov, ako nočná obloha bez hviezd či ako srdce bez lásky.

      Mama, babka, starká, či kamarátka. Pre nás ste tými, čo rozjasnia náš deň, urobia ho krajším. Či sa spolu smejeme, či plačeme, vždy ste s nami, ste nám oporou.

      Prajeme vám touto cestou všetko dobré, život plný úprimnej lásky a zaslúženej úcty.

      Ďakujeme, že ste!

      Vďační žiaci 7. oddelenia ŠKD a Katka.

     • Beseda s regionálnou redaktorkou a spisovateľkou Zuzkou Kuglerovou

     •  

       

       

       

      “Poďte s deťmi, predstavte im svet kníh prostredníctvom osobného kontaktu s autorom! Knižnica je skvelým miestom na stretnutie.”

      Dňa 07.03.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili besedy so súčasnou autorkou p. Zuzkou Kuglerovou. Formou pútavého rozprávania, a riadeného dialógu spisovateľka obohatila vyučovanie slovenského jazyka. 

      Ďakujeme Krajskej knižnici v Žiline a p. Kuglerovej, že si vybrali práve našu školu a ponúkli nám možnosť byť súčasťou dnešnej organizovanej besedy.

      S poďakovaním a úctou: kolektív učiteľov našej školy.

       

       

       

       

       

     • Súťaž Expert

     • Dňa 24. 02. 2023 sa v škole konalo vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Expert. Zapojiť sa mohli žiaci piateho až deviateho ročníka školy a mohli si otestovať svoje vedomosti v konkurencii rovesníkov z celej Slovenskej republiky.

      Súťaž sa uskutočnila 30. 11. 2022 a celkovo sa do nej zapojilo takmer 12 000 žiakov.

      Našimi najúspešnejšími riešiteľmi sa stali Ján Hamara z 5.A a Pavol Dupkala zo 6.B.

      Ďalší šikovní riešitelia z 5. ročníka boli: Jakub Koťka (5.C), Martin Turiak (5.A), Adam Tvarog (5.A), Metod Martinček (5.C), Michaela Podracká (5.C), Tamara Jančiová (5. C) a Matiáš Dudáš (5.C).

      Zo 6. ročníka sa úspešne popasovali s úlohami: Anika Dupkalová (6.B), Alen Špirtovič (6.A) a Adriana Palárcová (6.C).

      Všetci zúčastnení si okrem pochvaly za snahu odniesli diplom, sladkú odmenu a malú pozornosť zo spoločnosti Talentída.

      Mgr. Vácvalová

     • Fašiangový karneval

     • „Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...

           V utorok 21. 02. 2023, deň pred Popolcovou stredou sa u nás v škole konal tradičný fašiangový karneval. Žiaci prvého stupňa sa zišli vo veľkej telocvični, v ktorej na nich čakala veselá výzdoba a pripravený program. Na karnevale nechýbali masky a kostýmy od výmyslu sveta. V rámci promenády sa nám predstavili rôzne rozprávkové bytosti, akční hrdinovia, zvieratká, ale i vianočný stromček či elektronické spotrebiče - práčka, televízor. Žiaci si dali naozaj záležať a prekvapili svojou nápaditosťou. Po promenáde kostýmov a masiek nasledovali rôzne hry, súťaže a diskotéka, ktorou nás sprevádzal ujo Dj – Jano.​​​​​​

       

           Ak niekomu počas spievania a jašenia vyschlo v hrdle, uhasiť smäd mohol chutným ovocným
      čajom. Popri všetkých týchto aktivitách, naša komisia zložená z p. učiteliek a p. vychovávateliek,
      vyhodnotila z každého ročníka 3 originálne zhotovené masky. Súťažiaci boli natoľko kreatívni
      a šikovní, že bolo naozaj ťažké rozhodovanie.

          Všetkých zúčastnených určite potešil ako odmena - malý fašiangový balíček, v ktorom si našli
      keksík, balón, pastelky a lízanku.

          Veríme, že sa všetci dobre zabavili a prežili radostný deň. Už teraz sa tešíme, aké masky nás
      prekvapia opäť o rok.

      Kolektív vychovávateliek a triednych učiteliek I. stupňa

       

     • ÚSPECHY V OKRESNOM KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

     • Konfucius povedal: „Múdrym som sa nenarodil. To iba usilovným štúdiom minulosti som začal rozumieť prítomnosti.“ Aj medzi našimi žiakmi sú takí, ktorí si obľúbili históriu a v štúdiu minulosti sa snažia pochopiť prítomnosť a budúcnosť.

      Svoje vedomosti dokázali na okresnom kole dejepisnej olympiády, ktoré sa konalo dňa 8.2.2023 na Mestskom úrade v Žiline. Zúčastnilo sa ho spolu 125 žiakov z celého okresu, ktorí boli rozdelení do štyroch kategórií.

