• Do školy na bicykli 🚲

     • Naša škola sa zapojila do celoslovenskej kampane DO ŠKOLY NA BICYKLI. Preto vás chceme poprosiť, aby od stredy 23.9.2020 do utorka 29.9. 2020 všetci žiaci našej školy, ktorí môžu, chodili do školy na bicykli alebo kolobežke. Na chodbe pri prechode do telocvične bude stáť každé ráno p. uč. Hodásová, ktorej nahlásite, z ktorej triedy ste. Trieda, ktorej žiaci budú najsnaživejší, získajú na konci odmenu.

      Do areálu školy budete vchádzať zadnou bránkou od telocvične a bicykle, a kolobežky si budete odkladať vzadu do záhrady. Prineste si zámok na bicykel.

      V piatok sa pokúsime urobiť rekord, preto vás prosím, aby  sa nás zapojilo čo najviac, aj p. učiteľky a p. učitelia.

      Tak nezabudnite, od zajtra sa na vás tešíme na kolobežke alebo bicykli. 🚲

       

     • Zážitky zo školy v prírode

     • ,,Konečne už pôjdeme do školy v prírode!"Povedali si naši druháci / 2.A / a štvrtáci / 4. A,B /.Keďže na konci školského roka nám vtedajšie opatrenia nedovolili ísť do ŠvP, deti sa tešili aj cez letné prázdniny.

      Dňa 7. 9. sme ráno vycestovali autobusom do Ráztočna.Príroda je tu nádherná, obklopená Kremnickými vrchmi. Boli sme ubytovaní v horskom hoteli Remata.

      Počasie nám celý pobyt prialo, takže sme mohli navštíviť Okrasné jazerá spojené s Gazdovským dvorom a ihriskom. Kŕmili sme zvieratá a vozili sa na lanovke.

      Na ďaľší deň sme sa vybrali do Baníckeho skanzenu Cígeľ. Po nasadení prilby, ochranného odevu a baterky, sme sa vláčikom presunuli až 300 metrov do podzemia. Pán sprievodca nám porozprával a náročnej práci baníkov a ukázal rôzne stroje, ktoré im uľahčujú prácu.

      Každé popoludnie sme sa chodili do hotela kúpať. V bazéne bola príjemne teplá voda, masážne trysky a vodopád. No proste paráda!

      V hotelovej reštaurácii nám varili páni kuchári veľmi chutnú stravu. Keďže nám maminy pribalili aj vreckové, náročný deň sme si spríjemnili sladkou mrazenou pochúťkou.

      V piatok sme sa rozlúčili so skvelými animátormi a tešili sa domov.

       

       

     • Upozornenie vedúcej školskej jedálne

     • V záujme stravovania svojich detí VYPLŇTE ZÁPISNÝ LÍSTOK STRAVNÍKA a odovzdajte ho, inak nebude možné stravovanie v školskej jedálni pre vaše dieťa.

      Ak ste ZÁPISNÝ LÍSTOK pre školský rok 2020/2021 už vypísali a odovzdali, vypisovať už nič nemusíte. Od nasledujúceho dňa bude dieťa prihlásené na stravu.

      Zápisný lístok stravníka - word verzia   pdf verzia

      Ak si to nemáte možnosť vytlačiť - vytlačené lítky sú pripravené aj vo vestibule školy alebo v školskej jedálni.

      Vypísané prosím priniesť do školy. Najlepšie zazvoniť priamo na školskú kuchyňu zozadu a odovzdať to p. vedúcej školskej jedálne.

      Žiaci ZŠ - 1. aj 2. stupeň - platia zálohovú platbu 25,- eur, ak táto klesne pod 6,- eur, treba zaplatiť ďalších 25,- eur. Túto sumu je potrebné uhradiť čím skôr.

     • Naše zážitky z Letnej školy

     • Naši tohtoroční štvrtáci / 4.A, 4.B / a šiestaci / 6.A / získali na Letnej škole mnoho zaujímavých prázdninových zážitkov.

      Od pondelka do piatka, od rána do poobedia, boli v neustálom pohybe.

      V pondelok v Bôrickom parku sa hrali, piknikovali a jašili v plavkách vo fontáne.

      V utorok sa vybrali na exkurziu do Budatínskeho hradu. Prehliadka hradu bola zaujímavá, ale výhľad z hradnej veže bol úžasný.

      V stredu ich neodradil ani neustály dážď.Trolejbusom sa doviezli ku budove, v ktorej boli lezecké steny . Niaktoré deti prekonali strach z výšok a iné dosiahli svoj osobný rekord, keď vyliezli až na vrch steny.

      Vo štvrtok cestovali vlakom do Nezbudskej Lúčky. Obdivovali krásne sochy v Rozprávkovom lese, deti sa povozili na kolotoči, otestovali rovnováhu na choduliach a pochutnali si v kolibe Panoráma na obľúbených špagetách. Popoľudní si precvičili svoju obratnosť na paddleboardoch na Žilinskej priahrade. V tento deň deti neodchádzali domov, rozhodli sa prespať v škole. Až po večerných hrách a konečne riadne unavení zaspali v spacákoch v telocvični.

