• Nadpis

    • Organizácia školského roka 2018/2019


     Školský rok 2018/2019 sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019.  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2019  a končí sa 28. júna 2019.

      Prázdniny 

        Posledný deň

      vyučovania pred 

           začiatkom

            prázdnin      

      

         Termín prázdnin

                                    

                       Začiatok

                   vyučovania po

                     prázdninách

      jesenné

      30.október 2018

     (utorok)

      31.október -

     2.november 2018

     5.november 2018

     (pondelok) 

      vianočné

      21.december 2018

     (piatok)

     27.december 2018 -

     7. január 2019

     8.január 2019

     (utorok)

      polročné

      31.január 2019

     (štvrtok)

     1.február 2019

     (piatok)

     4.február 2019

     (pondelok)

              jarné         

      

      

      

      Žilinský kraj

      1.marec 2019

     (piatok)

      4. marec -     

     8.marec  2019

        11.marec  2019

                      (pondelok)               

      veľkonočné

      17.apríl 2019

     (streda)

     18.apríl -

     23.apríl 2019

     24.apríl 2019

     (streda)

      letné

      28.jún 2019

     (piatok)

      1. júl - 31.august 2019

      2.september 2019

     (pondelok)

      
     Poznámka: Prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. O organizácii činnosti a prevádzke školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.