• Zbierka sladkostí

     • Ďakujeme všetkým rodičom a deťom, ktorí sa zapojili do zbierky sladkostí pre deti zo sociálne slabších rodín, odovzdali sme ich sociálnym pracovníkom v žilinských komunitných centier.

     • "ENVIRÁČIK NÁS JEDNODUCHO BAVÍ"

     • "Čítanie je najlepšie učenie."

      Každý mesiac sa s nadšením púšťame do čítania a vypracovávania súťažných úloh v našom obľúbenom časopise Enviráčik. Nájdeme v ňom veľa zaujímavostí o ochrane nášho životného prostredia. Rôzne návody, ako sa šetrne správať k našej prírode, a čo všetko by sme mali robiť, aby sme ešte viac neznečisťovali našu planétu. Veľmi sa nám páčia články, kam na výlet po našom krásnom Slovensku, alebo články venované nášmu telu.

      Veru, je stále toho veľa, čo sa máme nové učiť. O to viac nás to baví, že súťažením môžeme vyhrať rôzne ceny, ktoré nás potešia. To nás motivuje, aby sme pracovali so zápalom a chuťou.

      Žiaci - Enviráčikovia 7. oddelenia ŠKD a Katka.

     • Mikuláš na škole

     •       Milí spolužiaci!

            Aj tento rok bude chodiť na našej škole Mikuláš.

            Máte možnosť pripraviť mikulášske balíčky pre kamarátov, ktorých chcete prekvapiť. Darčeky môžete zabaliť aj bez zbytočného odpadu (obalu). Dajme veciam druhú šancu a podporme ich opätovné využitie. Fantázii sa medze nekladú. Naším cieľom je podpora minimalizácie odpadov.

            Darčeky s čitateľne napísaným menom  a triedou môžete odovzdať v stredu ráno 7.12. do pripravených košov pred zborovňou.

            Urobme si navzájom radosť!

       

     • Geografická olympiáda

     • Dňa 23.11. sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády,  ktorej sa zúčastnilo 39 žiakov. Všetci žiaci boli úspešní (získali viac ako 55 bodov zo 100).

      V kategórii G - 5. ročník súťažilo medzi sebou 17 žiakov. Do okresného kola postupujú:

      Gabriela Nováková 5. B - 1. miesto

      Jakub Koťka 5.C – 2. miesto

      Soňa Muchová 5. A – 3. miesto

                                                          

      V kategórii F (6. a 7. ročník)– súťažilo 14 žiakov. Do okresného kola postupujú:

      Martin Hudák 6. A – 1. miesto

      Tereza Turiaková 6. B – 2. miesto

      Branislav Benikovský 6. B – 3. miesto

       

      V kategórii E  (8. a 9. ročník) si vedomosti preverilo 8 žiakov. Do okresného kola postupujú:

      Miriam Morháčová 8. C – 1. miesto

      Matej Sliviak 9. A – 2. miesto

      Lucia Dulová 8. C – 3. miesto

       

      Všetkým súťažiacim školského kola blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

     • Riaditeľské voľno

      • Udelenie riaditeľského voľna
      • Riaditeľ ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom 1.- 9. ročníka základnej školy dňa 02.12.2022 
       riaditeľské voľno
       z dôvodu preventívneho opatrenia v súvislosti so šírením respiračného ochorenia a vysokého počtu nakazených žiakov aj zamestnancov školy. Taktiež bude prerušená prevádzka školského klubu. Obedy sú automaticky odhlásené.

       

     • Mobilné planetárium a 5.C

     • Žiaci 5.C navštívili mobilné planetárium, ktoré na týždeň našlo svoj domov v priestoroch Makovického domu. Deň D bol v piatok 25.11.2022.

      Hneď v úvode, keď sme si posadali, sa otvorila kupola hvezdárne a mohli sme si pozrieť pohyb Slnka po oblohe. Zacestovali sme si v čase, dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí o hviezdach (a teda aj o našom Slnku), súhvezdiach, planétach, o možnosti pozorovania vesmírnych telies na nočnej oblohe v tomto období, obzreli si vesmírnu stanicu.

      Ďalším bodom programu bola náučná rozprávka POLARIS – Vesmírna ponorka a tajomstvo polárnej noci o dvoch „výskumníkoch“ pátrajúcich po odpovedi na otázku: Prečo je na póloch pol roka polárny deň a pol roka polárna noc. (ukážka https://youtu.be/k1IY-qaK-vU)

      Žiaci sa dozvedeli nové informácie, zopakovali si už nadobudnuté vedomosti zábavnou a hravou formou.

      Bola to vydarená akcia a touto cestou sa chceme poďakovať Krajskej hvezdárni a pánovi Ing. Antonovi Šiserovi za príjemne a poučne strávený čas.

      A ešte malé ohliadnutie za akciou v Rosenfeldovom paláci:​​​​

      Žiaci sa zahrali na grafikov, režisérov, hercov, hudobníkov, ... Vytvárali plagáty pre rozprávku, v skupinkách vymýšľali bábkové predstavenie, ktoré neskôr pre ostatných hrali. Vyskúšali si manipuláciu s marionetami, maňuškami. Získali skúsenosť s tieňovým a s čiernym divadlom.

      Žiaci zapojili svoju kreativitu, nápaditosť a originalitu v prevedení.

      Mgr. Petra Vácvalová

     • Gorazďáci na návšteve vo vesmíre

     •      „Vesmír sa skladá z príbehov, nie z atómov.“

                                                                                     Muriel Rukeyserová

         A na jeden z takýchto príbehov sa vybrali aj naši Gorazďáci zo 4.A. Navštívili sme mobilné planetárium v Makovického dome.

      ​​​​​​

         Privítal nás ujo hvezdár. Hneď v úvode nás zoznámil so zaujímavosťami dennej  a nočnej oblohy, ukázal nám jednotlivé súhvezdia, najjasnejšie hviezdy, planéty či zaujímavé astronomické javy.

         A potom sme sa už ponorili do rozprávkového príbehu „ Polaris- vesmírna ponorka a tajomstvo polárnej noci.“ S tučniakom Jamesom a polárnym medveďom Vladimírom sme sa vybrali na dobrodružnú výpravu za spoznávaním vesmíru.

         Vďaka návšteve mobilného planetária sme si hravou a zábavnou formou overili vedomosti z oblasti astronómie a prírodných vied. A samozrejme, dozvedeli sme sa množstvo nových a zaujímavých informácií.

          Ďakujeme, ujo hvezdár.

       

     • Školský šport - súťaže

      • okresné kolo v bedmintone žiakov - 3.miesto - Trabalík, Uherík
      • okresné kolo v bedmintone žiačok - 3.miesto - Morháčová, Martinčeková
      • okresné kolo v stolnom tenise žiačok - 1.miesto a postup do krajského kola - Ružičková, Morháčová, Kubošová
      • okresné kolo vo florbale žiačok - 1.miesto a postup do krajského kola - Viglašová, Valková, Zuzčáková, Sýkorová, Rzeszotová, Nedeliaková, Drusková

       Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.
     • Turistický krúžok- Naši malí výskumníci

     • „Pite vedu, pite pravdu a pite lásku!“

                                                                   Francois Rabelais francúzsky renesančný spisovateľ

                  A keďže aj naše deťúrence sú „smädné“ po vedomostiach, zaujímavostiach, nových skúsenostiach a zážitkoch, vybrali sme sa uhasiť svoj smäd na festival vedy Európska noc výskumníkov.

      Hlavným mottom 16.ročníka bolo „Dôverujme vede.“ Prostredníctvom pokusov a interaktívnych aktivít sa ukázalo, že za všetkými javmi okolo nás a dejmi v prírode sú vedecké vysvetlenia a princípy.

                   Naši malí výskumníci dostali príležitosť dozvedieť sa viac o tom, čo všetko môže zistiť družica o Zemi, o vesmírnych komunikačných technológiách, ale aj objavovať čarovný svet pod mikroskopom. Upútali ich novinkv v oblasti dopravy, environmentalistiky, no obdivovali i rýchlu 3-D tlačiareň. Zážitkom pre mnohých bolo vyskúšanie virtuálnej reality na vlastnej koži. Tí menej bojazliví si skúsili prácu redaktora vo virtuálnom televíznom štúdiu. Deti odchádzali šťastné a spokojné s novými poznatkami a zážitkami.

