Prihláška na štúdium na našej škole

https://cloud1e.edupage.org/cloud?z%3AMTVkcsZffJu2LBwrdYGG03uV29WTDE%2BdD3owo3muVwIM%2BceTw65hKUqNGIpiDLboy3t%2FFpVSnswp6opM%2BfpYFQ%3D%3D

Zápis do 1. ročníka bude 7.-9.4.2021

Zápis sa koná bez prítomností detí elektronicky. Prosím kliknite nižšie na tlačidlo elektronickej prihlášky a vyplňte ju. Následne po skončení zápisov vás budeme kontaktovať telefonicky.

Ak chcete dieťa zapísať iba do nadanej triedy prosím vyplňte iba prihlášku do nadanej triedy. Nesledne vás budú kontektovať z CPPPaP Žilina aby si s vami dohodli termín vykonania testov.

 

Ak si neviete poradiť s vyplnenim prihlášky,

prosím kontaktujte vedenie školy skola@zsgorazda.sk

mobil: 0910925928

pevná linka: 041/5656878

 

Ak nechcete vypĺňať elektronickú prihlášku, tu si môžete stiahnuť zápisný lístok žiaka do 1. ročníka, doma si ho v pokoji vypísať a doručiť nám ho do školy.

doc verzia

pdf verzia

Zápisu sa musia zúčastniť deti, ktoré do 31.08.2021 dovŕšia vek 6 rokov a tie deti, ktoré mali v školskom roku 2020/2021 odloženú povinnú školskú dochádzku.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: