• ZVIDITEĽNIŤ NEVIDITEĽNÉ

     • "Kráľova hoľa je matkou štyroch riek,

      Čierny Váh,Hnilec, Hornád a Hron.

      A práve pri prameni Hrona, horehronský ľud kľačiac ďakoval Bohu za životodarnú vodu. A keď táto voda vytriskla z prameňa svojho a narazila na kameň,ktorým dno rieky je vykladané, vydala zvuk ako pieseň. Ako napríklad táto oslávna na Kráľovej holi...

      Každoročne je 22. marec sviatkom našej najvzácnejšej a nenahraditeľnej tekutiny - VODY. Tento významný deň sa oslavuje od roku 1993. Agentúra OSN UN-WATER, ktorá koordinuje činnosť OSN súvisiacu s problematikou vody, určuje každý rok novú tému Svetového dňa vody, zodpovedajúcu súčasnej alebo budúcej výzve.Témou tohto ročníka je podzemná voda.

      Na Slovensku máme mnoho pokladov vody. Rôzne minerálne pramene, ako aj najväčšiu zásobáreň kvalitnej  podzemnej vody v strednej Európe - Žitný ostrov.

      Do tohtoročnej kampane ku Svetovému dňu vody 2022 sa zapojili i naši žiaci 8. oddelenia ŠKD. Téme sa venovali celý týždeň. Vytvorili vodopád s využitím odpadového materiálu,ktorý nesie názov VODA JE ŽIVOT.

      Žiaci 8. oddelenia ŠKD a Slávka

     • Vačkovce v knižnici

     • Školu máme veľmi radi a knižnicu sme si tiež obľúbili.

      Tety knihovníčky nás pozývajú na zaujímavé besedy a požičiavame si obľúbené knihy.

      Odkedy vieme písať všetky písmená a slová, píšeme si niekedy v knižnici aj projekty.

      Dnes sme si vybrali zvláštne zvieratá až z ďalekej Austrálie.

      Ak sa chcete niečo dozvedieť o klokanoch, koalách, ježurách a iných obyvateľoch zo svetadiela našich protinožcov, zájdite si na návštevu do 1.A alebo 1.B.

      Radi Vám o nich porozprávame a ponúkneme medový čajík.

     • Ako sa narodila ľudová rozprávka

     • “Knihy sú najtichším a najstálejším priateľom. Sú najprístupnejším a najmúdrejším poradcom a najtrpezlivejším učiteľom.”

       Charles William Eliot

      Naši prváci / 1.A,B / to už dávno vedia a preto veľmi radi navštevujú knižnicu. I teraz si pre nich tety knihovníčky pripravili zaujímavú besedu o ľudových rozprávkach.
      Odeli sa do ľudových krojov, prehľadali staré povaly a predstavili deťom kolovrátok, starú truhlicu a iné veci po svojich starých rodičoch.

      Zaujímavým rozhovorom, hádankami a piesňami pripomínali prváčikom postavy z ľudových rozprávok.

      Nikto si nezabudol vyskúšať prácu na kolovrátku a po peknej besede nasledovala rozprávka. Aká? No predsa ľudová.

       

       

     • Ponožková výzva v 3.A

     •      „Všetci sme jedno - ale každý z nás je jedinečná, neopakovateľná bytosť.“ —  Erich Fromm

          Dňa 21.03. si pripomíname svetový deň Downovho syndrómu. Na tento významný deň, nezabudli ani žiaci z 3.A triedy, ktorí sa zapojili do každoročnej ponožkovej výzvy. Porozprávali sme si o jej význame a rozdielnymi ponožkami vyjadrili pochopenie, že inakosť je prirodzená a patrí do našich životov.

     • AKO SME UPCYKLOVALI

     • Dennodenne vytvárame neskutočné množstvo odpadu. Niekedy len recyklovať či separovať nie je dostatočné. Tiež sa pýtate, čo vieme spraviť viac? Aj my sme boli zvedaví. A dozvedeli sme sa niečo veľmi zaujímavé a dôležité. Začali sme upcyklovať!!!

