• Malí obchodníci z 1.A

     • Najmenší áčkari z našej školy zisťovali, odkiaľ pochádza mlieko, ako sa vyrábajú mliečne výrobky a prečo ich majú tak radi.

      Každý z nich mal v desiate pribalenú aj obľúbenú pochúťku k dnešnému hravému dňu.

      Vďaka zaujímavým dokumentom sa oboznámili s technológiou výroby syra a jogurtov.

      Každý prváčik si zariadil svoj obchod s mliečnymi výrobkami. Po vystrihnutí euro bankoviek a mincí, sa rozbehlo v triede veľké obchodovanie s rôznymi druhmi tovarov z reklamných letákov.

      Na záver hravého dňa si vyrobili čelenky so zvieratkami, z ktorých získavame mlieko.

       

     • Prečo máme radi jabĺčka?

     • Keďže jablká patria k tradičnému a veľmi výživnému ovociu na Slovensku, rozhodli sa naši prváci z 1.A,

      že poprosia mamičky, aby im pribalili do školy rôzme dobrotky vyrobené z jabĺčok.

      V tento Jabĺčkový deň sa premenili na prísnych degustátorov a hodnotili potraviny podľa chuti, vône, farby a surovín, z ktorých sú vyrobené.

      Na záver tejto aktivity mali deti plné bruško chutných koláčov, presnidávok, sušených jabĺčok a čaju.

      Po zaujímavej prezentácii o jablkách si svoje nové poznatky otestovali v minikvíze.

      Nakreslili si prierez tohto ovocia a popísali jeho časti.

      Na koniec si vo dvojiciach vytvorili z papiera veľké jablká, ktoré im budú pripomínať tento zábavný a poučný deň.

      Odkaz prváčikov pre všetkých dospelákov a deti: ,, Každý deň zjedz aspoň jedno jabĺčko ! "

     • JABLKOVÉ EXPERIMENTOVANIE

     • Aj vy máte radi jabĺčka? Okrem toho, že sú jablká výživným ovocím, môžu nám ponúknuť oveľa viac. Naši prváci z 1. B si vychutnali nielen skvelú chuť jabĺk, ale aj veľa zábavných vzdelávacích experimentov z kuchynskej vedy.

      Pozorovali, čo je vo vnútri jablka a z akých častí sa skladá. Skúmali, či sa jablko potápa alebo pláva. Veľkou výzvou bolo tiež postaviť najvyššiu voľne stojacu konštrukciu, pomocou kúskov jabĺk a špáradiel v určitom čase. Aj to šikovní prváci zvládli. Najvyššia jablková veža merala 29 cm. Počas ďalšieho experimentu žiaci zisťovali, ktorý roztok zabráni tomu, aby jablko zhnedlo. Svoje pozorovania si zaznamenávali do pozorovacích hárkov. Hoci sú len prváci, zvládli si prečítať i zapísať všetko potrebné – VEĽKÝMI TLAČENÝMI PÍSMENAMI. Pracovali v skupinách a navzájom si pomáhali.

      Najviac sa však zabavili pri tancujúcich jadierkach. Jadierka naozaj skákali hore-dolu, keď ich vložili do roztoku vody, sódy bikarbóny a citrónovej šťavy. Podobný výbuch šťastia, ale aj lávy zažili deti, keď si vyrobili jablkovú sopku.

      Celý JABLKOVÝ DEŇ si všetci užili a už sa tešia na nové experimentovanie.

     • S Mimoňom na bicykli do školy 🚲

     • Aj tento rok sa našej škole bude konať akcia S Mimoňom na bicykli do školy. Preto vás chceme poprosiť, aby od pondelka 20.9.2021 do piatku 24.9. 2021 všetci žiaci našej školy, ktorí môžu, chodili do školy na bicykli alebo kolobežke. Na chodbe pri prechode do telocvične bude stáť každé ráno p. učiteľka, ktorej nahlásite, z ktorej triedy ste. Trieda, ktorej žiaci budú najsnaživejší, získajú na konci odmenu.

