• Vedecká hračka v knihách

     • Dňa 1.februára sa žiaci 5.ročníkov zúčastnili interaktívnej výstavy hračiek a hlavolamov v priestoroch Krajskej knižnice.

      Vedecká hračka v knihách je pokračovaním obľúbenej výstavy Vynálezy.

      Vedecká hračka je predmet, ktorý pri hre jednoznačným spôsobom demonštruje alebo využíva konkrétny prírodný alebo technický fenomén (zákonitosť, jav, úkaz, princíp, …).

      Výstavu dopĺňajú knihy z fondu Krajskej knižnice v Žiline, kde sa o danom princípe, či hračke hovorí. Mohli sme sa teda nielen do vôle pohrať, ale si po hre aj prečítať príbehy, ktoré povzbudzujú našu  predstavivosť.

       

     • Priatelia z DSS Synnómia

     •    „Priatelia nám pomáhajú získať sebadôveru a dodávajú nám odvahu pustiť sa do vecí, o ktorých by sme bez nich možno ani neuvažovali.“  Lorna Byrne


              A takýmito úžasnými priateľmi sa pre našich Gorazďákov zo 4.A stali klienti z DSS Synnómia na Vlčincoch.

            Opäť po roku sme sa rozhodli utužiť naše priateľstvo. Strávili sme spolu niekoľko nezabudnuteľných predvianočných chvíľ.

             Na Mikuláša dostali naši Gorazďáci ten najkrajší a najúprimnejší darček v podobe Mikuláša, čertíkov a anjelika klientov z DSS.

          Týždeň pred Vianocami sme my navštívili našich kamarátov v DSS Synnómia. Opäť sme so svojimi úžasnými rodičmi, kamarátkou Miškou a Sašenkou zabalili svoju lásku do krabičiek od topánok. Premenili ju do drobností a maličkostí, ktoré putovali do tých správnych rúk. Okrem darčekov sme si piesňami, tančekom a vinšami vzájomne spríjemnili predvianočné chvíle.

            Naše veľké ĎAKUJEME patrí p. riaditeľke Ing. Anetke Vavrikovej za krásne poďakovanie, ktoré nám osobne prišli odovzdať naši kamaráti z DSS so svojou p. vychovávateľkou.

         Naše srdiečka zahrieva úprimná radosť z nášho vzájomného priateľstva. Už teraz sa tešíme na ďalšie veľmi príjemne strávené spoločné chvíle.

     • Oznam pre rodičov žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni

     • Rozpis platieb za obedy za mesiac február. Prosím rodičov, aby pri platbách uvádzali správny variabilný symbol a platili za každé dieťa zvlášť s jeho variabilným symbolom. Na stránke strava.sk(cz) už je v zostatku odpočítaný aj mesiac február.

      február 2023 má:

      MŠ - 20 stravných dní 

      20x2,25 EUR = 45 EUR

      predškoláci 20x0,95 EUR = 19 EUR

      ZŠ - 18 stravných dní 

      1.st: 18x1,85 EUR = 33,30 EUR

      2.st: 18x2,05 EUR = 36,90 EUR

      Žiaci s dotáciou:

      1.st: 18x0,55 EUR = 9,90 EUR

      2.st: 18x0,75 EUR = 13,50 EUR

      Uvedenú sumu, ktorú je treba zaplatiť na mesiac február, si môžete zaplatiť aj cez internetbanking, ak poznáte variabilný symbol, tak ho uviesť a do poznámky uviesť meno dieťaťa alebo žiaka.

      Číslo účtu ŠJ: SK79 5600 0000 0003 0404 4002

     • Gorazďáci na lyžiach

     • K zime patrí poriadna lyžovačka. Aj my, Gorazďáci zo 4.A so svojimi súrodencami a kamarátmi z 2.A sme opäť absolvovali  lyžiarsky výcvik.

             Aj keď sa zima tento rok ešte neukázala v plnej kráse, nezľakli sme sa.  Plní očakávania na naše každoročné zimné dobrodružstvo sme sa vydali za novými zážitkami.

              Nevedeli sme sa dočkať pondelka rána. Nedočkaví sme si naložili celý lyžiarsky výstroj do autobusu a vydali sme sa na cestu do Vrátnej. Tu na nás už čakali naši inštruktori lyžovania Maťko, Janka a Kiara. A nielen oni. Ale aj krásna zasnežená príroda. Dokonca aj slniečko sa rozhodlo potešiť nás a ohrievalo nás svojimi lúčmi.