                  Až čas ukáže, či zážitok z vedy našich mladých výskumníkov oslovil do takej miery, že sa stane ich celoživotným poslaním.

     • 6.B a veterná turbína

     • Dňa 30. 9. 2022 sa uskutočnil už 16. ročník akcie s názvom Noc výskumníkov.

      Zapojili sme sa do sprievodného podujatia s názvom Vedecký kuriér. Tento rok sme získali balíček              Fablab – model malého veterného tunela.

      Táto aktivita pozostávala z vyrobenia modelu veternej turbíny. Z pridelených súčiastok sme v 6.B poskladali funkčný model a vyskúšali sme si, ktorý typ turbíny je najefektívnejší.

      Žiaci skladali a pracovali podľa návodu (https://www.fablab.sk/nocvyskumnikov). Navzájom si pomáhali, riešili vzniknuté problémy, skúšali, hrali sa – jedným slovom BÁDALI.

      Mgr. Petra Vácvalová

     • Október v 4.oddelení ŠKD

     • Počas októbra sa v 4. odd.dialo všeličo. Hneď 3.10. sme s pomocou pracovného listu rozprávali o úcte k starším, pretože práve im (nie len) tento mesiac patrí. 12.10. sa pripomínal Deň starých rodičov. Vymaľovávali sme, kreslili obrázky a tvorili pre starkých i darček v podobe pozdravov s blahoželaním. Ďalším týždňom nás sprevádzal tiež pracovný list s prípravou na Deň jablka a témou zdravej výživy. Pomoc starkým v záhrade sa niesla v duchu zábavy - súťažou v zbere jabĺčok. Nasledovala skúsenosť krájania ostrým nožom, samozrejme s pomocou a skamarátenie sa s ,,VITAMÍNKOM,,-odšťavovačom. Pondelky má málokto rád, avšak my sme sa naň tešili. Piekli sme výborný, s bonusom- zdravý koláčik. A čo v utorok? Po vydanej energii na futbalovom krúžku sme v ŠKD predsa zdravo maškrtili.

      Veľa zdravia prajú deti 4.odd, vych. Slávka a p.uč. Darinka 

     • RADOSTNÁ ŠKOLA

     • Dňa 16. novembra sa naši žiaci v rámci otvorenej hodiny slovenského jazyka hravoUČILI (hrali+učili) so spisovateľom, textárom, výtvarníkom, scénaristom, autorom literatúry pre deti a mládež,  pánom Danom Hevierom (aj keď len formou médií). 

      Úvod do života tvorby, lásky ku knihám, rozprávanie príbehov, počúvanie sa zdá, že nám veľmi dobre pôjde, a preto sme hravoUČENIE do budúcna rozšírili o spoločné tvorenie spisovateľa  s deťmi. 

       

      Sme poctení, že sme mohli byť súčasťou inovatívneho vzdelávania, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

       

       

     • Trenčiansky robotický deň 2022

     • Dňa 10.11.2022 sa naši žiaci zúčastnili medzinárodnej súťaže Trenčiansky robotický deň. Tento rok spolu súťažilo viac ako 100 robotov zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska v 4 kategóriách. Našu školu reprezentovali žiaci 7.B (Jakub Németh, Teodor Jakuš, Alžbeta Handríková), 7.D (Samuel Lapka, Tomáš Jurčo, Ján Schmidt) a 9.A (Matej Sliviak).

      V kategóriách pre základné školy sme získali:

      Follower Easy - druhé aj tretie miesto.

      Follower Hard - druhé miesto.

      Gratulujeme

      Trenčiansky robotický deň je medzinárodná súťažná prehliadka robotov (robotická súťaž), ktorú organizuje Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a mestom Trenčín pod osobnými záštitami predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátora mesta Trenčín. Cieľom robotickej súťaže je popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi.

      Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

     • NAŠA OKTÓBROVÁ VÝZVA

     • "Čo všetko sme v októbri stihli"

      Mesiac október sa niesol v znamení našich výziev. Stanovili sme si výzvy, ktoré sme mali plniť doma a výzvy, ktoré sme plnili spoločne v našom ŠKD. Ich cieľom bolo, aktívne tvoriť a ochraňovať životné prostredie a spomenúť si na našich starkých pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Úloh sme si stanovili niekoľko a veríme, že sa nám ich podarilo dostatočne splniť. Mali sme z toho nesmiernu radosť. Vedeli sme, že všetko sú to úlohy na naše obohatenie a vieru v to, že urobíme dobrý skutok. A nie jeden, ale hneď niekoľko.

      Začali sme s vypracovávaním nášho obľúbeného časopisu Enviráčik. Ten je zameraný na ochranu nášho životného prostredia. Veľa nás informuje, veľa nás naučí. Vedie nás k tomu, ako sa správať k našej prírode, aby sme jej neškodili. Hádame kvízy, lúštime a kreslíme práce, ktoré sú k danej téme. Celé naše vypracovanie potom posielame do redakcie a veríme, že sa na nás usmeje šťastie.

      Zbierali sme nepotrebný  papier, letáky a časopisy. Vieme, že sa dajú ďalej spracovať a tým sa zbytočne nevyhodia.

      Aj triedenie odpadu nás veľmi bavilo. Precvičili sme si, ako vieme správne separovať odpad, ešte sme čo-to docvičili a už teraz vieme, že to bude naša obľúbená aktivita aj do budúcna.

      Dostali sme aj vnuknutie, čo keby sme si zasadili náš strom. Tri soboty v októbri sa vysádzali stromčeky na Dubni. Pán lesný hospodár bol taký ochotný, že nám do školy daroval duby. A hneď dva. Zatiaľ sme ich zasadili do kvetináčov. S láskou sa o ne staráme, takmer každý deň ich pohladíme a dodávame im energiu, aby sa prijali. Nemáme ešte pre ne vhodné miesto, ale veríme, že sa nájde. Naša škola bude mať budúci rok významné jubileum, tak pri tej príležitosti by sme ich vysadili priamo do okolia areálu školy.

      Často sa stáva, že v našom okolí školy, hlavne na ihrisku, kde sa hráme je kopec odpadkov. Ihrisko patrí všetkým, ale nie všetci sa dokážeme správať zodpovedne. Tak sme zobrali vrece, rukavice a išli sme to všetko pozbierať. Hneď sme mali lepší pocit.

      V oddelení sme si urobili aj Deň zdravej výživy. Konkrétne "Jabĺčkový týždeň". Celý týždeň sme nosili jabĺčka, pripravovali sme ich na sušenie, ochutnávali sme ich, dokonca sme si urobili aj súťaž o "NAJ" jabĺčko. Usušené jabĺčka sme potom prichystali do vrecúšok pre našich starkých ako poďakovanie. Skvelý darček plný vitamínov bol doplnený orieškami a láskou, s ktorou sme ich pripravovali.

      Október bol pre nás veľmi poučný, zábavný a obohacujúci.

      Žiaci 7. oddelenia ŠKD a p.vychovávateľka Katka

     • Magické popoludnie v 3. oddelení škd

     •   Koncom októbra, pred jesennými prázdninami sa v našom oddelení uskutočnilo strašidielkové magické popoludnie. Deti prekvapili nápaditosťou a pestrosťou svojich kostýmov. Zavítali k nám čarodejnice, kostlivci, upír, netopier, duch, ježibaba, ale aj Harry Potter a tekvičky. Čarodejnícke nástrahy, ktoré pre nich boli pripravené, všetci hravo zvládli a odvahu nestratili ani pri pavúčej sieti. Pravú magickú atmosféru dotvárala výzdoba triedy a nechýbali chutné sladké aj slané dobroty.

          Naše strašidlá prežili príjemné chvíle a domov odchádzali plné dojmov a skvelých zážitkov.  

     • Gorazďáci spoznávajú svoje rodné Slovensko,1. časť Košice

     •     „Najlepším učiteľom je skúsenosť a nie niečí skreslený pohľad." Jack Kerouac

        Týmto výrokom amerického prozaika a básnika sa riadia aj naši Gorazďáci. Preto sa vo štvrtom ročníku rozhodli spoznávať rodné Slovensko nielen na hodinách vlastivedy, ale objavovať jeho nádherné zákutia aj osobne.

