• Členovia

    • 31.01.2023 14:47
    • Zloženie:         
     Pedagogickí zamestnanci       PaedDr. Mário Marčan  predseda Rady školy
                                                       Babušíková Renáta
     Nepedagogickí zamestnanci   Mgr. Tomáš Peťko
     Zástupcovia rodičov:              Katarína Deverová
                                                       Eva Beniačová
                                                       Martina Kavacká   podpredseda Rady školy
                                                       Tomáš Nemec
     Zástupcovia zriaďovateľa:     Ing. Patrik Groma
                                                       Jana Filipová
                                                       Mgr. Karol Haas
                                                       PaedDr. Milena Demková

    • viac