Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 8/2022 Nájomná zmluva 200,00 s DPH 11.07.2022 Základná škola s materskou školou Šport pre novú generáciu, Jamnického 12, 841 05 Bratislava Mgr. Jozef Englárt riaditeľ
Zmluva 6/2022 Nájomná zmluva 20,00 s DPH 30.05.2022 Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina Bytterm, a.s., Saleziánska 4, 010 77 Žilina Mgr. Jozef Englárt riaditeľ školy
Zmluva Do 5/2022 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 26.05.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina Mgr. Jozef Englárt riaditeľ školy
Zmluva Do 6/2022 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 26.05.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina Mgr. Jozef Englárt riaditeľ školy
Zmluva Do 7/2022 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 26.05.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina Mgr. Jozef Englárt riaditeľ školy
Zmluva Nájomná zmluva č. 7/2022 Zmluva o nájme nebytového priestoru 93,40 s DPH 24.05.2022 Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina Súkromná základná umelecká škola Anima Libera Mgr. Jozef Englárt riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 4/2022 Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov. s DPH 04.04.2022 Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina Súkromné centrum voľného času Žirafa Mgr. Jozef Englárt riaditeľ školy