         A kam nás zaviedla naša túžba po poznaní? Skúste uhádnuť!

       

       

            Navštívili sme druhé najväčšie mesto, ktoré je centrom východného Slovenska. Leží na rieke Hornád na západnom okraji Košickej kotliny. Má dlhú a bohatú históriu. Metropola regiónu Abov bola po stáročia jeho najvýznamnejším, prirodzeným centrom obchodu, remesiel, kultúry a vzdelanosti.  Dobre si myslíte, vydali sme sa na potulky do Košíc.

              Cesta bola síce dlhá, ale keďže sme pozorovali okolie a prírodu, ubehla pomerne rýchlo. Naše pozorovania sme si poznačili priamo do mapy Slovenska. Po príchode do Košíc nás už čakala pani sprievodkyňa Karin, ktorá nás sprevádzala historickým centrom Košíc.

        A čo všetko sme videli a navštívili?

               Ako prvý nám ukázala Jakabov palác. Dozvedeli sme sa, že na jeho stavbu boli použité vyradené kamenné časti z Dómu svätej Alžbety. Istý čas sa stal aj sídlom prezidenta obnovenej Česko- slovenskej republiky Edvarda Beneša.

           Keďže celé centrum je najväčšou mestskou pamiatkovou rezerváciou, objavovali sme aj malé historické uličky. Jednou z nich bola aj malebná Hrnčiarska ulica - Remeselná ulička.

           Ústredným priestorom Košíc je vretenovité Hlavné námestie, ktoré sa právom považuje za jedno z najkrajších slovenských námestí. Je mimoriadne živou pešou zónou olemovanou  množstvom krásnych historických budov. A tie sme si nemohli nechať ujsť. Kochali sme sa dominantou mesta. Je ňou gotický Dóm sv. Alžbety, ktorý je najväčším kostolom na Slovensku a zároveň najvýchodnejšie ležiacou katedrálou západného typu v Európe. Pred jej severným priečelím stojí Urbanová veža. Pozreli sme si aj samostatne stojacu kaplnku sv. Michala, bývalú kostnicu.   

           Ďalej sme navštívili park so spievajúcou fontánou. V južnej časti námestia sme mali možnosť oboznámiť sa so stredovekým mestským opevnením. Vstupom do podzemia sme sa ocitli pri zrekonštruovaných základoch Dolnej brány.

          Po chutnom obede naše putovanie pokračovalo návštevou slávneho Košického zlatého pokladu, ktorý je jedinečnou zbierkou zlatých mincí z 15.-17. storočia s hmotnosťou 11kg.

         Pred cestou domov sme ešte navštívili Miklušovu väznicu a Katov byt. Upútala nás autentická väzenská atmosféra s mučiarňou a voskovou figurínou kata Mikluša a jeho pomocníka. Za povšimnutie určite stáli originálne popravné meče košických katov.

         Cestou domov vo vlaku na nás čakal kvíz, ktorým sme si preverili, čo všetko sme si dnes odniesli nielen v našich srdiečkach, ale aj hlavičkách.

       

        Už teraz sa tešíme na ďalšie poznávanie nášho rodného Slovenska.16.11. pôjdeme navštíviť naše hlavné mesto.

     • Moja babka a môj dedko

     • "Teplá dlaň a sivé vlasy,

      dobré srdce lásku hlási.

      Vždy objatie a úsmev milý,

      hoc ubúdajú im už  sily.

      To je naša babka, dedko,

      prababka či prapradedko.

      Majú pre nás dobú radu,

      k tomu sladkú čokoládu.

      Potrebujú našu lásku,

      čo vyhladí každú vrásku.

      Aby sme ich v úcte mali,

      vždy s láskou ich privítali.

      Dali by nám veru všetko,

      naša babka aj náš dedko."

      Mesiac október ako Mesiac úcty k starším nám každoročne pripomína, že tak ako po lete prichádza farebná jeseň, prichádza po mladosti jeseň života. Skončil sa mesiac, kedy sme si aj my, žiaci 7. oddelenia ŠKD viac ako inokedy spomenuli na našich starkých.