      Riešili úlohy zamerané na učivo príslušného ročníka, na regionálne dejiny a úlohy z monotematickej časti. Pre tento rok bola vybraná téma Vývoj vedy a techniky.

      Našu školu reprezentovalo 6 žiakov:

       

      MATÚŠ DANIEL DEVERA (9.A)  – v kategórii C – získal 1. miesto – postupuje do krajského kola

      DOMINIKA KOVÁČIKOVÁ (8.A)  a NATÁLIA BABUŠOVÁ (8.C) – v kategórii D

      ELIÁŠ AMBROŠ (7.B) – v kategórii E – získal 1. miesto – postupuje do krajského kola

      PETRA VÁCZIOVÁ (6.D) a LAURA BACULÍKOVÁ (6.D) – v kategórii F

       

      Ďakujeme našim žiakom za výbornú reprezentáciu školy a za úsilie, ktoré museli vynaložiť v domácej príprave, aby sa na danú súťaž kvalitne pripravili.

      Všetkým srdečne gratulujeme a Matúšovi a Eliášovi prajeme veľa úspechov na krajskom kole!

       

     • Matematický klokan

     • Aj tento rok majú žiaci možnosť sa zapojiť do medzinárodnej súťaže Matematický klokan. Súťaž už oslavuje 25 rokov. Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres (organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n. o.).

      Súťaž sa uskutoční 27. 3. 2023 v škole.

      Prihlasovanie je možné do 17. 2. 2023.

      Štartovné je pre žiaka 5 €.

     • Projekty šiestakov z hydrauliky

     • Hodiny fyziky sme si v šiestych ročníkov spestrili žiackymi projektami z hydrauliky. Okrem vytvoreného funkčného modelu žiaci ostatným vysvetlili, ako pracuje dané hydraulické zariadenie. Na vytvorenie modelu využili svoje vedomosti, zapojili fantáziu, kreatívnu stránku a cvičili sa aj v trpezlivosti, presnosti. Dôležité bolo zorganizovanie si práce, aby všetko stihli pripraviť do určitého termínu a samozrejme aj práca v tímoch.

      Väčšina žiakov vytvorila modely, ktoré boli zaujímavé, prepracované a nápadité.

      Mgr. Petra Vácvalová

     • Farebný deň

     • Dňa 10.2.2023 sa Žiacky školský parlament rozhodol usporiadať "Farebný deň". V tento deň boli žiaci takmer rovnakí. Mali na sebe oblečené spoločné farby. Každý ročník mal vylosovanú inú farbu a žiaci museli mať na sebe min. dva odevy v ich vybranej farbe. Žiaci spoločne s ich triednou p. učiteľkou/učiteľom takmer všetci splnili túto úlohu na 100%. Preto máme niekoľko tried na rovnakom mieste. Vyhodnotenie

      Prvý stupeň -

      1. miesto : 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 4.A, 4.B, 4.D

      2. miesto : 4.C

      3. miesto : 3.C

       

      Druhý stupeň -

      1. miesto : 6.B, 8.A, 9. A

      2. miesto : 7.D

      3. miesto : 8.C

     • Zimné šantenie na kopci

     •  

      ​​​​​​​​​„Hurá, na kopec!“

               Tohtoročný február praje pravej zime. Bohatú snehovú nádielku si s deťmi z 3. oddelenia ŠKD užívame plnými dúškami. Konečne sme si obliekli otepľovačky, vystrojili sa rukavicami, šálmi, zobrali lopáre/klzáky a pobrali sa na neďaleký kopec.

                  Poriadne sme sa vyšantili a odchádzali unavení, ale šťastní z príjemne prežitého popoludnia.

                  Veríme, že ani budúci rok nás Perinbabka nesklame a budeme mať príležitosť si takéto zimné radovánky zopakovať.  

     • 7.2. DEŇ BEZPEČNÉHO INTERNETU

     • "Spoločne za lepší a bezpečnejší internet."

      Deň bezpečného internetu sa medzinárodne zameriava na bezpečnosť digitálneho prostredia. Zvyšuje sa povedomie o online svete a jeho rizikách i príležitostiach.

      Vieme, že modené technológie nepochybne prinášajú úžasné možnosti vzdelávania, kreativity, komunikácie či zábavy, avšak ich používatelia, najmä deti sú však čoraz častejšie vystavené online nástrahám (kyberšikana, nevhodné obťažovanie, šírenie nenávisti, násilia...) K mnohým problémom dochádza hlavne preto, lebo deti vstupujú do internetového priestoru nepripravené...

