• Dotácia na stravovanie od 01.07.2022

     • informácie pre rodičov

      Od 1. júla 2022 vstupuje do platnosti zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorým sa upravujú podmienky na získanie dotácie na stravovanie.

      Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravovanie“) možno získať na:


      -   dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

      Ak ste poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo žijete v domácnosti, ktorej príjem je na hranici životného minima – po prepočítaní príjmu na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej „ÚPSVaR“) môžete poberať dotáciu na stravu (prepočítať príjem domácnosti je potrebné ísť od 11.07.2022, aby Vám dotácia na stravovanie mohla byť priznaná na I. polrok šk. roka 2022/2023). Skutočnosť, že ste poberateľov dávky v hmotnej núdzi alebo príjem vašej domácnosť je na hranici životného minima, oznámite  v termíne do 3.8.2022 na riaditeľstve školy.

      Ak sa zamestnáte, oznámite túto skutočnosť škole - v tomto prípade môžete poberať dotáciu na stravu do skončenia školského polroka, v ktorom ste poberali dávku v hmotnej núdzi alebo váš príjem bol najviac vo výške životného minima. Následne bude dotácia zrušená.

      Ak sa počas roka dostanete do situácie, kedy začnete poberať dávku v hmotnej núdzi alebo príjem vašej domácnosti bude najviac vo výške životného minima, oznámite túto skutočnosť škole  a po potvrdení z ÚPSVaR-u, bude mať vaše dieťa nárok na dotáciu na stravovanie


      -   dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti na základe podpísaného čestného vyhlásenia

      Dotáciu na stravovanie na základe čestného vyhlásenia o nepoberaní daňového bonusu môžu získať len predškoláci a žiaci ZŠ.


      Deti, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku – nie je možné súbežné poberanie daňového bonusu a dotácie na stravovanie.

      Ak nepoberáte daňový bonus (nepracujete), vypíšete čestné vyhlásenie o nepoberaní daňového bonusu, na základe ktorého Vám bude priznaná dotácia na stravu. Čestné vyhlásenie prinesiete do riaditeľne školy v termíne od 12.7.2022 – do 3.8.2022

      Ak sa zamestnáte a vznikne Vám nárok na daňový bonus, túto skutočnosť urýchlene oznámite v jedálni a riaditeľovi školy, ktorý zruší poberanie dotácie na stravovanie a stravu v školskej jedálni si budete platiť.

      Ak počas roka stratíte nárok na daňový bonus, túto skutočnosť oznámite škole – vedúcej školskej jedálne a na základe čestného vyhlásenia bude vaše dieťa poberať dotáciu na stravu.


      Deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku – je možné súbežné poberanie daňového bonusu a dotácie na stravovanie od nasledujúceho mesiaca, v ktorom dieťa dovŕšilo 15 rokov.

      Ak vaše dieťa dovŕšilo 15 rokov pred 31.08.2022 – oznámite škole a vedúcej školskej jedálne, že máte záujem o stravovanie s využitím dotácie  

      Ak vaše dieťa dovŕši 15 rokov počas školského roka – v mesiaci, v ktorom má dieťa narodeniny oznámite škole, v jedálni (ak sa doteraz vaše dieťa nestravovalo), že máte záujem poberať dotáciu na stravu a od nasledujúceho mesiaca mu bude poskytnutá


       Druhy daňových bonusov od 01.07.2022 (po splnení podmienok):

      • Na dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo 15 rokov veku vo výške 70,00 €
      • Na dieťa, ktoré dovŕšilo 15 rokov veku  vo výške 40,00 €

      Upozornenie: Pre rodičov detí, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku a pracujú, je výhodnejšie poberať daňový bonus, ktorý má vyššiu  hodnotu ako dotácia na stravovanie. Ak pracujete, uistite sa, že poberáte daňový bonus - stravu v školskej jedálni si budete platiť.

      Dotácia na stravovanie sa poskytuje vo výške 1,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania a odobralo obed.

      Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia a formulár na posúdenie príjmu bude k dispozícii na stránke školy, prípadne na riaditeľstve školy.

      V prípade akýchkoľvek nejasností komunikujte so školou, aby sa predišlo zbytočným nedorozumeniam a komplikáciám.

      Čestné vyhlásenie k stiahnutiu tu.

     • Einstein Teen

     • Žiaci našej školy Kristína Babčaníková 9.A , Michal Kovačik 8.A a Dominika Kovačiková 7.A v anglickej vedomostnej súťaži Enstein Teen získali krásne tretie miesto . Blahoželáme ! :)

      V mesiaci jún sa žiaci našj školy zúčastnili vedmostnej súťaže v anglickom jazyku zameranej na všeobecné vedomosti z oblasti anglického jazyka, dejepisu, geografie, ale i fyziky, či matematiky. V konkurencii 15 žilinských základných škôl obsadili krásne tretie miesto  s rovnakým počtom bodov ako víťaz , pričom nás len pár sekúnd delilo od konečného prvého miesta. Za úžasnú reprezentaciu školy im ďakujeme. 

     • VIEME VČAS ZAREAGOVAŤ?

     • Posledné dni v klube sme sa zamerali na prevenciu úrazov a následne aj ich ošetrenie, poprípade poskytnutie prvej pomoci. Blíži sa leto, prázdniny. V tomto období je zvýšené riziko úrazov, úpalov a dehydratácia nášho tela. Sme menej obozretní, sme viac "rozšantení" a tým rýchlejšie podceníme starostlivosť o naše zdravie.

      Porozprávali sme sa o najčastejších úrazov, ako ich my dokážeme ošetriť, a čo by sme robili, keby sme našli človeka, ktorý nejaví známky života. Pozreli sme si aj videá na YouTube, kde sú uverejnené rôzne simulované situácie, ktoré nám priblížili možnosti poskytnutia prvej pomoci. 

      Na Slovensku, ako aj po celom svete je organizácia Slovenský Červený kríž. Priblížili sme si jeho činnosť, význam a jeho dôležitosť pri rôznych nešťastiach, živelných pohromách, ako aj humanitárnej pomoci ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. V Žiline máme Územný spolok a v okolitých dedinách sú miestne spolky. Všetky medzi sebou spolupracujú a vytvárajú tak silnú komunitu na pomoc ľuďom.

       

      Prajeme si, nech je leto pre nás čas oddychu, relaxu, primeraného slniečka. Vychutnajme si spoločné dni. Je jedno, pri akej príležitosti. Dôležité je nájsť si čas na seba a byť spolu. Dávajme si na seba pozor, buďme opatrní a aj ohľaduplní. A hlavne... NEZABÚDAJME NA PITNÝ REŽIM!!!

      Všetkým krásne leto, plné krásnych zážitkov  prajú žiaci 6. oddelenia ŠKD a Katka.

     • Ukončenie školského roka

     • Odovzdávanie vysvedčení.

      Príchod žiakov do školy.

      1. stupeň o 8:00 hod.

      2. stupeň o 9:00 hod.

      Obedy sa budú vydávať od 9:45 do 13:00 hod.

     • Gorazďáci z 3.A opäť reprezentujú svoju školu

     •   Pri príležitosti slávnostného otvorenia novovybudovaného Atletického štadióna zorganizovala Žilinská univerzita Beh olympijského dňa 2022. Zúčastnili sa ho aj naši tretiaci. 

          Všetci zúčastnení podali skvelé výkony, za ktoré im patrí obrovské poďakovanie. 

        Osobitne by sme chceli pogratulovať EVIČKE BÍLEŠOVEJ a RIŠKOVI KEKELYMU. Vo svojej kategórii získali ZLATÚ MEDAILU a krásne 4. miesto.

          Tretiaci, robíte nám veľkú radosť! 

       

     • Staromestské slávnosti - Gorazďáci z 3.A

     •     Po dvojročnej prestávke sa na žilinské námestie opäť vrátili Staromestské slávnosti. 26. ročník tohto obľúbeného žilinského podujatia priniesol  tri dni skvelej hudby a jedinečnej zábavy. Aj naši tretiaci prispeli svojím programom k výbornej atmosfére. Vystúpenie si naozaj užili a ukázali svoju šikovnosť a zanietenosť.

