• Zápis do materskej školy

     •  Zápis do materskej školy na školský rok 2022/2023 bude prebiehať

      od 11. mája do 13. mája 2022.

      V uvedenom termíne si môže zákonný zástupca podať žiadosť osobne, prípadne poštou na tlačive, ktoré si môžete stiahnuť TU (žiadosť do MŠ)

      Uprednostňujeme osobné podanie žiadosti a prítomnosť dieťaťa na zápise.

      Je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.

      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný materskej škole doručiť písomnú žiadosť podpísanú oboma rodičmi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od pediatra, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

      V prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôže niektorí zo zákonných zástupcov podpísať žiadosť, treba postupovať podľa usmernenia z MŠVVaŠ SR:

      https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaniu-deti-na-predprimarne-vzdelavanie-do-materskej-skoly-na-skolsky-rok-20222023/

      V prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a k potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

      Kritéria prijatia:

      Prednostne sa budú prijímať

      - deti, ktoré nastupujú na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,

      - deti. ktorých rodičia požiadajú o predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania,

      -  deti, ktoré dovŕšili 3 roky do 31.8.2022.

      V prípade zvýšeného záujmu o MŠ budú uprednostnené:

      -   deti, ktorých súrodenec už navštevuje tunajšiu MŠ

      -   deti s trvalým pobytom na území mesta Žilina

      -   deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

      Rodič podáva žiadosť osobne v MŠ v čase od 7:00 do 16:00 (prípadne poštou).

      Od 1. septembra 2021 je predprimárne vzdelávanie v materskej škole ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti povinné.

     • Deň Zeme

     • Dňa 22.4.2022 sa žiaci 6.B triedy sa v spolupráci s Mestskou políciou v Žiline a s odborníkmi z Národného parku Malá Fatra zúčastnili krásnej ekologickej akcie v Lesoparku Žilina. Prebiehala teoretická časť ozrejmením fauny a flóry v našom okolí. Popri prechádzke sa žiaci pričinili ku skrášleniu a čistote obce a vyzbierali odpad. Potom spoločne našli vhodné miesto na zavesenie búdky pre sýkorky. Akcia sa vydarila, ďakujeme.

     • ATLANTIS – centrum poznania a zážitkov

     • V jedno slnečné jarné ráno sme sa vybrali na exkurziu do Levíc. / 1.A,B, 3.A a 5.A /

      Navštívili sme zážitkové centrum fyzikálnych a chemických zákonov a očných klamov – ATLANTIS.

      Z rôznych ponúkaných interaktívnych programov sme si my tretiaci s piatakmi vybrali Tajomstvo faraóna, kde sme sa stali svedkami mumifikácie a iných obradných zvykov v starovekom Egypte.

      My, najmenší návštevníci, sme sa vrátili do čias dinosaurov. Zahrali sme sa na paleontológov a vykopali v piesku pozostatky pravekých jašterov. V dokumentárnom filme sme si overili svoje poznatky o rôznych druhoch a ich živote.

      Spoločne sme navštívili  Rokfortskú strednú školu pre čarodejníkov, kde študoval slávny čarodejník Harry Potter.

      Zrovna sme sa zúčastnili rozdeľovania študentov do jednotlivých fakúlt. Každý sa chcel dostať do Chrabromilu, ale niektorým sklamaným deťom sa ušiel neslávny Slizolin.

      Po náročnej práci na stavbe, kde malí stavbári prvýkrát obsluhovali žeriav, nakladali drevené tehly do fúrika a postavili si domček, sa zabavili v bublinovom svete.

      Na záver sme sa ocitli v lávovom nebezpečenstve a v pazúroch desivých tvorov v džungli vo virtuálnom svete.

      Po nakúpení rôznych suvenírov, sme sa konečne, plní zážitkov a poznania vrátili domov.

      Vyberte sa do Atlantisu aj vy, určite neobanujete!!! Atlantisti a Mima

     • 22. apríl - Deň Zeme

     • ZEM je krásna planéta,

      v modrých šatách odetá.

