Fotogaléria

 • Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  udeľuje riaditeľské voľno

  na deň 21.11.2018 (streda)

  z organizačných dôvodov žiakom 6. – 9. ročníka Základnej školy s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina.

  V tomto dni sa uskutoční Testovanie5 2018.

  Žiaci 6. - 9. ročníka sú automaticky odhlásený z obedov.

  Školská jedáleň bude v prevádzke a žiaci sa môžu na obed prihlásiť a prísť v čase výdaja obeda.

 • Aj tento rok sme sa zúčastnili celoštátneho kola Festivalu vedy a techniky AMAVET.

  Celoštátnemu finále FVAT predchádzalo 6 krajských kôl v mestách Bratislava (Bratislavský a Trnavský kraj), Nitra, Partizánske (Trenčiansky kraj), Banská Bystrica, Žilina a Košice (Košický a Prešovský kraj).

  Víťazi krajských kôl FVAT postupúpili do celoštátneho finále, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave 8. - 9.11.2018

  Našu škole reprezentovali Šimon Devera a Nikolas Jankal s projektom Mechatronika. Získali cenu poroty. Gratulujeme

 • V piatok 26.októbra 2018 sa v pekelnú arénu premenila telocvičňa, v ktorej na deti čakali čertovské úlohy. Malí čertíci boli rozdelení do skupín a statočne sa vydali splniť úlohy na 6.stanovištiach, ktoré pripravila pani vychovávateľka Klimeková.

  Na prvom stanovišti sa čertíci brodili cez tunel do telocvične. Na druhom stanovišti zdolávali čertovský strach z výšky. Tretie stanovište boli závody čertov. Úlohou detí bol beh po rebríku, chôdza na kopytách, hod čertovským vrecom do diaľky, podliezanie reťaze a gúľanie uhlia do kotla. Na piatom stanovišti deti čakala naháňačka v reťaziach, a na poslednom stanovišti zhadzovali čertovské kolky. Atmosféra v telocvični bola fantastická. Za svoje úsilie boli deti odmenené vecnými cenami a sladkosťou.

 • Dňa 5.11.2018, sa mali možnosť naši žiaci, zážitkovou formou oboznámiť so spôsobom, akým by mali byť v budúcnosti schopní aplikovať vedomosti a zručnosti pri každodenných finančných rozhodnutiach a činnostiach. Ako napredovať v získaní poznatkov, zručností a skúseností potrebných pri riešení rôznych životných situácií človeka a rodiny.

 • Jeseň je v plnom prúde nielen v prírode, ale užívajú si ju aj deti v ŠKD. Poskytuje im množstvo materiáliu na tvorbu. Spolu s pani vychovávateľkami vyrábali dekorácie z prírodných materiálov.Ako sa im to podarilo, posúďte sami!

Štvrtok 22. 11. 2018

Vzdelávanie

Na našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlešieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód. Sme hrdí na dosiahnuté vysledky.

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, 010 08 Žilina
  Ulica sv. Gorazda, 010 08 Žilina
 • základná škola 041/5656878
  materská škola 041/5253779
  školská jedáleň 041/5656534

Fotogaléria