• Začiatok školského roka 2021/2022

     • Nástup žiakov a detí do školy

        MŠ

      • príchod  do materskej školy 2.9.2021 najneskôr do 8.00 hod.
      • deti budú potrebovať písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (TU)
      • vstupujúci rodičia budú potrebovať písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka (TU)

        1. ročník

      • nástup  do školy 2.9.2021 o 8.00 hod.
      • prosím rodičov aby prvákov doprevádzal iba jeden z rodičov
      • žiaci budú potrebovať písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (TU) Ak máte možnosť prosím vyhlásenie odovzdávajte priamo cez edupage elektronicky v časti ŽIADOSTI/ VYHLÁSENIA

        2. –  9. ročník

      • nástup  do školy 2.9.2021 o 9.00 hod.
      • žiaci budú potrebovať písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (TUAk máte možnosť prosím vyhlásenie odovzdávajte priamo cez edupage elektronicky v časti ŽIADOSTI/ VYHLÁSENIA

      ŠJ   a  ŠKD  budú  fungovať  až  od  3.9.2021.

     • Oznam školskej jedálne

     • Platbu za obedy je potrebné uskutočniť čím skôr. Dieťa bude na obedy prihlásené až po uhradení sumy na účet.

      September 2021 má: 

      20 stravných dní pre deti v MŠ- varíme od 2.9.2021(novonastupujúce deti budú mať stravu od piatka 3.9.2021) 20x1,60 EUR=32 EUR

      Deti v hmotnej núdzi, deti žijúce v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima a predškoláci do dovŕšenia 6 rokov platia 20 x 0,30EUR = 6 EUR

      19 stravných dní pre žiakov- varíme od 3.9.2021(piatok)

      1stupeň 19x1,30 EUR= 24,70 EUR

      2 stupeň 19x 1,38 EUR=26,22 EUR

       

      Zaplatiť za stravu odporúčame cez internetbanking uvedenú sumu a do poznámky stačí uviesť meno dieťaťa alebo žiaka a triedu. Číslo účtu ŠJ: SK79 5600 0000 0003 0404 4002 - Prima Banka. Variabilný symbol uvádzať tento mesiac nemusíte. 

       

      Ak niekto potrebuje poštovú poukážku sú pripravené vo vestibule školy.

       

      Zápisný lístok pre deti v MŠ a žiakov ZŠ je možné si stiahnuť z webovej stránky školy a vypísaný a podpísaný zákonnym zástupcom ho treba poslať na email: obedy@zsgorazda.sk alebo priniesť do vestibulu školy a vhodiť ho do schránky. Kto nemá možnosť vytlačiť si zápisný lístok bude k dipozícii vo vestibule školy tiež od 25.8.2021. Zápisné lístky je nutné priniesť najneskôr do 2.9.2021. Bez odovzdaného zápisného lístka nebude možné dieťa alebo žiaka prihlásiť na stravu. Platba za stravu musí byť pripísaná na účte ŠJ najneskôr do 31.82021, inak dieťa nebude prihlásené na stravu až do uhradenia sumy. V prípade platenia poštovou poukážkou je nutné poslať kópiu na email.

      Zápisný lístok na stiahnutie:  Zápisný lístok na stravovanie v školskej jedálni (Word) Zápisný lístok na stravovanie v školskej jedálni (pdf) prosím doručiť do kuchyne čím skôr alebo pošlite scan na obedy@zsgorazda.sk. 

     • Začiatok školského roka 2021/2022 kloktanie a AG samotesty

     • Vážení rodičia.

      V súvislosti s nástupom žiakov do školy MŠVVaŠ SR umožní jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov, ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie. Aby sme zistili záujem o kloktacie PCR testy, bolo spustené prihlasovanie na edupage. Samotný postup odberu vzorky je jednoduchý (výplach ústnej dutiny a hltanu kloktaním čistej vody) a bezpečný (viď video). Toto testovanie je bezplatné a považujeme ho za veľmi dôležité a odporúčame ho. V našej škole sa vykonávalo aj v minulom školskom roku. 

      Škola má možnosť zabezpečiť aj AG samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiakov, určené na domáce použitie v počte 25ks/žiak. Na zistenie záujmu o toto testovanie bolo spustené prihlasovanie.

      Prosíme vás, aby ste v prihlasovaní vyjadrili svoj súhlas/nesúhlas s testovaním. A taktiež odpovedali či chcete samotestovaciu sadu

      Všetko je dobrovoľné. Nebude to podmenka vstupu žiaka do školy.

      Veríme, že s vašou pomocou a zodpovedným prístupom vás, rodičov, a tímom zamestnancov školy, spoločne zvládneme úspešne štart do školského roka i jeho priebeh.

