• Začiatok školského roka 2021/2022

     • Nástup žiakov a detí do školy

        MŠ

      • príchod  do materskej školy 2.9.2021 najneskôr do 8.00 hod.
      • deti budú potrebovať písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (TU)
      • vstupujúci rodičia budú potrebovať písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka (TU)

        1. ročník

      • nástup  do školy 2.9.2021 o 8.00 hod.
      • prosím rodičov aby prvákov doprevádzal iba jeden z rodičov
      • žiaci budú potrebovať písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (TU) Ak máte možnosť prosím vyhlásenie odovzdávajte priamo cez edupage elektronicky v časti ŽIADOSTI/ VYHLÁSENIA

        2. –  9. ročník

      • nástup  do školy 2.9.2021 o 9.00 hod.
      • žiaci budú potrebovať písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (TUAk máte možnosť prosím vyhlásenie odovzdávajte priamo cez edupage elektronicky v časti ŽIADOSTI/ VYHLÁSENIA

      ŠJ   a  ŠKD  budú  fungovať  až  od  3.9.2021.

     • Oznam školskej jedálne

     • Platbu za obedy je potrebné uskutočniť čím skôr. Dieťa bude na obedy prihlásené až po uhradení sumy na účet.

      September 2021 má: 

      20 stravných dní pre deti v MŠ- varíme od 2.9.2021(novonastupujúce deti budú mať stravu od piatka 3.9.2021) 20x1,60 EUR=32 EUR

      Deti v hmotnej núdzi, deti žijúce v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima a predškoláci do dovŕšenia 6 rokov platia 20 x 0,30EUR = 6 EUR

      19 stravných dní pre žiakov- varíme od 3.9.2021(piatok)

      1stupeň 19x1,30 EUR= 24,70 EUR

      2 stupeň 19x 1,38 EUR=26,22 EUR

       

      Zaplatiť za stravu odporúčame cez internetbanking uvedenú sumu a do poznámky stačí uviesť meno dieťaťa alebo žiaka a triedu. Číslo účtu ŠJ: SK79 5600 0000 0003 0404 4002 - Prima Banka. Variabilný symbol uvádzať tento mesiac nemusíte. 

       

      Ak niekto potrebuje poštovú poukážku sú pripravené vo vestibule školy.

       

      Zápisný lístok pre deti v MŠ a žiakov ZŠ je možné si stiahnuť z webovej stránky školy a vypísaný a podpísaný zákonnym zástupcom ho treba poslať na email: obedy@zsgorazda.sk alebo priniesť do vestibulu školy a vhodiť ho do schránky. Kto nemá možnosť vytlačiť si zápisný lístok bude k dipozícii vo vestibule školy tiež od 25.8.2021. Zápisné lístky je nutné priniesť najneskôr do 2.9.2021. Bez odovzdaného zápisného lístka nebude možné dieťa alebo žiaka prihlásiť na stravu. Platba za stravu musí byť pripísaná na účte ŠJ najneskôr do 31.82021, inak dieťa nebude prihlásené na stravu až do uhradenia sumy. V prípade platenia poštovou poukážkou je nutné poslať kópiu na email.

      Zápisný lístok na stiahnutie:  Zápisný lístok na stravovanie v školskej jedálni (Word) Zápisný lístok na stravovanie v školskej jedálni (pdf) prosím doručiť do kuchyne čím skôr alebo pošlite scan na obedy@zsgorazda.sk. 

     • Začiatok školského roka 2021/2022 kloktanie a AG samotesty

     • Vážení rodičia.

      V súvislosti s nástupom žiakov do školy MŠVVaŠ SR umožní jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov, ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie. Aby sme zistili záujem o kloktacie PCR testy, bolo spustené prihlasovanie na edupage. Samotný postup odberu vzorky je jednoduchý (výplach ústnej dutiny a hltanu kloktaním čistej vody) a bezpečný (viď video). Toto testovanie je bezplatné a považujeme ho za veľmi dôležité a odporúčame ho. V našej škole sa vykonávalo aj v minulom školskom roku. 