              Hneď od prvých chvíľ sme s nadšením počúvali svojich nových učiteľov a robili sme všetko pre to, aby práve my sme mohli v piatok stáť na stupni víťazov a pýšiť sa medailou z pretekov. Najväčší pokrok urobili spolužiaci, ktorí sa v pondelok prvýkrát postavili na lyže. Na konci už dokázali bezpečne zlyžovať celý kopec. 

             Posledný deň čakala na našich lyžiarov odmena. Okrem zážitkov, dobrodružstiev a nových získaných pohybových zručností sme si odniesli domov diplomy a medaily.

              Naše veľké poďakovanie patrí lyžiarskej škole FATRASKI a jej skvelým inštruktorom Maťkovi, Janke a Kiare.

       

     • NÁŠ ROZBEH DO NOVÉHO ROKA

     • ​​​​​​​​​​​​Začiatok nového roka nemohol začať pre nás krajšie. Po návrate do školských lavíc a radostnom zvítaní sa, sme sa pustili s vervou do práce. Už druhý týždeň po nástupe do školy nás čakalo veľmi milé prekvapenie. Ešte v priebehu decembra sme sa zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú organizoval eTwinning - Európska platforma školského vzdelávania so sídlom v Žiline. Súťaž mala názov: "Škola, akú by som chcel/a." Táto súťaž mala dve kategórie. My sme patrili do tej, v ktorej sme mali svoje nápady o vysnívanej škole vyjadriť  kresbou. Mala to byť naša vízia, predstava našej školy budúcnosti, kde sa fantázii medze nekládli. Naše predstavy boli rôzne, no všetci sme túžili nakresliť školu, o ktorej naozaj snívame. Mohli sme sa pri kreslení vyhrať s fantáziou a to nás hnalo, aby tie naše školy boli znázornené tak, aby sme sa v nich cítili naozaj skvele. 


      Šťastie sa na nás usmialo, naše kresby sa páčili a my sme boli ocenení. Prišli nám milé ceny, ktoré nás veľmi potešili. Inšpirovali nás, aby sme aj naďalej usilovne pracovali a pokúšali šťastie v súťažiach. Najviac nás potešil  sprievodný ďakovný list, v ktorom bol dodatok, ktorý nás úplne dostal do veľkého jasotu a radosti. Citujeme: "Vaše kresby spolu s detailnými popismi vašich vysnívaných škôl boli najprepracovanejšie zo všetkých. Klobúk dole!"  No, nie je to úžasné? Pre nás určite áno.

      S prianím všetkého dobrého do nového roka žiaci 7. oddelenia ŠKD a Katka.

     • Oznam pre rodičov

     • Prosíme rodičov, ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi tých, ktorí sú posudzovaní ako domácnosť na hranici životného minima a ich deti majú nárok na dotáciu na stravu, aby si išli vybaviť na II. polrok nové potvrdenie na ÚPSVaR.

      Rodičia detí z UKRAJINY – je potrebné taktiež vybaviť nové potvrdenie na II. polrokTlačivo na stiahnutie tu.

      Potvrdenia z ÚPSVaR prosíme ihneď doručiť ekonómke školy, prípadne riaditeľovi školy.

      Tí rodičia, ktorí nepracujú alebo nemajú možnosť si uplatniť daňový bonus, musia doložiť nové čestné vyhlásenie na II. polrok. Tlačivo na stiahnutie tu.

      Od 1.1.2023 sa zvyšuje daňový bonus na dieťa do 18 rokov na 140 eur.

      Žiaci, ktorí už dovŕšili 15 rokov, nebudú mať automaticky nárok na dotáciu na stravu od januára 2023, nakoľko už nie je možnosť poberať súčasne dotáciu, aj daňový bonus.

      Tlačivo čestné vyhlásenie bude dostupné tu na stránke Edupage alebo priamo u ekonómky školy.

     • Workshop z finančnej gramotnosti

     • V dňoch 12. 12 a 14. 12. 2022 sa žiaci z tried 5. A, 5. C, 6. A, 6. C, 7. B, 7. C, 8. A, 8. C, 9. A našej školy počas vyučovania ponorili do sveta peňazí. Zúčastnili sa aktivít z finančnej gramotnosti, ktoré realizovalo OZ Mladý podnikavec. ​​​

      Myšlienkou občianskeho združenia je poukázať na to, že vzdelávanie Nie je nuda a treba si ho naplno užívať    so všetkými emóciami, ktoré v sebe má. Za témami ako marketing, manažment, finančná gramotnosť,                či podnikanie nie je len suchá teória.