      Máš tu mamku, ocka, babku,

      s dedkom chodíš na prechádzku.

      Krajom lesa veveričky,

      pijú vodu zo studničky.

      Vedľa teba motýľ zlietol,

      pije sladký nektár z kvetov.

      Môžeš dýchať čerstvý vzduch,

      nadýchnuť sa z plných pľúc.

      Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Našou snahou by malo byť chrániť si jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na zemi.

      V našom 6. oddelení ŠKD sme sa tejto téme venovali tieto posledné 3 dni. Rozprávali sme sa, tvorili sme, boli sme v školskej záhrade, kde sme boli načerpať silu a energiu z našich rozkvitnutých stromov. Dnešný deň sme zbierali odpadky, ktoré sa nachádzali v okolí našej školy. A veru, nebolo ich málo. Mali sme radosť, pretože sme si uvedomili, že čisté prostredie na nás pozitívne vplýva a aj sa nám to samozrejme viac páči. Bodaj by tých odpadkov nebolo po zemi toľko!

      Je len na nás, ako sa k problematike znečisťovania našej planéty postavíme my sami. Skúsme byť príkladom, robme tak, aby sme sa za seba nemuseli hanbiť. Naša matička Zem sa nám za to poďakuje a odmení nás krásnou a zdravou prírodou s čistým vzduchom. Jej by mala patriť naša úcta a láska.

      Nezabúdajme, že každý deň môže byť Dňom Zeme!!!

      Žiaci 6. oddelenia ŠKD a Katka

     • Svetový deň letectva a kozmonautiky v ŠKD

     • Na oslavu dňa, kedy sa dostal do vesmíru prvý človek Jurij Alexejevič Gagarin, sa deti z 1. oddelenia ŠKD aspoň na chvíľku stali kozmonautmi a vyleteli do neznáma skúmať čaro vesmíru.

     • VEĽKONOČNÉ TVORENIE V ŠKD

     • "Korbáč, vodu, kraslic moc,

      nech prinesie Veľká noc.

      Zdravie, šťastie, úsmev v tvári,

      želáme Vám k sviatkom jari."

      Celý Veľký týždeň sa v našom 6. oddelení ŠKD niesol v duchu tradícií a čaru Veľkej noci. Pripomenuli sme si, v čom je tajomstvo Veľkej noci, čo pre nás znamenajú tieto sviatky jari. Každý z nás doma zachováva určité zvyky a tradície. U každého z nás sú niečím výnimočným, každý ich prežívame inak. No v jednom ich máme spoločné. Chceme byť so svojimi blízkymi, chceme byť spolu a prežívať tieto dni v radosti, láske, pokoji a veselosti.

      V ŠKD sme dni pred Veľkou nocou tvorili, rozprávali sme si naše zvyky, tradície, vinše, aké sú symboly Veľkej noci. Pozreli sme si, ako si  zachovávajú tradície jednotlivé kúty Slovenska. Tieto zvyky a tradície sú našim bohatstvom, preto si ich aj my chceme uchovať a šíriť ďalej.

      Pokojné, radostné a požehnané sviatky Veľkej noci Vám všetkým zo srdca želajú žiaci 6. oddelenia ŠKD a Katka.

     • Veľkonočné prianie 3.A a 3.oddelenia ŠKD

     •        Prajeme Vám radostné prežitie veľkonočných sviatkov. Nech je Váš príbytok plný pokoja, stôl hýri hojnosťou a srdcia blízkych sú naplnené láskou a porozumením.

             A ako sme sa my pripravovali na sviatky jari?

            Môžete si pozrieť v našej galérii.

     • Turistický krúžok- Synagóga

     • Všetci sme anjeli s jedným krídlom. Ak chceme lietať, musíme sa objať.“                                                   

                             Luciano De Crescenzo - taliansky spisovateľ.

