• Profil verejného obstarávateľa

    • Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

     Oficiálny názov:

     Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, 010 08  Žilina

      Adresa:

     Ulica sv. Gorazda 1

      IČO:

     37813064

      DIČ:

     2021668990

      Banka:

     Prima banka Slovensko, a. s.

      Účet:

     0304040001/5600

      Telefón:

     041/5656878

      E-mail:

     skola@zsgorazda.sk

      Web :

     www.zsgorazda.sk

      

      

     Výzvy na predkladanie ponúk

     Neprebieha