      Žiaci sa dozvedeli nové informácie o peniazoch, venovali sa téme inflácie, klamlivému správaniu obchodníkov, falošným mailom a zopakovali si to, čo už poznali zo života. V ďalšej časti workshopu sa venovali aktivitám v skupinkách. Pri riešení úloh a hraní spoločenskej hry prepájali teoretické vedomosti s praxou. Všetci, ktorí sa zúčastnili, si zaslúžia pochvalu za snahu a prácu pri riešení úloh. Získané vedomosti zúročia vo svojom živote. Naši žiaci boli pri riešení situácií z reálneho života aktívni, zapájali sa a využívali svoj postreh a kreativitu.

      Zároveň chcem touto cestou poďakovať vedeniu školy za ústretový prístup, OZ Mladý podnikavec za zrealizovanie workshopu a pani učiteľkám a pánovi učiteľovi, ktorí mi pomohli pri organizácii tejto akcie.

       

      Mgr. Petra Vácvalová

     • "AJ TAKÝ BOL DECEMBER 2022..."

     • Krásne sviatky Vianoc sú už za nami. Veríme, že to bol čas radosti, veselosti a každý z nás s vďakou prijal teplé ľudské slovo, pohladenie, či len pohľad. Svet bol zrazu pre nás krajším. Chceli sme byť lepšími, byť s tými, na ktorých nám záleží.

      Aj žiaci z ŠKD v predvianočnom čase potešili našich susedov, klientov zo zariadenia DSS Synnomia. Žiaci zaspievali koledy, Zoe z 3.B zahrala na zobcovej flaute, Saška z 2.D zahrala koledy na heligónke a zavinšovala krásne vinše. Sárka zo 4.B krásne a s ľahkosťou ukázala, že aj na vianočnú pieseň sa dá tancovať. Klientov sme potešili aj malými drobnosťami a darčekmi, ktoré vyrobili žiaci z ostatných oddelení. Veríme, že sme do zariadenia priniesli predvianočnú náladu, vyčarili sme úsmev na ich tvárach a ich srdiečka zaplavila vlna radosti.

      V mesiaci december mali meniny aj Barbora, Mikuláš, či sv. Lucia. Porozprávali sme si, aké zvyky a tradície kedysi ľudia udržiavali. Niektoré z nich sa zachovali dodnes. Hlavne na dedinách sa ľudia snažia, aby sa na ne nezabudlo. Veď aj tie patria medzi našu kultúru a  bohatstvo.

      Náš bývalý minister školstva tiež zaviedol tradíciu. Je to tradícia vianočných pohľadníc. Školy sa môžu zapojiť a namaľovať vianočnú pohľadnicu ("čo a koho mám najradšej na Vianoce). My sme sa tiež pridali a svoje návrhy sme mu poslali. Baví nás zapájať sa do akcií a máme z toho radosť.

      Nakoniec sme si posledné dni v škole užili predvianočnú náladu aj my žiaci. Tvorili sme, spievali a povedali  sme si, aké máme zvyky na Vianoce u nás doma my. U každého sú iné, no nájdu sa aj spoločné, ktoré sme si v oddelení oživili.

      V nastávajúcom roku 2023 vám všetkým želáme splnenie všetkých predsavzatí a aj tých tajných, najtajnejších snov.

      A na dôvažok, nech každému zdravíčko slúži alebo sa aspoň nezhoršuje, žiadne problémy nespôsobuje.

      Všetko dobré vám všetkým želajú žiaci zo Školského klubu detí a ich panie vychovávateľky.

      P. vychovávateľka Katka

     • Veselé Vianoce

     • Šťastné, radosťou a pokojom naplnené vianočné sviatky, veľa zdravia a úspechov v roku 2023 Vám praje 4.A.

     • Oznam pre rodičov žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni

     • Od 1.1.2023 sa mení cena za obedy.

      Do konca roku 2022 (to jest do 31.12.2022) je potrebné si vyrovnať prípadné nedoplatky za stravu za mesiace september až december. Zároveň je potrebné uhradiť aj stravné za január.

      Kto nebude mať uhradenú stravu, nebude dostávať obed v školskej jedálni v januári.

      Zostatok konta do decembra, vidíte v aplikácii alebo na stránke strava.cz (.sk). Ak neviete svoje prihlasovacie údaje alebo chcete vedieť zostatok, volajte do školy 041/5656878 alebo píšte skola@zsgorazda.sk. V kuchyni je vedúca ŠJ PN a nebude vám mať kto odpovedať.