      V našom 7. oddelení ŠKD sme sa dnes o tom všetkom viac, ako inokedy rozprávali. Chceme, aby svet internetu bol pre nás bezpečný. Povedali sme si, čo vsetko na nás na internete "striehne" a ako sa tomu môžeme sami vyvarovať. Samozrejme, kontrola rodičov a dospelých osôb je pri tom veľmi dôležitá!!! 

      Dávajme si spoločne pozor, aké stránky navštevujeme, na čo všetko reagujeme a s čím všetkým súhlasíme. Rozdávajme spolu radosť, lásku a robme dobré skutky. Nie je nad blízkosť ľudí a hlavne, nie je nad reálny svet.

      Žiaci 7. oddelenia ŠKD a Katka

     • Bezpečnosť v online priestore

     •     Dňa 7. februára si pripomíname 20. ročník Dňa bezpečného  internetu.

         Pred 100 rokmi o internete nikto ani nechyroval, no dnes je neodmysliteľnou súčasťou našich životov a aj životov detí. Deti sú krehké nielen fyzicky, ale hlavne mentálne. Potrebujú rásť a učiť sa, postupne spoznávať nástrahy reálneho sveta a vybudovať si schopnosť brániť sa voči nim.

         A aby sa aj naši Gorazďáci zo 4.A naučili chrániť pred nástrahami internetu, zúčastnili sa prednášky Bezpečnosť v online priestore.

       

           Témou nášho spoločného stretnutia bola komunikácia s cudzími ľuďmi, grooming, sociálna nerovnosť, ochrana osobných údajov, hejtovanie, šikanovanie a kyberšikana.

            Pod vedením skvelého lektora, režiséra, scenáristu a producenta Ing. Mira Drobného sa interaktívnou formou a vlastnou skúsenosťou dozvedeli, ako bezpečne zaobchádzať so svojou elektronikou, ako sa chrániť pred zastrašovaním, vyhrážaním či vydieraním. Dozvedeli sa tiež veľmi dôležitú informáciu, kde a na koho sa môžu obrátiť pri hľadaní pomoci.

          Veríme, že novonadobudnuté vedomosti a praktické zručnosti nám pomôžu správať sa zodpovedne, kriticky a bezpečne.

     • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

     • Dňa 3.2. sa stretli najlepší recitátori literárnych ukážok z 1. stupňa na školskom kole Hviezdoslavovho Kubína.

      V 2.A triede panovala veľmi príjemná atmosféra. Druháci, tretiaci a štvrtáci prišli slávnostne oblečení

      a svoje vybrané ukážky sa snažili prezentovať čo najkrajšie.

      Všetky deti si pochutili na sladkej odmene a víťazi získali peknú knihu a diplom.

      Hodnotiaca komisia zložená zo Zuzky Hlávkovej, Peťky Marčanovej a Mirky Nagyovej po vypočutí všetkých

      súťažiacich nakoniec vybrala v oblasti poézie a prózy tieto literárne ukážky a ich prezentátorov.

      Srdečne gratulujeme

      Poézia:

      Alicke Strýčkovej  4.A                 Thomas Eliot     Ako osloviť mačku                         2. miesto         

      Timke Lackovej    2.B                  Milan Rúfus      O kozliatkach                                 3. miesto    

       

      Próza: 

      Matejkovi Šarlayvi  4.C              Zvonimír Balog   Prečo lieta motýľ                         1. miesto

      / postupuje do obvodného kola /

      Miškovi Sojkovi      4.D              Krista Bendová   O neslušnom dlhom psovi           2. miesto

      Zarke Jancovej      2.A               Z. Balog   Slimák na colníckej prehliadke                3.miesto

      Vikinke Hudecovej  4.B              Mircea Sintimbreanu  Hra na farby                        3. miesto

       

     • Najkrajší vianočný trolejbus 2022 z 10 európskych miest

     • První místo dle hlasování čtenářů náleží slovenské Žilině. Dopravný podnik mesta Žiliny (DPMŽ) věnuje výzdobě vánočních trolejbusů i jejich následné prezentaci značnou pozornost. Samotné soutěžní snímky lze hodnotit jako vysoce kvalitní, což u řady jiných dopravních podniků (bohužel) není pravidlem. Stejně jako v loňském roce DPMŽ vyzdobil bateriový trolejbus Škoda 26 Tr NU (č. 301). Jak dopravce doplňuje, došlo u dekorací k úpravám: "Oproti minulému roku si môžu cestujúci všimnúť prepracovanejšiu svetelnú a dekoračnú vianočnú výzdobu exteriéru trolejbusu. „Skrášľovacou“ premenou prešiel aj interiér, ktorý bol vyzdobený novými dekoráciami s vianočnou tematikou, pričom vianočnú atmosféru dotvorili vydarené kresby od detí." DPMŽ se svými vánočními trolejbusy vyhrál všechny tři uskutečněné ročníky této ankety.

      K úspechu prispeli aj výtvarné práce detí našej školy.