      Týmto krásnym citátom sme sa riadili počas nášho ďalšieho spoločného stretnutia. Tentokrát sme prijali pozvanie do Synagógy na skvelú kooperatívnu hru Enigma. „Enigma je šifrovací stroj. Pokusy o prelomenie jeho šifry viedli k začiatku éry počítačov.“

          A čo bolo našou úlohou? Spojiť sily, stmeliť sa do jedného celku, využiť rôznorodé schopnosti každého jednotlivca a prekonať rôzne nástrahy, úlohy, šifry.

         Zažili sme dopoludnie plné zábavy, radosti, smiechu. Nechýbalo napätie ani množstvo dobrodružstiev. Samozrejme, poriadne sme potrápili naše mozgové závity.

           Veľké ďakujeme patrí p. Márii Eliášovej, mamičke jedného nášho žiaka, za pozvanie do Synagógy. Tešili sme sa aj z prítomnosti našich rodiniek, mohli sme celú hru absolvovať spolu. A v neposlednom rade, samozrejme, ďakujeme tvorcom, organizátorom, hercom a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tvorbe takého super projektu.

          Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoločnú akciu.
       

     • MAREC - mesiac knihy

     • Moja knižka

      Keď mám peknú knižku v ruke,

      hoci neveľkú,

      je to, akoby som stretla

      dobrú priateľku.

       

      Kadečo mi porozpráva

      čo ja nepoznám,

      zavedie ma do ďaleka,

      hore ku hviezdam.

       

      Keď mi večer sníček začne

      lietať pri líci,

      ja zaspávam v postieľke,

      knižka v knižnici.

       

      Kniha by mala byť priateľom každého z nás. Zavedie nás do sveta fantázie, neznáma. Deti sa pri nej môžu preniesť do ríše rozprávok, dospelí možno do sveta, po akom túžia. My v 6. oddelení ŠKD sme sa zahrali na malých spisovateľov. Každý z nás si napísal svoju knihu, urobil si k nej ilustrácie a dokonca navrhol aj obal knihy. Zistili sme, že táto práca je dosť náročná, aj preto obdivujeme všetkých, ktorí sa na výrobe kníh podieľajú. Mali sme možnosť si to pozrieť aj na interaktívnej tabuli v dokumente o knihách. Vlastnou prezentáciou svojej knihy sme mali možnosť ponúknuť spolužiakom tajomstvo tej vlastnej.

      Žiaci 6. oddelenia ŠKD a Katka

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO pre žiakov 6. – 8. ročníkov dňa 6.4.2022

     • Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina oznamuje, že

      udeľuje 6. apríla 2022 RIADITEĽSKÉ VOĽNO pre žiakov 6. – 8. ročníkov

      z dôvodu organizačného zabezpečenia testovania deviatakov v rámci Testovania 9.

      Žiaci 6. až 8. ročníka budú v daný deň automaticky odhlásení z obedov v školskej jedálni.

     • Svetový deň vody v 3.A

     •        Voda je kolískou života na našej planéte. Bez nej by život nemohol existovať. Stretávame sa s ňou od svojho narodenia až do posledného dňa nášho života. Aj pre nás je vzácna.

            Preto sme si aj v tomto školskom roku  pripomenuli významný deň v kalendári - Deň vody.

       

       

     • POKRAČUJEME...VODA - NAŠE POKUSY

     • Po dokončení vodopádu si ďalší deň žiaci urobili v školskej záhrade pokus - filtrácia znečistenej vody. Počas realizácie pokusu žiakom žiarili tváre zvedavosťou, napätím i radosťou. Zažili sme aj poriadny výbuch smiechu pri neočakávanej situácii a nakoniec prišlo i samotné prekvapenie z výsledku. Fotopriebeh celého pokusu sme zaslali i do súťaže s enviromentálnou tématikou. Možno sa na nás i šťastená usmeje. Týždeň s vodou sme uzavreli piesňou Na Kráľovej holi, ktorú nám na husliach zahral náš spolužiak Matiáš Dudáš. Spoločne sme si ju aj zaspievali.

      "Vážme a chráňme si bohatstvo, ktoré doma máme."

      Žiaci 8. oddelenia ŠKD a Slávka