• Oznam - Rozhodnutia o prijatí do MŠ 2021/2022

     • Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do MŠ od školského roka 2021/2022 si môžu zákonní zástupcovia osobne prevziať v dňoch 14.6.2020 od 7.00 hod do 16.00 hod. a 15.6.2020 od 9.00 hod do 16.00 hod. (Prosím, príďte s dieťaťom a doneste si rodný list dieťaťa. Rozhodnutia sa neposielajú poštou.)

     • Fantaghiro- kamarátka nášho Martinka

     • Martinko zo 4.A triedy nám často rozprával o skvelých psích kamarátoch, ku ktorým chodí na rehabilitácie.

      Aj my sme boli na nich veľmi zvedaví a tak sme si ku nám pozvali Fantaghiro / Fani / a jej majiteľku a trénerku pani Batoryovú. 

      Pani Bátoryová so svojimi chlpatými a vycvičenými kolegami pomáha v rehabilitačnom centre deťom s rôznymi diagnózami. 

      Nám predviedla ako Fani hrá spoločenskú hru Dámu, vyhľadáva pomocou skvelého čuchu svoju hračku a počíta dokonca aj matematické príklady so zátvorkami.

      Dozvedeli sme sa, že psy pomáhajú zdravotne znevýhodneným ľuďom, dokážu odhaliť vírus Covidu na letisku a zachraňujú životy ľudí, ktorí sú v rôznych nebezpečných situáciách.

      Fani bola úžasná, takže si ju určite pozveme aj nabudúce, štvrtáci

     • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

     • Deti, ktoré boli vybrané svojimi pani učiteľkami z 2. až 4. ročníka v triednom kole, sa 13. 5. zúčastnili školského kola Hviezdoslavovho Kubína.

      Súťaž sme z triedy premiestnili do telocvične, aby boli dodržané protiepidemické opatrenia v našej škole.

      Žiaci mali vhodné literárne ukážky, rôzny umelecký prednes a preto vybrať víťazov pre porodkyne Mirku a Ivku bolo veľmi ťažké. 

      Po prihliadnutí na náročnosť ukážky, úroveň umeleckého prejavu a vek súťažiacich sa zhodli na týchto víťazoch:

      2. miesto v prednese prózy:

      Matejko Pastorek z 2.A, Miško Sojko z 2.D, Dominika Humlová a Miška Podracká z 3.C

      3. miesto v prednese poézie alebo prózy:

      Laurinka Teniaková a Tobiasko Konušik z 2.A, Sonička Muchová z 3.A a Jurko Šarlay zo 4. D

       

     • Deň rodiny 2.A

     • Mám prekrásny úkryt , a tým je moja rodina.  José Carreras

                  15.máj, deň venovaný našim mamičkám, oteckom, babičkám, deduškom, súrodencom a všetkým, ktorých veľmi ľúbime- NAŠEJ RODINE.

                  Aj tento rok si naši druháci pre Vás pripravili  krátke pásmo ľudových piesní a tancov pod názvom Hrabľový. Veríme, že hudobným programom potešíme Vaše srdiečka a prežijete krásny slávnostný deň.

      Prajeme príjemný umelecký zážitok.

       

     • DEŇ MATIEK

     •  

      "PRE MOJU MAMIČKU"

      Tak ako tmavú noc rozjasní hviezdička,

      rozjasní u nás deň s úsmevom mamička.

      Tak ako od rosy nad ránom skrásnie kvet,

      v maminom objatí zjasnie mi celý svet.

      Vďaka ti, mamička,rozovri teplú dlaň,

      nech na tvoj sviatok kytičku do nej dám.

       

      Žiaci z 2. oddelenia ŠKD sme si pripravili pre naše mamičky ku ich sviatku darčeky, naučili sme sa pesničku a potešili sme ich milou besiedkou aj takto na diaľku.

      Naše mamy sú pre nás hrdinkami v každodennom bežnom živote. Preto im patrí naša vďaka za to, čo všetko pre nás robia a zároveň sa im za všetko aj poďakovať.

      Mami, ďakujem!

      Žiaci z 2. oddelenia ŠKD s p. vychováveteľkou Katkou

     • ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

     • Zápis do materskej školy na školský rok 2021/2022 bude prebiehať od 12. mája do 14. mája 2021. V uvedenom termíne si môže zákonný zástupca podať žiadosť osobne alebo elektronicky, prípadne poštou na tlačive, ktoré si môžete stiahnuť TU (žiadosť do MŠ)

      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný materskej škole doručiť písomnú žiadosť spolu s  potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od pediatra, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. V prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k  žiadosti a k potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

      Kritéria prijatia:

      Prednostne sa budú prijímať

      - deti, ktoré nastupujú na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (odklad povinnej školskej dochádzky),

      -  deti, ktoré dovŕšili 3 roky do 31.8.

      V prípade zvýšeného záujmu o MŠ budú uprednostnené:

      -   deti, ktorých súrodenec už navštevuje tunajšiu MŠ

      -   deti s trvalým pobytom na území mesta Žilina

      -   deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

      Rodič môže podať žiadosť osobne (od 7:00 do 16:00), poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, e-mailom emilia.hanova@zsgorazda.sk alebo prostredníctvom online formulára. 

