• Literárno-dejepisné exkurzie v 6.- 8. ročníku

     • V dňoch 24.-26. 9. sa opäť uskutočnili už tradičné literárno- dejepisné exkurzie na Oravu, Liptov, do Banskej Štiavnice a Banskej Bystrice. Počasie nám prialo, preto sa vrátili boahtší o nové dojmy a zážitky.

     • Primátorský deň

     • Naše deti sa zúčastnili Primátorského dňa v Žiline. Najskôr reprezentovali školu v rýchlostnom behu na 400 m v parku SNP a neskôr ich pozval sám riaditeľ mestského divadla pán Michal Vidan na zaujímavú prehliadku budovy divadla. 

     • Expedícia Budatínsky hrad 1.A

     • Žiaci 1.A sa 30.9. vybrali na expedíciu do Budatínskeho hradu. Spolu s odbornými pracovníkmi múzea si pozreli expozíciu hradu, navštívili vežu a východný palác, pri tvorivých aktivitách si vyrobili vlastné mydlá, svoje pršteky si potrápili pri práci s drôtikom a zahrali sa na reportérov. Svoju expedíciu ukončili v parku Budatínskeho hradu.

     • Plavecký kurz 3.A a 3.B triedy

     • Kto plávať nevedel sa naučil a kto plávať vedel sa zdokonalil v plaveckom štýle kraul, prsia aj znak.Ešteže nám maminy zabalili veľa jedla. Veď vo vode sme vyhladli.

     • Policajný deň

     • Naši tretiaci sa boli pozrieť na super akcie policajtov zo špeciálnych jednotiek na Hlinkovom námestí. Videli ukážky zlanovania policajtov, sebaobrany, akciu zásahovej jednotky pri zatýkaní zločinca, rôzne druhy obrnených vozidiel a typy výstrojov a výzbroje.
      Napätie na námestí odľahčili krásne mažoretky a koncert Tomáša Bezdedu.
      Po náročnej akcii si deti pochutili na donatoch.

     • SEVER PROTI JUHU

     • V piatok sa tretiaci našej ZŠ z južnej časti mesta Žiliny stretli vo futbalových zápasoch proti severnej ZŠ Karpatská na Hlinkovom námestí.

       Futbalisti z  3.A,B v ťažkom súboji a za obrovskej podpory svojich spolužiakov a rodičov nakoniec  zvíťazili.

       Získané body zo zápasov /  7: 1 a 11 : 1 / si pripíšu do postupovej tabuľky.

      Svoje víťazstvo oslávili super zmrzlinou.

     • OZNAM ŠJ dôležité

     • Od 1. septembra 2019 sa menia podmienky stravovania v školskej jedálni. Z dôvodu plynulého prechodu na nové financovanie štátom je nutné odovzdať vyplnený a podpísaný zápisný lístok v kancelárii školskej jedálne v dňoch 21.8.2019 – 30.8.2019 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

      V prípade, že ste zápisný lístok v júni nedostali, môžete si ho stiahnuť na stránke školy -tu-

      V dokumente sú uvedené podmienky, za akých sa poskytuje dotácia na stravu.  Zálohová platba 25,- Eur uvedená v dokumente slúži na pokrytie režijných nákladov a úhradu doplatkov na obed. Výška doplatku je uvedená v tabuľke v zápisnom lístku.

      Táto suma môže byť na šeku, ktorý bol dieťaťu v júni odovzdaný, znížená o preplatok z minulého školského roka. Rodič musí uhradiť sumu uvedenú na šeku najneskôr do 26.8.2019. Platba sa identifikuje podľa variabilného symbolu stravníka.

      Ak nemáte šek a platíte internetbankingom uhrádzajte prosím sumu 25,00 € do 25. dňa v mesiaci august na účet školskej jedálne číslo:  SK79 5600 0000 0003 0404 4002. Ak poznáte variabilný symbol vášho dieťaťa použite ho, v opačnom prípade do poznámky uvádzajte priezvisko dieťaťa a triedu.

     • Oznam pre rodičov prvákov

     • Rodičia prvákov môžu svoje dieťa prihlásiť na obedy v čase

      od 8,00 do 14,00 v dňoch 21. 8. 2019 - 26. 8. 2019,

      v školskej jedálni - zadný vchod.

     • FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET

     • Dňa 7.6.2019 sme sa zúčastnili 2. ročníku súťaže Festivalu štyroch živlov AMAVET. Žiaci prezentovali svoje vedátoreské projekty na ktoré sa prišla pozrieť aj pani ministerka školstva. Našu školu reprezentovali ôsmaci v projektoch: Jedlé školské pomôcky, Ekológia a o tom ako môže cukor znehodnotiť minerálne vody. 

      Festival štyroch živlov je prehliadka vedátorských projektov žiakov základných škôl, ktorí prezentujú svoj projekt pomocou panelovej prezentácie.

     • Šachová paráda

     • Tento školský rok sa konala pri príležitosti MDD. Veľa šťastných detí, roztancované šachové figúrky, pekné ceny a diplomy, super hudba, farebná výzdoba a na to všetko sa usmievalo rozžiarené slniečko.

      O to všetko sa postarali pani učiteľky Danka Kapitulčínová, Tánička Murčová a Danka Vaneková z CVČ Spektrum Žilina. No a bez pomoci žiakov zo VI.B  triedy by to určite nebolo ono. 

      Takže všetkým veľká vďaka.

     • Upratovanie okolia školy

     • Naši žiaci sa zapojili do akcie mesta ku Dňu Zeme 17.4.2019. V okolí školy sa našlo veľa odhodených nepotrebných vecí. 

      Aj takýmito činnosťami sme si pripomenuli Deň Zeme, ktorý je oficiálne stanovený na 22. apríla.