      Škola má možnosť zabezpečiť aj AG samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiakov, určené na domáce použitie v počte 25ks/žiak. Na zistenie záujmu o toto testovanie bolo spustené prihlasovanie.

      Prosíme vás, aby ste v prihlasovaní vyjadrili svoj súhlas/nesúhlas s testovaním. A taktiež odpovedali či chcete samotestovaciu sadu

      Všetko je dobrovoľné. Nebude to podmenka vstupu žiaka do školy.

      Veríme, že s vašou pomocou a zodpovedným prístupom vás, rodičov, a tímom zamestnancov školy, spoločne zvládneme úspešne štart do školského roka i jeho priebeh.

      Termí na prihlasovanie je do stredy 25.8.2021 do 23:50.

      Prihlasovacie udaje do edupage boli všetkým nanovo preposlané. Ak bude mať niekto problém s prihlasovaním napíšte čo chcete na skola@zsgorazda.sk

      Informačný materiál:

      Samotestovacia AG sada:

      https://cloud5e.edupage.org/cloud/usmernenie_preberanie_antigenovych_samotestov_23.08.2021.pdf?z%3AXkC%2BCi5I5L%2FIlkyCr9dvKCv2uUUIPUycO3HF%2FfPHZ8DS3EHnVxJV6iV%2Fr2rbeAUb

      Viac informácií o kloktaní na https://www.minedu.sk/data/att/19115.pdf

      Inštruktážne video si môžete pozrieť na:https://www.youtube.com/watch?v=Q8_P2eTy8tE

     • Zážitky z letnej školy

     • Aj tento rok strávili naši veľkí školáci z 2.A, ich súrodenci a naše kamarátky Paulínka, Norika a Sašenka z 2.C v letnej škole. Každý deň sme mali naplánované nové dobrodružstvá.

       

               

                    Hneď v pondelok viedli naše kroky do Lesoparku a Bôrického parku. Zažili sme veľké množstvo zábavy, dobrodružstiev a neopakovateľných zážitkov.

                      V utorok nás čakal výlet vlakom do Kysuckého Nového Mesta. Navštívili sme SOŠ strojnícku. Pretekali sme s modelmi áut na diaľkové ovládanie. Naše pohybové schopnosti preverila súťaž v tanci na kinect xboxe.

                     A je tu streda! Kováčska dielňa majstra odborného výcviku umeleckých kováčov Jožka Hodása. Radosť detí bola umocnená príveskom, ktorý si vlastnoručne vykuli. Pracovalo sa nielen so železom, ale aj s drevom. Deťúrence si mali možnosť vyrobiť  krásne stojany na kuchynské utierky pre svoje mamičky  vďaka projektu Strednej odbornej školy strojníckej z Kysuckého Nového Mesta a firme Velux.

                      Cyklovýlet. Tento rok do Varína. Navštívili sme SPRÁVU NÁRODNÉHO PARKU MALÁ FATRA. Teta Alenka si pre nás pripravila množstvo zaujímavých aktivít na tému Les. Po náročnom výlete, samozrejme, nemohla chýbať sladká odmena🍨🍦.

                   Krásne slnečné počasie nás posledný deň letnej školy vytiahlo k vode. Opäť sme si vyskúšali niečo nové. Vozenie na paddleboardoch. Tento adrenalínový zážitok plný vody, kúpania a zábavy bol úžasnou bodkou za naším spoločne stráveným prázdninovým týždňom.

                   Už teraz sa tešíme na nové dobrodružstvá, ktoré nás čakajú počas celého nastávajúceho školského roka. Tentokrát už ako žiaci tretieho ročníka😄. 

       

     • Oznam pre druhákov a tretiakov - Letná škola

     • Ak máte doma druháka, tretiaka alebo budúcoročného štvrtáka a neviete čo s ním, od 9.8. do 13.8.2021 ešte máme voľné miesta v našej Letnej škole. V prípade záujmu (otázok) čím skôr kontaktujte p. Chebeňovú emailom dagmar.chebenova@zsgorazda.sk