      "Skláňame sa pred vami, pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi a láskou pre nás, svoje vnúčatká. Dali ste nám našich rodičov, ktorí nás učia to, čo ste vy ich učili, keď boli tiež deťmi. Prejavujeme vám úctu, ktorú si plným právom zaslúžite. Chceme vám podať pomocnú ruku vždy, keď ju budete potrebovať."

      Pre našich starkých sme si pripravili malý darček ako poďakovanie za všetko. Vieme, že v tomto období všetci potrebujeme oveľa viac vitamínov. Hlavne naši starkí. S láskou sme im sušili jabĺčka, lúskali oriešky.

       

      Našim starkým želáme pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úprimných priateľov a dlhý život.

      Prajeme vám, aby bol pre vás októbrom každý mesiac v roku.

      Žiaci 7. oddelenia ŠKD a p.vychovávateľka Katka

     • Gorazďáci na návšteve v „kráľovstve spokojných kravičiek“

     •    Mlieko, nápoj, ktorý s obľubou pijeme už od narodenia. Nápoj, ktorý plnohodnotne vyživuje rastúci detský organizmus. Preto si aj naši Gorazďáci pripomenuli 29.9. Svetový deň mlieka na  školách.

       

         Rozhodli sme sa ísť pozrieť priamo ku zdroju tohto vzácneho nápoja. Navštívili sme družstvo v Rudine. Privítala nás p. zástupkyňa zo Strednej odbornej školy strojníckej z Kysuckého Nového Mesta a pani zootechnička Lea. Teoreticky nás oboznámili  s prácou na farme, so životom a starostlivosťou o kravičky a v neposlednom rade o vzniku vzácneho mlieka.

          Potom sme sa už presunuli do „kráľovstva spokojných kráv.“  Mohli sme sa pozrieť aj do pôrodnice, kde sa nachádzali telné kravy pred pôrodom. Vedeli ste, že aj teliatka majú vlastnú škôlku? Nakukli sme aj do tohto zákutia. Pani  farmárka nám ukázala, ako sa malinké teliatka kŕmia z fľaše. Ďalej naše kroky smerovali do dojárne. Tam sme mali možnosť vidieť, ako sa dojí mlieko a následne uschováva. Veru, nie je to ľahká práca. Plný zážitkov a obohatení o nové vedomosti sme sa vrátili do školy.

        Ďakujeme p. zástupkyni Mgr. Zdenke Ballayovej, ktorá nám celú akciu sprostredkovala a sprevádzala nás. Poďakovanie patrí pani zootechničke Lei za odborný, zaujímavý a obohacujúci výklad a v neposlednom rade všetkým zamestnancom družstva v Rudine. Vďaka ich úžasnej práci si môžeme každý deň pochutnať na najzdravšej a najchutnejšej tekutine od našich kravičiek.

     • Beh 17. novembra

     • 3. novembra sa v Žiline uskutočnilo športové podujatie 56. ročníka Behu 17. novembra 2022. Zúčastnili sa ho aj naši žiaci - Gorazďáci. Na celú akciu sa veľmi tešili. Vzorne trénovali a boli plní očakávania. Na podujatí sa zúčastnilo veľa škôl z okolia Žiliny.

      Konkurencia bola veľká, ale my sme sa nezľakli. Do behu sme sa pustili s vervou, so zapálením, ale aj s troškou trémou. Predsa, pre niektorých z nás to bol prvý pretek a bolo to prirodzené.

      Do cieľa sme dobehli zdraví a šťastní, že sme zvládli taký ťažký terén. Naše emócie boli neskutočné. Víťazom bol každý jeden z nás.

       

      Veľké ďakujeme patrí žiakom z tried 3.B, 3.C a 4.A za vzornú reprezentáciu našej školy. Bola to radosť pozerať sa na ich výkony a súťaživosť. Veríme, že sa aj naďalej budú konať podobné akcie, pri ktorých si naši žiaci preveria svoju kondičku a vytrvalosť.

      "Športu zdar!"

      P. vychovávateľka Katka