      V aplikácii ani na stránke momentálne neukazuje stravné za január, lebo je nutné preceniť stravnú jednotku od januára a to sa dá až po skončení mesiaca december.

      Odporúčam poslať približnú sumu ako píšem nižšie.

      Ak nemá niekto záujem o stravovanie po zvýšení cien za obedy, treba sa odhlásiť v škole na tel .č. 041/5656878 alebo písať na skola@zsgorazda.sk.

       

      Stravné za január 2023

      Ak bude dieťa alebo žiak chodiť do MŠ, ZŠ menej dní, platí počet dní krát stravná jednotka za deň.

      Stravná jednotka je v MŠ 2,25€

      v ZŠ 1. stupeň 1,85€ a 2. stupeň 2,05€.

       

      MŠ - 21 stravných dní21x2,25 EUR = 47,25 EUR

      predškoláci 21x0,95 EUR = 19,95 EUR Ak čerpáte dotáciu prosím, o podmienkach čítajte nižšie.

      ZŠ - 17 stravných dní

      1.st: 17x1,85 EUR = 31,45 EUR

      2.st: 17x2,05 EUR = 34,85 EUR

      Žiaci s dotáciou: Ak čerpáte dotáciu prosím, o podmienkach čítajte nižšie.

      1.st: 17x0,55 EUR = 9,35 EUR

      2.st: 17x0,75 EUR = 12,75 EUR

      Prosíme rodičov, ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi a tých, ktorí sú posudzovaní ako domácnosť na hranici životného minima a ich deti majú nárok na dotáciu na stravu, aby si išli vybaviť na II. polrok nové potvrdenie na ÚPSVaR – NAJSKÔR po 10.1.2023.

      Rodičia detí z UKRAJINY – je potrebné taktiež vybaviť nové potvrdenie na II. polrok - NAJSKÔR po 10.1.2023.

      Potvrdenia z ÚPSVaR prosíme ihneď doručiť ekonómke školy, prípadne riaditeľovi školy.

      Tí rodičia, ktorí nepracujú alebo nemajú možnosť si uplatniť daňový bonus, musia doložiť nové čestné vyhlásenie na II. polrok.

      Od 1.1.2023 sa zvyšuje daňový bonus na dieťa do 18 rokov na 140 €.

      Žiaci, ktorí už dovŕšili 15 rokov, nebudú mať automaticky nárok na dotáciu na stravu od januára 2023, nakoľko už nie je možnosť poberať súčasne dotáciu, aj daňový bonus.Tlačivo čestné vyhlásenie bude dostupné v priebehu januára 2023 na stránke Edupage alebo priamo u ekonómky školy.

     • Mikulášska výzva

     • Milí žiaci!

          Vyhodnotili sme našu mikulášsku akciu.

          V nej ste mali možnosť myslieť tvorivo aj pri balení darčekov svojim kamarátom. A to hlavne ekologicky, aby ste nevytvárali zbytočne ďalší odpad.
      Najviac sa nám páčili obaly, ktorým ste dali druhú šancu. Inak by boli skončili v zbere. Medzi ne patrí kotúľka z toaletného papiera, krabička od horaliek aj papierové vrecko. Fantázii sa medze nekládli. Veríme, že o rok bude ešte viac darčekov zabalených esteticky, ale aj ekologicky.  Víťazov navštívime v triede aj s odmenou.

          Želáme Vám krásne Vianoce.

           

     • DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA

     • Výsledky školského kola DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

       

      Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov, ktorí súťažili v 4 kategóriách podľa ročníka (6.ročník – 9.ročník)

       

      V kategórii C (9.ročník): Matúš Daniel Devera (9.A) – získal 92 bodov – postupuje do okresného kola

       

      V kategórii D (8.ročník): Dominika Kováčiková (8.A)– získala 79 bodov – postupuje do okresného kola

                                                  Natália Babušová (8.C) – získala 70 bodov – postupuje do okresného kola

                                                  Zúčastnili sa: Miriam Morháčová (8.C) a Nina Filipová (8.C)

       

      V kategórii E (7.ročník): Eliáš Ambroš (7.B) – získal 69 bodov – postupuje do okresného kola

                                               Nina Viglašová (7.B) – zúčastnila sa

       

      V kategórii F (6.ročník): Petra Vácziová (6.D) – získala 69 bodov – postupuje do okresného kola

                                               Laura Baculíková (6.D) – získala 68 bodov- postupuje do okresného kola

                                               Alžbeta Grivalská (6.D) – získala 64 bodov – úspešná riešiteľka

                                               Eliška Trúchla (6.B) – získala 60 bodov – úspešná riešiteľka

                                              Adam Babčaník (6.A)  – zúčastnil sa

       

       

      Všetkým zúčastneným srdečne gratulujeme!

