• Vitajte na stránkach našej školy

    Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    Čítať viac
   • Mobilná aplikácia

    Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    Čítať viac
   • 2% dane

    Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
    Čítať viac
  • Novinky

     • ZÁPIS  DETÍ  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY

      ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1 v Žiline oznamuje, že v zmysle platných predpisov a po dohode so zriaďovateľom, sa zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020 uskutoční v dňoch

      13.5.2019 - 15.5.2019

      od 7.00 – 16.00 hod

      sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti , ktorú si rodič vyzdvihne v materskej škole od 2.5.2019 v čase od 7.00 hod – 16.00 hod alebo stiahne na webovej stránke školy (kliknite tu). Žiadosť je nutné osobne priniesť do materskej školy!

     • Geografická olympiáda

      VÝSLEDKY OKRESNÉHO KOLA GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

      Šk. rok 2018/2019

      5.ročník: počet riešiteľov 69, počet úspešných 21

      Jakub Novák - 5.C - 1. miesto

      Matúš Daniel Devera - 5.A - 3. miesto

      Matej Sliviak - 5.A - 4. miesto

      6. a 7.ročník: počet riešiteľov 68, počet úspešných 19

      Petra Deverová - 7.A – 2. miesto – postup do Kraj. kola

     • Karneval ZŠ s MŠ sv. Gorazda

      Fašiangy sú obdobím radosti a zábavy.

      ,,Konečne sme sa dočkali...“ povedali si deti ráno, keď vstúpili do školy. Počas vyučovania nedočkavo pokukovali po hodinách, kedy nadíde dlho očakávaný karneval, ktorý sa konal 20.2.2019. Vyzdobená telocvičňa, nápadité masky, zaujímavé ceny a veseliace sa deti. Naše deti si dali na výbere masiek naozaj záležať.

     • Dotácia na stravu pre predškolákov

      Informujeme o doplatku 0,09 € rodičov (zákonných zástupcov) „predškoláka“ (a poberateľa dotácie na stravu) v MŠ za každý odobratý obed. Tento nedoplatok predstavuje rozdiel medzi hodnotou stravného pre dieťa pri celodennom pobyte v MŠ (1,19 € na nákup potravín + 0,10 € výška režijných nákladov = 1,29 €) a výškou dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa zo štátu, ktorá činí 1,20 €.

     • MIKULÁŠSKE RIADENIE VLÁČIKOV

      Tohtoročný MIKULÁŠSKY DEŇ prežili deti z II. D a III. C v dopravnom laboratóriu Žilinskej univerzity v Žiline. Vlastnoručne si vyskúšali riadenie vláčikov, prezreli si priestory Žilinskej univerzity a na záver nechýbala sladká odmena od Mikuláša.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Streda 24. 4. 2019
  • Fotogaléria

   • Karneval 2018
   • Zima v ŠKD
   • MIKULÁŠSKY DEŇ
   • VIANOČNÝ TURNAJ
   • Deň pokusov 2.AB
   • Futbal
   • Beh zdravia a atletický trojboj v ŠKD
   • Karneval
   • Deň v 4.B