      Termí na prihlasovanie je do stredy 25.8.2021 do 23:50.

      Prihlasovacie udaje do edupage boli všetkým nanovo preposlané. Ak bude mať niekto problém s prihlasovaním napíšte čo chcete na skola@zsgorazda.sk

      Informačný materiál:

      Samotestovacia AG sada:

      https://cloud5e.edupage.org/cloud/usmernenie_preberanie_antigenovych_samotestov_23.08.2021.pdf?z%3AXkC%2BCi5I5L%2FIlkyCr9dvKCv2uUUIPUycO3HF%2FfPHZ8DS3EHnVxJV6iV%2Fr2rbeAUb

      Viac informácií o kloktaní na https://www.minedu.sk/data/att/19115.pdf

      Inštruktážne video si môžete pozrieť na:https://www.youtube.com/watch?v=Q8_P2eTy8tE

     • Zážitky z letnej školy

     • Aj tento rok strávili naši veľkí školáci z 2.A, ich súrodenci a naše kamarátky Paulínka, Norika a Sašenka z 2.C v letnej škole. Každý deň sme mali naplánované nové dobrodružstvá.

       

               

                    Hneď v pondelok viedli naše kroky do Lesoparku a Bôrického parku. Zažili sme veľké množstvo zábavy, dobrodružstiev a neopakovateľných zážitkov.

                      V utorok nás čakal výlet vlakom do Kysuckého Nového Mesta. Navštívili sme SOŠ strojnícku. Pretekali sme s modelmi áut na diaľkové ovládanie. Naše pohybové schopnosti preverila súťaž v tanci na kinect xboxe.

                     A je tu streda! Kováčska dielňa majstra odborného výcviku umeleckých kováčov Jožka Hodása. Radosť detí bola umocnená príveskom, ktorý si vlastnoručne vykuli. Pracovalo sa nielen so železom, ale aj s drevom. Deťúrence si mali možnosť vyrobiť  krásne stojany na kuchynské utierky pre svoje mamičky  vďaka projektu Strednej odbornej školy strojníckej z Kysuckého Nového Mesta a firme Velux.

                      Cyklovýlet. Tento rok do Varína. Navštívili sme SPRÁVU NÁRODNÉHO PARKU MALÁ FATRA. Teta Alenka si pre nás pripravila množstvo zaujímavých aktivít na tému Les. Po náročnom výlete, samozrejme, nemohla chýbať sladká odmena🍨🍦.

                   Krásne slnečné počasie nás posledný deň letnej školy vytiahlo k vode. Opäť sme si vyskúšali niečo nové. Vozenie na paddleboardoch. Tento adrenalínový zážitok plný vody, kúpania a zábavy bol úžasnou bodkou za naším spoločne stráveným prázdninovým týždňom.

                   Už teraz sa tešíme na nové dobrodružstvá, ktoré nás čakajú počas celého nastávajúceho školského roka. Tentokrát už ako žiaci tretieho ročníka😄. 

       

     • Oznam pre druhákov a tretiakov - Letná škola

     • Ak máte doma druháka, tretiaka alebo budúcoročného štvrtáka a neviete čo s ním, od 9.8. do 13.8.2021 ešte máme voľné miesta v našej Letnej škole. V prípade záujmu (otázok) čím skôr kontaktujte p. Chebeňovú emailom dagmar.chebenova@zsgorazda.sk

     • Poďakovanie Nadácii SPP za finančnú podporu

     • Vďaka finančnej podpore Nadácie SPP sa na našej základnej škole podarilo vybaviť potrebnými pomôckami miestnosť školského psychológa. Cieľom predkladaného a schváleného projektu - „Diagnostická a terapeutická miestnosť „nielen“ pre žiakov s poruchami učenia a správania“, bolo vytvorenie bezpečného a príjemného priestoru dostupného pre všetkých žiakov našej školy, v rámci ktorého bude každému dieťaťu poskytnutá potrebná odborná diagnostická, poradenská a terapeutická pomoc. Finančný príspevok bol použitý na nákup diagnostických testov,  terapeutických pomôcok a relaxačných vakov.

     • Turistický krúžok 2.A

     •      „Smiech je šport duše.“


            A keďže aj naši druháci sa riadia týmto krásnym výrokom od českého esejistu, literárneho kritika  a publicistu Františka Xavera Šaldu, rozhodli sme sa opäť urobiť niečo nielen pre svoje zdravie, ale aj dušu.

