• Novinky

     • Oznam - Rozhodnutia o prijatí do MŠ 2021/2022

      Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do MŠ od školského roka 2021/2022 si môžu zákonní zástupcovia osobne prevziať v dňoch 14.6.2020 od 7.00 hod do 16.00 hod. a 15.6.2020 od 9.00 hod do 16.00 hod. (Prosím, príďte s dieťaťom a doneste si rodný list dieťaťa. Rozhodnutia sa neposielajú poštou.)

     • Fantaghiro- kamarátka nášho Martinka

      Martinko zo 4.A triedy nám často rozprával o skvelých psích kamarátoch, ku ktorým chodí na rehabilitácie.

      Aj my sme boli na nich veľmi zvedaví a tak sme si ku nám pozvali Fantaghiro / Fani / a jej majiteľku a trénerku pani Batoryovú.

      Pani Bátoryová so svojimi chlpatými a vycvičenými kolegami pomáha v rehabilitačnom centre deťom s rôznymi diagnózami.

     • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

      Deti, ktoré boli vybrané svojimi pani učiteľkami z 2. až 4. ročníka v triednom kole, sa 13. 5. zúčastnili školského kola Hviezdoslavovho Kubína.

      Súťaž sme z triedy premiestnili do telocvične, aby boli dodržané protiepidemické opatrenia v našej škole.

      Žiaci mali vhodné literárne ukážky, rôzny umelecký prednes a preto vybrať víťazov pre porodkyne Mirku a Ivku bolo veľmi ťažké.

     • Deň rodiny 2.A

      Mám prekrásny úkryt , a tým je moja rodina. José Carreras

      15.máj, deň venovaný našim mamičkám, oteckom, babičkám, deduškom, súrodencom a všetkým, ktorých veľmi ľúbime- NAŠEJ RODINE.

      Aj tento rok si naši druháci pre Vás pripravili krátke pásmo ľudových piesní a tancov pod názvom Hrabľový. Veríme, že hudobným programom potešíme Vaše srdiečka a prežijete krásny slávnostný deň.

     • DEŇ MATIEK

      "PRE MOJU MAMIČKU"

      Tak ako tmavú noc rozjasní hviezdička,

      rozjasní u nás deň s úsmevom mamička.

      Tak ako od rosy nad ránom skrásnie kvet,

      v maminom objatí zjasnie mi celý svet.

      Vďaka ti, mamička,rozovri teplú dlaň,

      nech na tvoj sviatok kytičku do nej dám.

      Žiaci z 2. oddelenia ŠKD sme si pripravili pre naše mamičky ku ich sviatku darčeky, naučili sme sa pesničku a potešili sme ich milou besiedkou aj takto na diaľku.

  • Partneri

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Sobota 12. 6. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje