Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 11/2023 Zmluva o nájme nebytového priestoru 40,00 s DPH 17.03.2023 Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina Bytterm, a.s., Saleziánska 4, 010 77 Žilina Mgr. Jozef Englárt riaditeľ školy 17.03.2023
Zmluva 10/2023 Zmluva o nájme nebytového priestoru 250,00 s DPH 10.03.2023 Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina Jana Hulinova, Skalité 526 Mgr. Jozef Englárt riaditeľ školy 10.03.2023
Zmluva Do 3/2023 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu s DPH 30.01.2023 SEE, a.s. Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina Mgr. Jozef Englárt riaditeľ 30.01.2023
Zmluva Do 2/2023 Dohoda o zálohových platbách za rok 2023 s DPH 30.01.2023 Bytterm, a.s. Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina Mgr. Jozef Englárt riaditeľ 30.01.2023
Zmluva 9/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov. s DPH 30.01.2023 Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina Andrej Holeša, Horná Trnovská 54A, 010 01 Žilina Mgr. Jozef Englárt riaditeľ 30.01.2023
Zmluva 8/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov. 250,00 s DPH 13.01.2023 Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina Jana Hulinova, Skalité 526 Mgr. Jozef Englárt riaditeľ 13.01.2023
Zmluva 2/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov. s DPH 04.01.2023 Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina SEISHIN – občianske združenie, Nitrianska 3, 010 08 Žilina Mgr. Jozef Englárt riaditeľ 05.01.2023
Zmluva 3/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov. s DPH 04.01.2023 Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina Ing. Helena Žilová, Karola Kmeťku 3150/2 010 08 Žilina Mgr. Jozef Englárt riaditeľ 05.01.2023
Zmluva 4/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov. s DPH 04.01.2023 Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina Ing. Žiačik Jaroslav, Petzvalova 77, 010 15 Žilina Mgr. Jozef Englárt riaditeľ 05.01.2023
Zmluva 5/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov. s DPH 04.01.2023 Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina SLÁVIA Žilinská univerzita – Judo oddiel, Ul. Vysokoškolákov 8014/34, 010 08 Žilina Mgr. Jozef Englárt riaditeľ 05.01.2023
Zmluva 6/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov. s DPH 04.01.2023 Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina Gymnathlon Slovensko, Račianska 24/D 831 02 Bratislava Mgr. Jozef Englárt riaditeľ 05.01.2023
Zmluva 1/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov. s DPH 04.01.2023 Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina Telovýchovná jednota - FO, Považský Chlmec, 010 03 Žilina Mgr. Jozef Englárt riaditeľ 05.01.2023
Zmluva 7/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov. s DPH 04.01.2023 Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina Súkromná základná umelecká škola Anima Libera, Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka Mgr. Jozef Englárt riaditeľ 05.01.2023
Zmluva Do1/2023 Rozhodnutie o cene distribúcii a dodávke tepla s DPH 22.12.2022 Bytterm, a.s. Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina Mgr. Jozef Englárt riaditeľ školy 17.01.2023
Zmluva 18/2022 Zmluva o nájme nebytového priestoru 250,00 s DPH 26.11.2022 Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina Jana Hulinova, Skalité 526 Mgr. Jozef Englárt riaditeľ školy 23.11.2022
Zmluva 19/2022 Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 25.11.2022 Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina Telovýchovná jednota - FO, Považský Chlmec, 010 03 Žilina Mgr. Jozef Englárt riaditeľ školy 25.11.2022
Zmluva 17/2022 Zmluva o nájme nebytového priestoru 20,00 s DPH 23.11.2022 Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina OSBD Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina Mgr. Jozef Englárt riaditeľ školy 23.11.2022
Zmluva 16/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov. s DPH 15.10.2022 Základná škola s materskou školou Jana Hulinova, Skalité 526 Mgr. Jozef Englárt riaditeľ 15.10.2022
Zmluva 15/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov. s DPH 10.10.2022 Základná škola s materskou školou Jozef Zemko, Ku krížu 166/12, 010 14 Žilina Mgr. Jozef Englárt riaditeľ 17.10.2022
Zmluva Dar 3/2022 Dodatok c. 3 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" v platnom znení s DPH 29.09.2022 Slovenský futbalový zväz Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina Mgr. Jozef Englárt riaditeľ 03.10.2022
<< | 1 | 2 | 3 | >> zobrazené záznamy: 1-20/44