          A ako sa im darilo? Môžete si pozrieť v našom videu.

       

       

     • NÁŠ TOBIÁŠKO

     • Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline mal dňa 4.6.2022 Deň otvorených dverí. Pri tejto príležitosti sa rozhodli zorganizovať výtvarnú súťaž na tému "Nakresli svoje obľúbené miesto v našom kraji."

      6. oddelenie ŠKD sa samozrejme chytilo šance a využilo túto príležitosť. Najskôr sme si so žiakmi ukázali na mape hranice nášho kraja. Porozprávali sme sa o miestach, ktoré navštívili a následne ich potom zväčnili na výkresy. Zistili sme, že možnosti navštevovania krásnych miest v našom kraji je veľmi veľa. Tie, pre nás NAJ sme odporučili aj našim kamarátom. Na leto krásne tipy na výlety. 

      Včera sme zažili milé prekvapenie, keď pán riaditeľ prišiel odovzdať jednu z výhier aj nášmu žiakovi Tobiáškovi Zaťkovi z 2.B triedy. Touto cestou mu všetci gratulujeme a úprimne sa tešíme z jeho výhry. Je to aj povzbudenie pre ostatných žiakov, zapájať sa do súťaží, kvízov a ďalších možných výziev a projektov.

      Tešíme sa z takých a podobných súťaží, pri ktorých môžeme rozvíjať svoj talent. Žiaci 6. oddelenia ŠKD a Katka

      "Ak chcete vyhrať,

      musíte mať talent a túžbu.

      Avšak túžba je

      na prvom mieste."

      (Sam Snead)

     • Turistický krúžok- Cyklovýlet

     •      Rodina a priatelia sú skryté poklady. Wanda Hope Carte

          15.máj, deň, ktorý je venovaný našim mamičkám, oteckom, babičkám, deduškom, súrodencom a všetkým, ktorých veľmi ľúbime- NAŠEJ RODINE .

            A my sme sa rozhodli stráviť tento sviatočný deň spoločne

       

          Navštívili sme záhrady Budatínského hradu. Práve tu Žilinský samosprávny kraj pripravil ďalší ročník najväčšieho podujatia pre rodiny. Keďže nám príroda dopriala krásne, slnečné počasie, vybrali sme sa na bicykloch. Vďaka našim skvelým rodičom a vzornému správaniu detí sme sa bezpečne dostali do cieľa. V parku oblečenom do sviatočného šatu na nás už čakal bohatý program. Absolvovali sme tvorivé dielne a workshopy. Za splnené úlohy deti získali pečiatky a na záver sladkú odmenu. Navštívili sme tiež zážitkovú zónu. Úsmev na tvárach nám vyčarovala cirkusová show.

            Prežili sme spolu slnečné popoludnie plné zábavy, smiechu a radosti. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoločnú akciu.

     • Oznam - Rozhodnutia o prijatí do MŠ 2022/2023

     • Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do MŠ od školského roka 2022/2023 si môžu zákonní zástupcovia osobne prevziať v dňoch:

      23.6.2022 od 13:00 hod. do 17:00 hod.

      24.6.2022 od 6:30 hod. do 12:00 hod.

      27.6.2022 od 8:00 hod. do 16:30 hod.

     • OZNAM ŠJ

     • Stravu na 27.6. až 30.6.2022 je možné odhásiť najneskôr do piatku 24.6.2022 do 12:00 hod. z dôvodu nulovania skladových zásob.

      Vo štvrtok 30.6.2022 sa budú obedy vydávať od 10:00 do 13:00 hod.

      vedúca ŠJ

     • Obrovské ďakujem od AMOSA :)

     • Obrovské ĎAKUJEM vyslovujem vštkým žiakom, rodičom i priateľom, ktorí za mňa hlasovali a podporovali ma. Cenu za hlasovanie som síce nevyhral, ale aj tak VÁM VŠETKÝM ĎAKUJEM. Na podujatie ma prišli podporiť žiaci 7. A a 8. A, kde ich hlasné povzbudzovanie prebilo všetkých naokolo. Anketu si poriadne užili a odchádzali s množstvom skvelých zážitkov. Už teraz sa pripravujú na to, koho budúci rok opäť prihlásia :)

     • Ďakujeme ocinkovia, že vás máme! 3.A

     •            „Otec. Prvý hrdina svojho syna. Prvá láska svojej dcéry.“

               Aj ockovia majú svoj deň. Tretia júnová nedeľa patrí našim drahým otcom, oteckom, tatinkom, tatušom, ocinkom. Aj oni si zaslúžia, aby sme sa im poďakovali za starostlivosť, lásku a obetavosť. Veď niektoré hry, tajomstvá a zážitky môžeme zažiť len s nimi.