      V piatok navštívili kúpalisko v Rajeckých Tepliciach. Slniečko hrialo, v bazéne bolo úžasne a keď deti vyhladli, vychutnali si chrumkavú pizzu.

      Všetci účastníci Letnej školy sa tešia na túto skvelú akciu aj na budúci rok.

       

     • Začiatok šk. roku 2020/2021

     • Začína sa nový školský rok. Je nutné aby sme dodržiavali niektoré opatrenia, preto prosím aby každý žiak pri vstupe do školy doniesol, rodičom podpísané, vyhlásenie (stiahnúť tu). Bez tohto vyhlásenia, nebudememe môcť pustiť žiaka do školy.

      Prváci prichádzajú do školy s rodičmi na 8:15 do 8:30 hod. Podľa počasia bude privítanie vonku alebo v triedach.

      Prvý stupeň príde na 8:30 hod.

      Druhý stupeň príde na 9:00 hod.

     • Letná škola 1.A

     • A očakávaný tretí augustový týždeň prázdnin je tu.

      Začína sa naša Letná škola.

            Na nové zážitky sa tešia naši veľkí školáci z I.A, ich súrodenci a naša kamarátka Paulínka z I.C triedy. Program sme mali naozaj pestrý.

      Pondelok Vybrali sme sa do Bôrického parku. Bol krásny slnečný deň a po pohybových aktivitách nám osvieženie vo fontáne  prišlo vhod.

      Utorok: Naplánovali sme si výlet do Nezbudskej Lúčky. Pri kolibe Panoráma je novootvorený rozprávkový les 🌲. Prechádzať sa medzi toľkými obľúbenými rozprávkovými postavičkami prinieslo deťom veľa radosti a dobrej nálady.

      Streda:   Sme v polovici týždňa a veru počasie nám dnes akosi nepraje. Nedali sme sa odradiť od našich plánov. Ráno sme liezli po lezeckej stene. Kde? V našej malej telocvični a od septembra sa môžete na ňu tešiť aj vy. Ďalšie kroky 👣viedli na Žilinskú plaváreň. V bazéne sme sa dosýtosti vyšantili.

      Po chutnom obede, plní síl, sme sa vybrali navštíviť zvieratká do Minizoo. Priniesli sme im množstvo dobrôt.

      Štvrtok:  Deň je v znamení športu. Na bicykloch sme prišli do Budatínskeho parku. Priestor a dobré počasie nám umožnili hrať sa rôzne loptové hry a keď sme sa unavili, vystriedali ich spoločenské hry.

      Piatok: Spoločne prežitý týždeň sme zavŕšili návštevou Rosenfeldovho paláca, kde sme si pozreli výstavu bábok. Mohli sme si zahrať divadlo a počas tvorivých dielní sme zhotovili vlastné papierové bábky.

      Na rozlúčku, samozrejme, nemohla chýbať sladká odmena🍨🍦.

      Naše zážitky ostanú uchované nielen v našich srdiečkach, ale aj Letníčku, do ktorého sme celý týždeň zapisovali naše dobrodružstvá.

              Už teraz sa tešíme na nové zážitky, ktoré nás čakajú počas celého nastávajúceho školského roka.

      Tentokrát už budeme žiaci druhého ročníka😄.

     • Úhrada na stravu od septembra 2020

     • Prosím rodičov aby posielali 25€ na stravu na účet ŠJ SK79 5600 0000 0003 0404 4002.

      Prípadne si prídite vyzdvihnúť šek do vestibulu školy.

      Do správy pre adresáta napíšte meno a priezvisko dieťaťa a triedu pre šk.rok 2020/2021.

     • ZÁPISNÝ LÍSTOK STRAVNÍKA

     • VÁŽENÍ RODIČIA žiakov ZŠ

      V záujme stravovania svojich detí VYPLŇTE ZÁPISNÝ LÍSTOK STRAVNÍKA a odovzdajte ho najlepšie do konca augusta

      Zápisný lístok stravníka - word verzia   pdf verzia

      Ak si to nemáte možnosť vytlačiť - vytlačené lítky sú pripravené aj vo vestibule školy alebo v školskej jedálni.

      Vypísané prosím priniesť do školy. Stačí hodiť do schránky vo vestibule alebo zazvoniť priamo na školskú kuchyňu zozadu a odovzdať to p. kuchárke.

      Žiaci ZŠ - 1. aj 2.stupeň - platia zálohovú platbu 25,- eur, ak táto klesne pod 6,- eur, treba zaplatiť ďalších 25,- eur. Túto sumu je potrebné uhradiť" do 25.08.2020 !!! PROSÍM o DODRŽANIE tohto termínu, pokiaľ nebude mat" žiak uhradenú stravu do tohto dátumu + NEDOPLATKY za predchádzajúce obdobie, NEBUDE SA MU PODÁVAŤ STRAVA za mesiac 09/2020, kým neprídu PENIAZE NA účet ŠJ !!!

