• Ag samotesty pre žiakov

     • Od dnes 13.1.2022 si môžete v škole vyzdvihnúť objednané samotesty. Pre jedného žiaka je určených 5 ks testov (1 sada),

      O vykonaní samotestu nás prosím informujte cez EduPage. (V časti žiadosti/vyhasenia.) Ak by sme nenahlasovali použitie samotestov, v budúcnosti by nám ich už nedodali.

     • Otvorenie školy 10. januára 2022

     • Škola sa otvorí 10. januára 2022.

      Niekoľko základných informácií:

      • Školy sa budú riadiť školským semaforom. V prípade pozitivity môže riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa uzatvoriť príslušnú triedu, ktorá ide do karantény (bod 3. rozhodnutia z 1.9.). Výnimku z karantény majú plne očkované osoby a prekonané osoby, teda aj žiaci, ktorí sú zaočkovaní alebo prekonaní.
      • Na školách budú zároveň podľa platnej vyhlášky ÚVZ povinné rúška. Prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné pre deti v MŠ, osoby so závažnými poruchami autistického spektra či ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, ako aj pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí týchto žiakov vzdelávajú. Všetky informácie nájdete v príslušnej vyhláške ÚVZ vo vestníku vlády.
      • Rodičia budú mať opäť k dispozícii samotesty (Mali by byť dostupné v priebehu budúceho týždňy). Prosíme vás, aby ste svoje deti po prevzatí testov otestovali a následne ich ideálne testovali v prvých týždňoch 2x do týždňa. O vykonaní testu nás podľa pokynov informujte cez EduPage.
      • V nedeľu 9.1.2022 je potrebné cez EduPage zaslať Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Bez toho vyhlásenia nesmie žiak vstúpiť do budovy školy a zúčastniť sa prezenčného vyučovania, a na zodpovednosť rodiča ho pošleme domov!!!!!