• Softvér DIDAKTA

      • Na prístup k programom v cloude si do počítača stiahnite a nainštalujte aplikáciu DidaktaSK projektor z tohto linku (viac informácií o projektore získate tu). V školskej sieti sa budete pripájať automaticky bez nutnosti zadávania akýchkoľvek prihlasovacích údajov.