       

      Preplatky za odhlásenú stravu sa budú vracať 1x ročne, počas let. mesiacov - júl, august :

      - pre deti MŠ - mimo jej prevádzky

      - pre žiakov ZŠ - počas letných prázdnin

      - pre žiakov 9.roč. (a končiacim žiakom v ZŠ) sa vráti celá suma preplatkov počas let. prázdnin.

      Vracať sa bude celá preplatková suma, mimo sumy 0,10.-€. Táto sa ponechá na konte stravníka kvôli jeho „viditeľnosti" v zozname stravníkov. Táto suma sa nebude ponechávať končiacim žiakom. Tým sa vráti plná suma. (Viac info vo Vnútornom poriadku ŠJ).

       

     • Oznam - Rozhodnutia o prijatí do MŠ

     • Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do MŠ od školského roka 2020/2021 si môžu zákonní zástupcovia osobne prevziať v dňoch 29.6. - 1.7.2020 od 8.00 hod do 15.00 hod. (rozhodnutia sa neposielajú poštou)

     • ŽIACI 6. - 9. ROČNÍKA POZOR

     • Od 22.6.2020. Žiaci (6. aź 9. ročníka) prichádzajú do školy priebežne od 8:15 do 8:30. Po dezinfekcii rúk idú do svojich tried. Pri vstupe do budovy školy im bude náhodným výberom meraná teplota.

      V triede odovzdajú učiteľovi vyplnené Vyhlásenie (formulár je zverejnený tu).

      Činnosť žiakov bude prebiehať podľa plánu, s ktorým ich oboznámia po príchode triedni učitelia, do 13:00. Obedy budú žiakom vydávané od 13:00 do 14:00.

     • Milí rodičia budúcich prváčikov a skôlkarov

     • Nakoľko sa nám začalo vyučovanie je potrebné overiť údaje na prihláškach vaších detí do školy alebo materskej školy. "Overenie poskytnutých údajov a podpisovanie prihlášok rodičmi sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania." Na overenie údajov v prihláškach je potrebné doniesť rodný list dieťaťa a preukázať sa občianským preukazom zákonneho zástupcu (do materskej školy treba priniesť aj potvrdenie pediatra 2. strana prihlášky). Prosím prídite do školy alebo MŠ v čase od 7:00 do 15:00 do 12.6.2020. Pre základnú školu to p. minister predĺžil až do 14.8.2020. Rozhodnutia o prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky budeme vydávať a odosielať najneskôr do 30.6.2020. Rozhodnutia o prijatí/neprijatí do MŠ budeme vydávaťkoncom júna. Termín ešte upresníme.

     • 2 % dane - poďakovanie

     • Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať všetkým rodičom, zamestnancom a ostatným podporovateľom našej školy, ktorí poukázali 2% dane z príjmu za rok 2019 v prospech nášho občianskeho združenia. Vážime si tento prejav dôvery a ubezpečujeme Vás, že prostriedky efektívne využijeme na obohatenie výchovných a vzdelávacích aktivít žiakov školy. Nakoľko sa z dôvodu pandémie termín odovzdania posunul, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov je možné podať do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie. Kto to zatiaľ nepodal a chcel by nám 2% dane ešte poukázať, prosím kontaktujte vedenie školy.

     • Otvorenie materskej školy od 1. júna 2020

     • Na základe rozhodnutia zriaďovateľa o otvorení materskej školy od 1. júna 2020. Prevádzka materskej školy je od 7:00 do 16:00. Prehlásenie rodiča (verzia.pdf a verzia.docx) - potrebné pri každodennom nástupe dieťaťa do školy.  Vyhlásenie rodiča (verzia.pdf a verzia.docx) - potrebné pri prvom nástupe dieťaťa do školy. (ak si to nemôžte vytlačiť budú čisté tlačivá pripravené pri vstupe do školy) Pri vstupe do priestorov materskej školy žiadame, aby rodičia a deti použili dezinfekciu a mali rúška. Deti si rúško odložia do skrinky / + jedno zabalené  náhradné v skrinke  /. Do šatne vstupuje s dieťaťom jeden rodič, prezlečie ho a odovzdá triednej učiteľke. Rodičov žiadame, aby sa príliš dlho v šatni nezdržiavali. Okrem toho bude zabezpečený každodenný ranný filter, ranné meranie teploty deti každej triedy pedagogickým zamestnancom.

     • BACK 2 SCHOOL

     • Už iba týždeň a naši mrňúsi i veľkí piataci sa vrátia späť do školských lavíc. V deň nástupu budeme oslavovať MDD. Verím, že šťastné chvíle detí nepokazí ani návrat do školy a MDD si všetci užijeme KONEČNE SPOLU s kamarátmi. Tretiaci sa už veľmi tešia, lebo vedia, že SPOLOČNE TO ZVLÁDNEME. Nahrali sme pre vás našu pesničku :)