      Link na formulár  https://forms.gle/4gED5vmNaufFNoF66

      Od 1. septembra 2021 je predprimárne vzdelávanie v materskej škole ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti povinné.


     • "Ak žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný." Seneca

     • Ani našim deťúrencom z 2.A nie je ľahostajný osud  našej planéty, prírody, nášho okolia. Už tradične si 22.apríla pripomíname Deň Zeme. Aj tento rok sme si uctili našu krásnu Zem rôznymi aktivitami.

          

      Ešte počas dištančného vzdelávania sa naša trieda zapojila do kampane za čistotu v našom meste, ktorú každoročne usporadúva organizácia Eko Friendly. Naši usilovní druháci sa spolu so svojimi rodičmi a súrodencami pustili do čistenia svojho okolia. Kde všade boli a čo všetko urobili pre našu prírodu, sa dočítate v ich projektoch, ktoré si môžete pozrieť v galérii.

           V ďalších aktivitách sme pokračovali už spoločne v škole. Vyrobili sme si plagát. Denne nám pripomína, ako správne separovať odpad. Už vieme, čo všetko sa dá recyklovať. Dozvedeli sme sa napríklad aj to, že zo 670 hliníkových plechoviek sa môže vyrobiť rám na bicykel.

            Asi najviac sa však deťom páčilo presádzanie kvietkov, ktoré máme v triede.

            Veríme, že sme Vás našimi aktivitami inšpirovali a radi sa k nám pridáte aj Vy. Je potrebné, aby sme si všetci čoraz hlbšie uvedomovali, že zdroje našej Zeme nie sú nevyčerpateľné. Rovnováha všetkého živého je vzácna, obdivuhodná, no zároveň veľmi krehká.

     • Deň Zeme v ŠKD

     • Dňa 22.4.2021 sme aj my, 2. oddelenie ŠKD (1.B, 1.C) oslávili deň Zeme. Našu planétu Zem si vážime a chceme pre ňu, aby bola zdravá. Zdravá pre nás všetkých. Spoločne sme tvorili, vyrábali. Porozprávali sme sa, ako by sme našu planétu mali ochraňovať, ako sa o ňu starať, a ako zodpovedne pristupovať k udržiavaniu čistého životného prostredia. Snažiť sa triediť odpad, recyklovať odpad, naučiť sa používať staršie veci tým, že ich zbytočne nevyhadzujeme. Môžeme ich darovať, upraviť, prerobiť, renovovať. Aj toto všetko prispeje k ochrane životného prostredia. K ochrane našej planéty Zem. 

                                                                                                    P. vychovávateľka KATKA

     • Rodičovské konto na edupage

     • Vážení rodičia!

      Pokiaľ niekto z Vás nemá rodičovské konto, urýchlene kontaktujte triedneho učiteľa vášho dieťaťa, nakoľko rodičovské konto je veľmi doležité. 

     • Zápis do materskej školy

     • Zápis do materskej školy na školský rok 2021/2022 bude prebiehať od 12. do 14. mája 2021. V uvedenom termíne si môže zákonný zástupca podať žiadosť elektronicky alebo osobne, poštou na tlačive, ktoré si môžete stiahnuť na stránke školy. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný materskej škole doručiť písomnú žiadosť spolu s  potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od pediatra, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. V prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k  žiadosti a k potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

      Kritéria prijatia:

      1. Prednostne sa budú prijímať deti, ktoré nastupujú na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (odklad povinnej školskej dochádzky). 
      2. Deti, ktoré dovŕšili 3 roky do 31.8.

      V prípade zvýšeného záujmu o MŠ budú uprednostnené:

      1. deti, ktorých súrodenec už navštevuje tunajšiu MŠ
      2. deti s trvalým pobytom na území mesta Žilina
      3. deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

      Rodič môže podať žiadosť osobne, poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, prostredníctvom online formulára, ktorý bude sprístupnený na webovej stránke konkrétnej materskej školy 12. mája.

      Od 1. septembra 2021 je predprimárne vzdelávanie v materskej škole ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti povinné.

     • Prerušenie prevádzky ZŠ a MŠ dňa 12.4.2021

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO dňa 12.4.2021

      Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina,  podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

      udeľuje žiakom 1. stupňa a deťom MŠ dňa 12.4.2021 riaditeľské voľno

      z prevádzkových dôvodov (prerušenie dodávky elektrickej energie). Nebude v prevádzke ZŠ, MŠ, ŠKD ani kuchyňa. Vyučovanie bude na 1 stupni pokračovať od utorka 13.4.2021. Vyučovanie na druhom stupni prebieha naďalej dištančne.

     • NEMÁŠ PERO? PÍŠ KLINCOM!

