• ODHLASOVANIE OBEDOV CEZ INTERNET

    • Prostredníctvom internetu, môže prihlásený stravník skontrolavať svoje platby, zistiť aktuálny stav konta, prezrieť si jedálny lístok a ďalšie služby.

     Pre registráciu stravníkov a pre odhlasovanie stravy na internete postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
     Ako sa dostať do služby strava.cz
     1. mobilná aplikácia: Google Play / App Store
     2. internetová aplikácia: www.strava.cz/strava


     Prihlásenie a odhlasovanie stravy používateľom
     1.  Pri prihlásení zadajte vo Výbere jedálne: 9053 alebo použite Vyhľadať jedáleň.


     2. V ďalšom dialógu na www.strava.cz sa zobrazí položka Užívateľ 1. Jazyk si vyberiete kliknutím na skratku jazyka vpravo hore CZ SK EN.


     3. Vyplňte a potvrďte položky Používateľ a Heslo, (vaše používateľské meno je: meno.priezvisko čiže v prípade Ferka Mrkvičku je to ferko.mrkvicka a heslo je váš variabilný symbol.) Variabilný symbol vám bol poslaný cez edupage s vyúčtovaním na stravu na nasledujuci mesiac. 

     Odporúča sa zaškrtnúť Uložiť údaje. Stlačte zelené tlačítko Prihlásiť. Ste prihlásený do systému a môžete odhlasovať stravu.


     4. Pre odhlasovanie stravy vyberte menu Objednávky. Vykonajte požadované zmeny svojich odhlášok kliknutím na príslušný deň/druh jedla. Zmeny nezabudnite uložiť potvrdením zeleného tlačítka Odoslať.


     5. Zo systému sa odhlásite kliknutím v menu vpravo hore Odhlásiť sa.
     Ďalšie pokyny, podrobnosti a návody nájdete na www.strava.cz alebo https://www.strava.cz/Strava/Stravnik/Napoveda

      

     Odhlasovanie obedov

     • Odhlasuje sa deň vopred, t.j. predchádzajúci výdajný deň (deň kedy sa naposledy vydávala strava) do 13:00 hod.

      Predchádzajúci výdajný deň je spravidla predošlý deň pred dňom odhlásenia avšak v prípade pondelka je to piatok.

      Odhlasovanie obedov možno teda vykonať nasledovne:

      1. emailom na obedy@zsgorazda.sk
      2. volajte na číslo 041/5656878 (ZŠ)
      3. volajte na číslo 041/5253779 (MŠ) alebo email: emilia.hanova@zsgorazda.sk
      4. osobne v kancelárií v škole (nie v kuchyni)