                 Ďakujeme ocinkovia, že vás máme.

     • DEŇ OTCOV V ŠKD

     • OTCOVA NÁRUČ

      Môj ocko je hlava rodiny,

      chráni ma on celé hodiny.

      Ľúbi ma a tiež sa postará,

      so mnou sa vždy večer zhovára.

       

      Jeho náruč veľmi silná je,

      nebojím sa, keď je on pri mne.

      Veľa práce ten môj ocko má,

      vždy, keď má čas, tak sa so mnou hrá.

       

      Môj ocko, ten usilovný je,

      všetkých nás on veľmi miluje.

      Postaví nám celučký náš dom,

      šťastný je, keď rodina je v ňom.

       

      Milí naši ockovia, starkí a dedkovia! Dnes krásny sviatok máte, my na Vás s touto básňou myslíme. Ďakujeme Vám za všetko, čo pre nás robíte, za Vašu lásku, starostlivosť a  pomoc, keď to potrebujeme. Hlavne ďakujeme, že ste! Všetko pre nás robíte najlepšie, ako viete. Preto Vám za to ďakujeme a ľúbime Vás najviac, ako vieme!

       

      Prijmite od nás malý darček, vyrobený s láskou a vďakou a básničku, ktorá zahreje pri srdiečku.

      Vaše detičky zo 6. oddelenia ŠKD a Katka.

     • Opäť máme Zlatého Amosa

     • Stalo sa niečo neuveriteľné!!! Naša škola má opäť Zlatého Amosa - víťaza ankety o najobľúbenejšieho učiteľa Slovenska. Okrem hlavnej ceny získal i cenu Jána Gašperana od detskej poroty za najlepší príbeh, ktorý o ňom napísali jeho žiaci. Srdečne blahoželáme!

     • Naši zvierací kamaráti 3.A

     • Zvieratá sú ako malí anjeli poslaní na zem, ktorí nás majú naučiť láske. – Whitney Mandel

      A že aj my vieme ľúbiť, sme dokázali našim zvieracím kamarátom v Minizoo na Vlčincoch.

      Pani Dadka, „ mamička“ a opatrovateľka všetkých zvieratiek si pre nás opäť pripravila prednášku spojenú so zážitkovým učením. Navštívili sme ju v zvieracom kráľovstve. Odchádzali sme obohatení o množstvo nových vedomostí a pozitívnych zážitkov.

      Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie. Tentokrát už ako štvrtáci.

     • Zdravé a krásne zúbky 3.A

     •       „Skutočným bohatstvom je zdravie, a nie zlato alebo striebro.“– Mahátmá Gándhí

      A že je tento výrok skutočne pravdivý, nám dokázali naši „kamaráti zdravia“ Lolo a Lili z Dental Alarmu.

            Strávili sme spolu štyri super dopoludnia.

            Na prvom stretnutí sme sa naučili správnu techniku čistenia zúbkov. Dozvedeli sme sa tiež, aké vlastnosti by mala mať vhodná zubná kefka a prečo. A aby sme si teoretické vedomosti mohli prakticky skúšať, dostali sme aj vlastné zubné kefky. Nimi si každý deň po chutnom obede čistíme zúbky.

           Na druhé stretnutie nám naši zúbkoví kamaráti priniesli model chrupu. Pozreli sme si stavbu zúbkov a zistili sme, akú dôležitú  úlohu majú ďasná, jazyk a pery. Videli sme aj skutočný, vytrhnutý zub.

          Ďalšia spoločná návšteva bola pátracia. Hľadali sme súvislosti medzi zubným povlakom a ochoreniami zúbkov. Ale nemusíte sa báť. Správnou starostlivosťou sa týmto nepriateľom ľahko vyhnete. A my už vieme ako na to!