     • Naši malí chemici zo 4. B si vyskúšali, že aj hrdzavým klincom sa dá písať a maľovať. Výtvarnú výchovu zamenili za domáce laboratórium a vytvorili si vlastnú farbu - vlastný ATRAMENT. Pomohli im železné klince, hrdza, čierny čaj a ocot. Celý pokus pozorne sledovali (aj pomocou mikroskopu) a zaznamenávali. Nakoniec namaľovali "hrdzavé" obrázky.

      Pozorovanie pod mikroskopom

      Takto sme skúmali

      Čo sa podarilo namaľovať

     • Prevádzka materskej školy od 6.4.2021 a základnej školy od 7.4.2021

     • S účinnosťou od 6.4.2021 pre MŠ a od 7.4.2021 pre ZŠ. zrušil náš zriaďovateľ svoje rozhodnutie o mimoriadnom obmedzení prevádzky materskej školy a prerušení prezenčného vyučovania základnej školy z 11.3.2021 platné od 15.3.2021. Materská škola by mala byť otvorená pre všetky deti pracujúcich rodičov. Zároveň ale stále zatiaľ do 11.4.2021 platí rozhodnutie ministra školstva zo dňa 2.3.2021, že MŠ bude prednostne určené pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Základná škola bude otvorená po prázdninách od 7.4.2021 v znení rozhodnutia ministra. Základná škola bude fungovať tak ako pred zatvorením školy zriaďovateľom, pred 15.3.2021.

      Prítomnosť dieťaťa v MŠ od 6.4.2021 prosíme nahlásiť do štvrtka 1.4.2021 do 11:00 mailom: emilia.hanova@zsgorazda.sk. alebo na t.č.: 041/5253779, 0903566774.

     • Marec MESIAC KNIHY v 2.A

     • Už tradične mesiac marec spájame  nielen s príchodom jari, obdobím, kedy sa príroda prebúdza k životu, ale aj s knihou, neutíchajúcim zdrojom vedomostí, informácií a relaxu. Kniha je neodmysliteľným spoločníkom nielen pre nás dospelých, ale aj tých najmenších. 

            Aj preto sme sa práve tento mesiac rozhodli upriamiť pozornosť našich šikovných druhákov na knihu v podobe rôznych aktivít.

            Nechali sme sa  inšpirovať krásnym citátom od Marca Tullia Cicera „Miestnosť bez kníh je ako telo bez duše.“

       Zriadili sme si  "Knižný domček", do ktorého sme si priniesli naše najobľúbenejšie knižky. 

               Pokračovali sme na hodinách slovenského jazyka. Dozvedeli sme sa, prečo sa stal práve marec mesiacom knihy. Predstavili sme si najzaujímavejšie prečítané príbehy. Počas čitateľského maratónu sa deťom podarilo za jednu vyučovaciu hodinu spoločnými silami prečítať 56 strán. Samozrejme, nemohol chýbať súťažno- zábavný kvíz, na ktorom sme sa popasovali s otázkami z literatúry.

          Aj tentokrát žiaci prejavili svoju tvorivosť a fantáziu. Na hodinách výtvarnej výchovy si navrhovali a zhotovovali obaly na vlastné knižky.

          Veríme, že sme vás našimi aktivitami inšpirovali a aj  pre Vás bude literatúra priateľom na chvíle oddychu.

      Veď práve kniha je základom poznania, učiteľkou vekov a vládcom kráľovstva ducha.

       

       

     • Spomienky našich nadaných štvrtákov

     • Naši štvrtáci sú veľmi usilovní. Radi sa učia, čítajú knihy, robia chemické pokusy, vytvárajú pre spolužiakov zaujímavé pracovné listy a prezentujú projekty v PP.

      Za svoju zodpovednú prácu v škole, ich pani učiteľky odmeňovali super akciami.

      Po slávnostných obhajobách ročníkových prác si každý rok oddýchli v škole v prírode. Cez letné prázdniny si zorganizovali letnú školu, každý mesiac navštívili knižnicu, v ktorej sa vždy zúčastnili zaujímavej besedy, chodili na rôzne exkurzie a zábavné výlety.

      V triede si deti samy vyberali témy na hravé dni a tvorivé dielne.

      Pred Vianocami nezabudli na starých ľudí v nemocniciach a v domovoch dôchodcov a zapojili sa do charitatívnej akcie Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?, v rámci ktorej ich potešili milými darčekmi.

      Keďže ich teraz, v období nebezpečnej choroby, nemôžu pani učiteľky vidieť a učiť každý deň v triede, rozhodli sa zaspomínať si s nimi na krásne dni radosti a zaujímavých aktivít.

      Milí štvrtáci, veľmi rady by sme vás už konečne videli a počuli v našich triedach, a nie len na monitore počítača.

      Dúfame, že už po veľkonočných prázdninách sa uvidíme v škole, vaše pani učiteľky Mirka a Peťka

     • Prevádzka ZŠ a MŠ od 29.3. do 1.4.2021

     • Prevádzka základnej školy a materskej školy v týždni od 29.3.2021 do 1.4.2021 bude rovnaká ako tento týždeň. Stále platí rozhodnutie zriaďovateľa o obmedzení prevádzky len pre kritickú infraštruktúru.