      Čo je to upcyklácia?

      Pre niekoho nové slovo. Bolo aj pre nás. No už nie je. V našom 6. oddelení ŠKD sme sa toho o tomto slove dozvedeli oveľa viac. 

      Upcyklácia je spôsob kreatívneho znova využitia vecí, pre ktoré by sme už ďalšie využitie nenašli a skončili by ako odpad. V našom eko projekte s názvom EKO SOS sme upcyklovanie maximálne využili. Dali sme veciam druhú šancu. Niektoré výrobky sme už zverejnili. Len ich pripomenieme. Zhotovili sme vtáčie kŕmidlá, potom sme pre našich blízkych zhotovili vankúšiky a teraz najnovšie sme si vyrobili stojany na perá. Použili sme plechovky z trvanlivých potravín. Tie sme ozdobili - omotali vlnou, ktorú sme použili zo starých pletených čiapok, čeleniek, či svetríkov, ktoré by sa inak vyhodili. Nakoniec sme ich kreatívne ozdobili a vznikli nám krásne nové stojany na perá. Teraz nám veselo zdobia naše detské izbičky.

      Odkaz od nás pre nás: 

      1. recykluj!

      2. redukuj!

      3. upcykluj - použi znova!

      Žiaci 6. oddelenia ŠKD a Katka

     • 22.3. Svetový deň vody

     • "Voda, to je kamarát,

      preto ju má každý rád.

      Kvapka kvapká - len sa leje,

      kvapôčka sa na nás smeje.

      Pošteklí nás na líčka,

      naša vzácna vodička.

      Aj keď padá z neba,

      CHRÁNIŤ NÁM JU TREBA!!!

       

      22. marec je Svetovým dňom vody. Aj my, žiaci 6. oddelenia ŠKD sme si tento významný deň pripomenuli. Voda je náš najvzácnejší prírodný dar, bez ktorého by nebol život na zemi. Bez vody by nebolo ani jedlo, bez jedla by sme neboli my...

      Okrem iného sme sa rozprávali o význame vody, hlavne pitnej. Už vieme, ako funguje kolobeh vody, a prečo sa deje. Na interaktívnej tabuli sme si pozreli krásny dokumentárny film, nakreslili sme si obrázok kolobehu vody a na samotný záver sme si vyrobili čelenky s motívom kvapky vody. 

      Zdroje pitnej vody sa neustále zmenšujú, až strácajú. Preto je veľmi dôležité vážiť si ju a zbytočne ňou neplytvať. Sú vo svete krajiny, kde je nedostatok pitnej vody a miestami si ju musia kupovať.

      Voda je tekutina života, voda je záchranca a voda je súčasť nášho každodenného života. Preto, starajme sa o ňu, vážme si ju, a neplytvajme ňou. Je to na každom z nás. Je na každom z nás, čo tu po sebe zanecháme pre budúce generácie a aký bude ďalší život na zemi.

       

      Žiaci 6. oddelenia ŠKD a Katka

     • Malí programátori v LOGISCOOL

     • Dňa 3.3.2022 sa žiaci 3.A zúčastnili ukážkovej hodiny programovania v LOGISCOOL. Ponorili sa do virtuálneho sveta. Za pomoci skúseného inštruktora uja Andreja sa naučili naprogramovať svoju prvú počítačovú hru pod názvom Útek pred vesmírnymi slimákmi.

      Kamaráta robota naučili prekonávať prekážky a zdolávať nástrahy z vesmíru. Bola to veľká zábava! Poriadne si potrápili svoje hlavičky.

      Ak by ste aj vy prejavili záujem o programovanie, vytváranie počítačovej hry, editovanie videa či zdokonalenie sa v počítačových zručnostiach, môžete sa prihlásiť na kurzy v Logiscool Žilina.

      A my všetci ďakujeme  p. Ing. Jozefovi Benikovskému, manažérovi Logiscool Žilina, za možnosť nazrieť do tajomstiev programovania.