           Pod vedením skvelej trénerky JUMPINGU, Mišky, sme si urobili krásny podvečer na trampolínach Možno ju poznáte aj pod menom Športujeme s radosťou.  Deti spolu so svojimi skvelými rodičmi zažili množstvo zábavy, radosti a smiechu.  :o)

          Veríme, že budúci školský rok sa nám podarí stretávať častejšie. Všetkým prajeme krásne, slnečné a radostné leto.

      video

       

     • UKÁŽKY PRVEJ POMOCI

     • Letné obdobie nám začalo a prázdniny sú pred dverami. Čakajú nás dva mesiace oddychu, dovoleniek, výletov, kúpania sa v bazénoch, či len také nič nerobenie. Prišiel nám čas horúčav a s tým spojených aj niekoľko možných nepríjemností z tepla. Leto je obdobie, kedy sa zvyšuje percento úrazov, mdlôb, pocitov únavy z tepla, či vyčerpanie. Ľudia často podceňujú pitný režim, ochranu pred silným slniečkom, či možné rýchle úrazy.

      My sme si so žiakmi 2. oddelenia ŠKD včera ukázali, ako sa v jednotlivých prípadoch poskytuje prvá pomoc. Situáciu nepodceníme a snažíme sa hneď reagovať. Poskytnutá prvá pomoc často zachráni človeku život.

      Deti to veľmi zaujímalo, boli prekvapené, ako niekedy stačí málo a pomôžeme človeku, či dokonca mu zachránime život. Vyskúšali si našom kamarátovi zajkovi Uškovi masáž srdca, či "dýchanie z úst do úst." Prezreli si základné vybavenie ruksaka prvej pomoci, niektorým som veľmi rada ošetrila drobné niekoľkodňové poranenia na kolienkach. Tie predsa k deťom patria. Na záver sme si pozreli na interaktívnej tabuli priame ukážky prvej pomoci členmi Slovenského červeného kríža.

      Všetkým deťom, rodičom, starým rodičom, učiteľom a zamestnancom našej školy, prajeme krásne leto, plné nazabudnuteľných zážitkov. Prežite ho v zdraví a bez úrazov. Chráňte sa a dávajte si na seba pozor!

      Žiaci 2. oddelenia ŠKD a p. vychovávateľka Katka

     • OZNAM ŠJ

     • Stravu na 28.6.,29.6. a 30.6. 2021 je možné odhásiť najneskôr do piatku 25.6.2021 do 12:00 hod. z dôvodu nulovania skladových zásob.

       V stredu 30.6.2021 sa budú obedy vydávať od 10:00 do 13:00 hod.

                    vedúca ŠJ

     • Svetový deň oceánov v 2.A

     •    Počas celého školského roka sa naši druháci na hodinách obohatenia venovali téme Podmorský svet.

       

       Túto, pre deti veľmi zaujímajú tému, sme zavŕšili 8.júna, kedy každoročne oslavujeme Svetový deň oceánov. Pripomenuli sme si, že oceány zohrávajú dôležitú úlohu v našich životoch. Pokrývajú viac ako dve tretiny Zeme. Ich úloha pri utváraní klímy a čistoty ovzdušia je dôležitá.

      Na čítaní s porozumením  sme sa dozvedeli, čo je oceán.  Vysvetlili sme si jeho význam nielen pre náš život, ale aj pre naše životné prostredie.

      Na hodine matematiky sme správnym vypočítaním príkladov zistili názvy svetových oceánov .

      A samozrejme, tvorivosť a fantáziu sme uplatnili na tvorivých dielňach. Deťúrence namaľovali množstvo krásnych obrázkov.  Vzájomnou spoluprácou vytvorili rozprávkovú rybičku Dory.

      Ako sa nám darilo, si môžete pozrieť v galérii.

     • Oznam pre rodičov

     • Vážení rodičia, vzhľadom na horúčavu panujúcu v triedach, bude od utorka 22.6. 2021 vyučovanie skrátené takto:
      5.-9.ročník bude mať vyučovanie do 11:40 hod., následne obed podľa harmonogramu.
      1.-4. ročník bude taktiež končiť o 11:40 hod, deti pôjdu do ŠKD a po 12:30 hod. na obed. Deti, ktoré nenavštevujú ŠKD, vezmú na obed ich p. učiteľky o 11:40 hod.

     • Deň otcov

     •  Kto je otec?

      -otec je ten, kto ťa podporí pred mamou, že naozaj robíš to, čo povedala...

      -je ten, kto ti hladká vlasy, keď si chorí

      -i ten, kto  ti rozčesáva vlasy, keď sú priveľmi zamotané a mama práve nie je doma

      -je ten, kto ti dovolí jesť na raňajky zmrzlinu, ak o tom mama nevie

      -je ten, ktorý ťa povedie k oltáru.

      A práve otec je ten, kto ti povie, že všetko bude v poriadku...

       

      Milí naši ockovia!

      Ku dnešnému vášmu sviatku posielame vám pusu sladkú.