           A prišiel čas rozlúčiť sa. Ale ešte pred odchodom nám Lili a Lolo vysvetlili správne stravovacie návyky. Už vieme rozlíšiť zdravé a nezdravé potraviny či nápoje.

         Zapojili sme sa aj do zberu zubných kefiek. Za ich nazbieranie sme dostali kôš na triedenie odpadu. A predstavte si, aj ten bol vyrobený z použitých zubných kefiek! Budúci rok si  pre vás pripravíme celoškolskú akciu. Uvidíme, koľko sa nám ich podarí nazbierať.

           A odteraz ich odkladajte a žiadnu už nevyhoďte!

     • Environmentálna výchova v teréne 3.A

     •  

      Vezmite si zo zeme len to, čo potrebujete, a nechajte ju tak, ako ste ju našli. Indiánske príslovie

               A týmto múdrym výrokom  sme sa riadili aj počas našej cesty za spoznávaním krás našej prírody. Tentokrát sme sa vybrali v rámci environmentálnej výchovy zdolať Dolné diery. Vďaka miernejšiemu spádu tvoria najprístupnejšiu a jednu z najkrajších turistických trás Jánošíkových dier.

           Cestou nás sprevádzala pani Alenka, ochranárka prírody zo Správy národného parku Malá Fatra. Ukázala a porozprávala nám o rastlinách a živočíchoch, ktoré majú domov v rozprávkovom prostredí. Videli sme kaskády, vodopád a všade navôkol krásnu prírodu. Samozrejme, nesmeli chýbať environmentálne aktivity. Práve ony nám spríjemnili chvíle oddychu pri Kolibe  Podžiar.

            Nebola to náročná túra. Len na pár stúpaní a rebríkov, ktoré sme hravo zvládli. Už teraz sa tešíme na budúci rok. Pôjdeme vyskúšať naše sily a zdolať náročnejšiu trasu Malej Fatry.

       

     • Odstránenie nebezpečných konárov

     • V utorok poobede nám matka nášho žiaka oznámila, že počula ako sa láme konár na strome pred školou. Veľmi jej ďakujeme za toto upozornenie. Vzhľadom na to, že konár ostal visieť priamo nad chodníkom, zavolaná hliadka mestskej polície situáciu zhodnotila ako vážnu a zavolali na pomoc hasičov. Vďaka nim sa podarilo odstrániť nebezpečné konáre, ale taktiež odstránili aj suché konáre, ktoré tam už boli dlhšie. V mene školy ďakujem všetkým, ktorí sa na odstránení týchto nebezpečných konárov podieľali.  

     • ŠVIHADLOVÝ MARATÓN V ŠKD

     • Leto sa nám pomaličky blíži, počasie nám praje a nás to stále láka von, na čerstvý vzduch. Hráme sa, šantíme a je nám fajn. Veľmi radi aj športujeme. Dnes po obede v ŠKD sme sa o tom presvedčili. Čakal nás Švihadlový maratón! Po čase sme jednotlivé oddelenia mohli opäť medzi sebou súťažiť. Dnes, na Švihadlovom maratóne si zmerali sily a so švihadlom sa popasovali žiaci 2. a 3. ročníkov. Účasť bola silná a všetci sme boli zvedaví, ako nám to so švihadlami pôjde. Mali sme niekoľko disciplín, ktoré nás poriadne prevetrali. Zistili sme, že švihadlo vie byť dobrým kamarátom a je zábavné si na ňom zaskákať.

      Víťazom v chlapčenskej kategórii a švihadlovým princom sa stal Jurko z 3.C.

      Švihadlovou princeznou sa stala Elisska z 2.B.

      Všetky deti, ktoré nabrali odvahu a prišli si zasúťažiť sú víťazmi! Správali sa športovo, férovo a patrí im pochvala. Športu zdar!

      Hýbme sa, športujme, šantime a budeme mať stále dobrú náladu. Urobíme pre svoje zdravie veľmi veľa a svet sa nám bude zdať krajší.

      Organizátorka Švihadlového maratónu Katka