• Nadpis

    • Organizácia školského roka 

     Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok).  Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).

     Termíny školských prázdnin v školskom roku 2021/2022

     Prázdniny

     Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

     Termín prázdnin

     Začiatok vyučovania po prázdninách

     jesenné

     27. október 2021

     (streda)

     1. október–
     2. október 2021

     2. november 2021

     (utorok)

     vianočné

     22. december 2021

     (streda)

     23. december 2021

     – 7. január 2022

     10. január 2022

     (pondelok)

     polročné

     3. február 2022

     (štvrtok)

     4. február 2022

     (piatok)

     7. február 2022

     (utorok)

     jarné

     Košický kraj, Prešovský kraj

     18. február 2022

     (piatok)

     21. február –

     25. február 2022

     28. február 2022

     (pondelok)

     Bratislavský kraj,

     Nitriansky kraj

     Trnavský kraj

     25. február 2022

     (piatok)

     28. február –

     4. marec 2022

     7. marec 2022

     (pondelok)

     Banskobystrický kraj,

     Žilinský kraj,

     Trenčiansky kraj

     4. marec 2022

     (piatok)

     7. marec –

     11. marec 2022

     14. marec 2022

     (pondelok)

     Veľkonočné

     13. apríl 2022

     (streda)

     14. apríl–

     19. apríl 2022

     20. apríl 2022

     (streda)

     Letné

     30. jún 2022

     (štvrtok)

     1. júl–

     31. august 2022

     5. september 2022

     (pondelok)