      A nie jednu, rovno dve!!! Veď sú predsa ľúbené!!!

      Žiaci z 2. oddelenia ŠKD veľmi usilovne pracovali, aby dnes, na Deň otcov mohli potešiť svojich ocinkov. Vyrobili darčeky, ktoré isto potešili a krásnou básničkou vyčarovali nejeden úsmev na tvári ockov, či mamičiek.

      Naši otcovia sú pre nás hrdinovia, ktorí sa zapísali do naších sŕdc a na tomto mieste už navždy zostanú. Preto im patrí naša vďaka.

      Oci ďakujem

     • Oznam - Rozhodnutia o prijatí do MŠ 2021/2022

     • Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do MŠ od školského roka 2021/2022 si môžu zákonní zástupcovia osobne prevziať v dňoch 14.6.2020 od 7.00 hod do 16.00 hod. a 15.6.2020 od 9.00 hod do 16.00 hod. (Prosím, príďte s dieťaťom a doneste si rodný list dieťaťa. Rozhodnutia sa neposielajú poštou.)

     • Fantaghiro- kamarátka nášho Martinka

     • Martinko zo 4.A triedy nám často rozprával o skvelých psích kamarátoch, ku ktorým chodí na rehabilitácie.

      Aj my sme boli na nich veľmi zvedaví a tak sme si ku nám pozvali Fantaghiro / Fani / a jej majiteľku a trénerku pani Batoryovú. 

      Pani Bátoryová so svojimi chlpatými a vycvičenými kolegami pomáha v rehabilitačnom centre deťom s rôznymi diagnózami. 

      Nám predviedla ako Fani hrá spoločenskú hru Dámu, vyhľadáva pomocou skvelého čuchu svoju hračku a počíta dokonca aj matematické príklady so zátvorkami.

      Dozvedeli sme sa, že psy pomáhajú zdravotne znevýhodneným ľuďom, dokážu odhaliť vírus Covidu na letisku a zachraňujú životy ľudí, ktorí sú v rôznych nebezpečných situáciách.

      Fani bola úžasná, takže si ju určite pozveme aj nabudúce, štvrtáci

     • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

     • Deti, ktoré boli vybrané svojimi pani učiteľkami z 2. až 4. ročníka v triednom kole, sa 13. 5. zúčastnili školského kola Hviezdoslavovho Kubína.

      Súťaž sme z triedy premiestnili do telocvične, aby boli dodržané protiepidemické opatrenia v našej škole.

      Žiaci mali vhodné literárne ukážky, rôzny umelecký prednes a preto vybrať víťazov pre porodkyne Mirku a Ivku bolo veľmi ťažké. 

      Po prihliadnutí na náročnosť ukážky, úroveň umeleckého prejavu a vek súťažiacich sa zhodli na týchto víťazoch:

      2. miesto v prednese prózy:

      Matejko Pastorek z 2.A, Miško Sojko z 2.D, Dominika Humlová a Miška Podracká z 3.C

      3. miesto v prednese poézie alebo prózy:

      Laurinka Teniaková a Tobiasko Konušik z 2.A, Sonička Muchová z 3.A a Jurko Šarlay zo 4. D

       

     • Deň rodiny 2.A

     • Mám prekrásny úkryt , a tým je moja rodina.  José Carreras

                  15.máj, deň venovaný našim mamičkám, oteckom, babičkám, deduškom, súrodencom a všetkým, ktorých veľmi ľúbime- NAŠEJ RODINE.

                  Aj tento rok si naši druháci pre Vás pripravili  krátke pásmo ľudových piesní a tancov pod názvom Hrabľový. Veríme, že hudobným programom potešíme Vaše srdiečka a prežijete krásny slávnostný deň.

      Prajeme príjemný umelecký zážitok.

       

     • DEŇ MATIEK

     •  

      "PRE MOJU MAMIČKU"

      Tak ako tmavú noc rozjasní hviezdička,

      rozjasní u nás deň s úsmevom mamička.

      Tak ako od rosy nad ránom skrásnie kvet,

      v maminom objatí zjasnie mi celý svet.

      Vďaka ti, mamička,rozovri teplú dlaň,

      nech na tvoj sviatok kytičku do nej dám.

       

      Žiaci z 2. oddelenia ŠKD sme si pripravili pre naše mamičky ku ich sviatku darčeky, naučili sme sa pesničku a potešili sme ich milou besiedkou aj takto na diaľku.

      Naše mamy sú pre nás hrdinkami v každodennom bežnom živote. Preto im patrí naša vďaka za to, čo všetko pre nás robia a zároveň sa im za všetko aj poďakovať.

      Mami, ďakujem!

      Žiaci z 2. oddelenia ŠKD s p. vychováveteľkou Katkou