       

     • Vyhodnotenie násteniek - Plody jesene

     • Predsedovia žiackeho školského parlamentu a tr. učitelia svojím hlasovaním vyhodnotili poradie násteniek nasledovne: 1. miesto - 6.A, 2. miesto. - 9.A, 3. miesto - 6.C. 4. až 16. miesto : 6.B, 7.C, 8.A, 7.B, 6.D, 7.D, 8.C, 9.B, 5.A, 5.C, 8.B, 5.D, 5.B. Žiaci si zapísali svoje body v súťaži o "Vyššiu kvalitu" a tak prispeli k možnej výhre na konci šk. roka. Gratulujeme výhercom a tešíme sa na hodnotenie ďalšej zadanej témy - Vianočné filmy. Váš ŽŠP!

     • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna MŠ 23.12.2022

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje deťom materskej školy dňa 23.12.2022  riaditeľské voľno z dôvodu neustáleho znižovania prítomných detí ako opatrenie v súvislosti so šírením respiračného ochorenia a taktiež z prevádzkových dôvodov a to opravy elektrických rozvodov. V ZŠ prebieha výmena osvetlenia a bude počas dňa priebežne odpájaná elektrina.

      scan oznámenia​​​​​​​

     • OZNAM PRE RODIČOV

     • Od 1.1.2022 sa mení cena obedov.

      Pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina platí finančné pásmo 3.

      Materská škola: desiata, obed, olovrant - 2,25 €

      Základná škola: 1. stupeň - obed - 1,85 €

                                  2. stupeň - obed - 2,05 €

      Prosíme rodičov, ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi tých, ktorí sú posudzovaní ako domácnosť na hranici životného minima a ich deti majú nárok na dotáciu na stravu, aby si išli vybaviť na II. polrok nové potvrdenie na ÚPSVaR – NAJSKÔR po 10.1.2023.

      Rodičia detí z UKRAJINY – je potrebné taktiež vybaviť nové potvrdenie na II. polrok - NAJSKÔR po 10.1.2023.

      Potvrdenia z ÚPSVaR prosíme ihneď doručiť ekonómke školy, prípadne riaditeľovi školy.

      Tí rodičia, ktorí nepracujú alebo nemajú možnosť si uplatniť daňový bonus, musia doložiť nové čestné vyhlásenie na II. polrok.

      Od 1.1.2023 sa zvyšuje daňový bonus na dieťa do 18 rokov na 140 eur.

      Žiaci, ktorí už dovŕšili 15 rokov, nebudú mať automaticky nárok na dotáciu na stravu od januára 2023, nakoľko už nie je možnosť poberať súčasne dotáciu, aj daňový bonus.

      Tlačivo čestné vyhlásenie bude dostupné v priebehu januára 2023 na stránke Edupage alebo priamo u ekonómky školy.

     • Odhlásenie zo stravy v mesiaci december

     • Oznamujeme všetkým stravníkom, ktorí sa stravujú v ŠJ a chcú sa počas mesiaca 

      december 2022 odhlásiť z obeda na ktorýkoľvek deň, aby tak urobili najneskôr do 

      piatka 16. 12. 2022

      Po tomto termíne to už nebude možné.

      Dodržať tento termín je nevyhnutné z dôvodu minutia zásob a vysporiadania nárokov na dotáciu 

      vydaných jedál za príslušný rok.

     • Turistický krúžok: Rozprávková nedeľa v Dome umenie Fatra

     •          Tentokrát sme sa vybrali potešiť naše srdiečka do Domu umenia Fatra.  

               Mali sme možnosť pozrieť si známu „oskarovú“ filmovú rozprávku o snehuliakovi a jeho ceste okolo sveta z pera Blake Howarda. Animovaná vianočná rozprávka nás preniesla do sveta malého chlapca, ktorý si postaví snehuliaka. Odbitím polnoci snehuliak ožije a spolu prežijú celú radu neuveriteľných dobrodružstiev.  

               Najväčším a nezabudnuteľným zážitkom pre nás bola hudobná kulisa v podaní štátneho komorného orchestra.

              Úplne na záver čakalo všetky deti milé prekvapenie v podobe sladkosti.

              Deti pohladené vianočnou atmosférou, rozprávkovým príbehom podfarbeným živou hudbou žilinského komorného orchestra sa šťastné a spokojné vrátili domov.