      Do areálu školy budete vchádzať zadnou bránkou od telocvične a bicykle,  kolobežky si budete odkladať vzadu do záhrady. Prosím, prineste si zámok.

       

      Tak nezabudnite, od pondelka sa na vás tešíme na kolobežke alebo bicykli. 🚲

       

       

     • Oznam pre rodičov – dopravné

     • Rodičia, ktorých žiaci dochádzajú z obce Mojš /od popisného čísla 151 – 350/, si môžu aj tento školský rok požiadať o preplatenie cestovného. Do 15.9.2021 je potrebné predložiť na riaditeľstvo školy žiadosť, kde bude uvedené meno žiaka, trieda a číslo účtu, na ktorý bude dopravné vyplatené.

      Zo SAD doložiť potvrdenie o výške osobitného cestovného pre žiaka, trasa Mojš – Žilina, Pri celulózke.

     • Dotácia na stravovanie obedy - dôležité

     • PRE ZŠ:

      Na základe novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR dotácia na stravovanie pre všetkých predškolákov a žiakov ZŠ skončila.

      Od 01.09.2021 dotáciu na stravovanie (1,30€/deň) možno poskytnúť na:

      -          dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima bez ohľadu na vek.  Je potrebné priniesť potvrdenie z úradu práce.

      -          žiaka ZŠ, ktorý nedovŕšil 15 rokov, ak si na neho zákonný zástupca neuplatnil alebo nemohol uplatniť zvýšený daňový bonus (napr. nezamestnaní, poberatelia dôchodkov...) – zákonný zástupca podpíše čestné vyhlásenie, že nepoberá zvýšený daňový bonus.

      Upozorňujeme, že ak je možnosť poberať zvýšený daňový bonus, je to výhodnejšie ako požiadať o dotáciu.

      -          každého žiaka ZŠ, ktorý dovŕšil 15 rokov – zákonný zástupca musí podpísať čestné vyhlásenie. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dovŕšilo 15 rokov poberá základný daňový bonus - je možné súbežné poskytovanie dotácie a bonusu.

      Zákonní zástupcovia žiakov, ktorí majú záujem o dotáciu na stravu prinesú čestné vyhlásenie do školy najneskôr 06.09.2021 (budú mať dotáciu aj za september). V prípade zmeny je povinnosťou zákonného zástupcu upovedomiť školu do konca mesiaca, v ktorom zmena nastala.

       Čestné vyhlásenie k bezplatnému stravovaniu (Word)  ​​​​​Čestné vyhlásenie k bezplatnému stravovaniu (pdf)

       

      PRE MŠ:

       Na základe novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR dotácia na stravovanie pre všetkých predškolákov a žiakov ZŠ skončila.

      Od 01.09.2021 dotáciu na stravovanie (1,30€/deň) možno poskytnúť na:

      -          dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima bez ohľadu na vek. Je potrebné priniesť potvrdenie z úradu práce.

      -          každé dieťa MŠ, ktoré je predškolák a nedovŕšilo 6 rokov. Rodič musí podpísať čestné vyhlásenie. Zákonní zástupcovia týchto detí poberajú dvojnásobný daňový bonus – je možné súbežné poskytovanie dotácie a bonusu.

      -          dieťa MŠ, ktoré je predškolák a dovŕšilo 6 rokov, ak si na neho zákonný zástupca neuplatnil alebo nemohol uplatniť zvýšený daňový bonus (napr. nezamestnaní, poberatelia dôchodkov ...) – zákonný zástupca podpíše čestné vyhlásenie, že nepoberá zvýšený daňový bonus.

       Upozorňujeme, že ak je možnosť poberať zvýšený daňový bonus, je to výhodnejšie ako požiadať o dotáciu.

      Zákonní zástupcovia žiakov, ktorí majú záujem o dotáciu na stravovanie prinesú čestné vyhlásenie do školy najneskôr 06.09.2021 (budú mať dotáciu aj za september).

       Čestné vyhlásenie k bezplatnému stravovaniu (Word)  ​​​​​Čestné vyhlásenie k bezplatnému stravovaniu (pdf)