     • Karneval v 2.A a 4.A

     • Konečne sme sa dočkali“, povedali si deti 2. A a 4. A triedy ráno 28. februára 2022 keď vstúpili do školy. Počas vyučovania nedočkavo pokukovali po hodinách, kedy nadíde dlho očakávaný karneval. Karneval zorganizovala pani vychovávateľka Janka v spolupráci s triednymi pani učiteľkami Dankou a Miškou.

      Počas karnevalu si mohli deti zatancovať, zasúťažiť a občerstviť sa. Fašiangové masky boli nápadité a hýrili všetkými farbami. Každá maska mohla ukázať svoju obratnosť, šikovnosť i zmysel pre humor. Deti si domov odnášali nielen radosť z príjemne prežitých chvíľ, ale aj sladkú odmenu.

      Poďakovanie patrí pani vychovávateľke Paťke za pomoc pri súťažiach, pani Kosturíkovej za zabezpečenie chutného občerstvenia pre deti.

      Už teraz sa tešíme na karneval o rok.

     • Olympijský týždeň v 3. oddelení ŠKD

     • V duchu olympijských hier sme so žiakmi z 3. oddelenia ŠKD prežili týždeň plný zábavy a športu.  Našu olympiádu sprevádzalo nadšenie, ale aj nával emócií. Žiaci mali možnosť si preskúšať svoje športovo-pohybové zdatnosti v súťažiach ako biatlon, hokejový curling, hod „snehovou“ guľou a lyžovanie. Pravú olympijskú atmosféru dopĺňali nadšení obdivovatelia súťažných tímov a medaile pre víťazov.

     • KARNEVAL 8. ODDELENIA

     • Lúčenie sa s fašiangovým obdobím karnevalom je tradícia, ktorú zachovávajú i žiaci 4.C a 4.D.

      Hudba, spev a tanec, zábavné súťaže i dobroty našich mám nikdy nesmú chýbať. Aj tento rok tomu nebolo inak. Vybrať najoriginálnejšiu i najkrajšiu masku nebolo vôbec ľahké, ale i s tým si žiaci poradili. Celým karnevalom nás sprevádzala basa - symbol zábavy, radosti a veselia, ktorú víťazi v závere, na znak prichádzajúceho pôstu - stíšenia sa, odložili do kúta, kde ostane až do Veľkej noci.

      Žiaci 8. oddelenia a Slávka

     • Deň plný radosti a smiechu v 3.A

     •    Fašiangové obdobie je spojené so zábavou, KARNEVALOM a hodovaním.  Nebolo tomu inak ani u nás v 3.A triede. Spolu s p. učiteľkou a p. vychovávateľkou Paťkou sme prežili deň plný radosti a smiechu, obohatený o krásne zážitky.

          Veď posúďte sami!

     • FAŠIANGOVÝ KARNEVAL

     • "Karneval už prišiel sem,

      splní sa nám všetkým sen.

      Muziku si nachystáme,

      piesne pekné zaspievame.

      Zabavme sa spolu všetci,

      veľké a aj malé deti.

      Fašiang je čas hojnosti,

      najedz sa do sýtosti.

      Za dverami pôst je, však?

      Vezme husliam, base slák."

      "Fašiangy sa krátia, už sa nenávratia."

      Aj my, 6. oddelenie ŠKD sme sa naším karnevalom rozlúčili s časom zábavy a hojnosti. Náš karneval sa niesol v duchu veľkej zábavy, smiechu a radosti. Zatancovali sme si, zaspievali a aj zasúťažili. Spoločne sme si prichystali aj občerstvenie, ktoré chutilo určite všetkým. 

      Odmenou nám bol krásny pocit, že sme sa mohli spoločne zabaviť a stráviť spolu pekné a veselé popoludnie. Na záver každý dostal malú pozornosť a diplom za krásne pripravené masky.

      Žiaci 6. oddelenia ŠKD a Katka