• Fantaghiro- kamarátka nášho Martinka

     • Martinko zo 4.A triedy nám často rozprával o skvelých psích kamarátoch, ku ktorým chodí na rehabilitácie.

      Aj my sme boli na nich veľmi zvedaví a tak sme si ku nám pozvali Fantaghiro / Fani / a jej majiteľku a trénerku pani Batoryovú. 

      Pani Bátoryová so svojimi chlpatými a vycvičenými kolegami pomáha v rehabilitačnom centre deťom s rôznymi diagnózami. 

      Nám predviedla ako Fani hrá spoločenskú hru Dámu, vyhľadáva pomocou skvelého čuchu svoju hračku a počíta dokonca aj matematické príklady so zátvorkami.

      Dozvedeli sme sa, že psy pomáhajú zdravotne znevýhodneným ľuďom, dokážu odhaliť vírus Covidu na letisku a zachraňujú životy ľudí, ktorí sú v rôznych nebezpečných situáciách.

      Fani bola úžasná, takže si ju určite pozveme aj nabudúce, štvrtáci

     • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

     • Deti, ktoré boli vybrané svojimi pani učiteľkami z 2. až 4. ročníka v triednom kole, sa 13. 5. zúčastnili školského kola Hviezdoslavovho Kubína.

      Súťaž sme z triedy premiestnili do telocvične, aby boli dodržané protiepidemické opatrenia v našej škole.

      Žiaci mali vhodné literárne ukážky, rôzny umelecký prednes a preto vybrať víťazov pre porodkyne Mirku a Ivku bolo veľmi ťažké. 

      Po prihliadnutí na náročnosť ukážky, úroveň umeleckého prejavu a vek súťažiacich sa zhodli na týchto víťazoch:

      2. miesto v prednese prózy:

      Matejko Pastorek z 2.A, Miško Sojko z 2.D, Dominika Humlová a Miška Podracká z 3.C

      3. miesto v prednese poézie alebo prózy:

      Laurinka Teniaková a Tobiasko Konušik z 2.A, Sonička Muchová z 3.A a Jurko Šarlay zo 4. D

       

     • Deň rodiny 2.A

     • Mám prekrásny úkryt , a tým je moja rodina.  José Carreras

                  15.máj, deň venovaný našim mamičkám, oteckom, babičkám, deduškom, súrodencom a všetkým, ktorých veľmi ľúbime- NAŠEJ RODINE.

                  Aj tento rok si naši druháci pre Vás pripravili  krátke pásmo ľudových piesní a tancov pod názvom Hrabľový. Veríme, že hudobným programom potešíme Vaše srdiečka a prežijete krásny slávnostný deň.

      Prajeme príjemný umelecký zážitok.

       

     • DEŇ MATIEK

     •  

      "PRE MOJU MAMIČKU"

      Tak ako tmavú noc rozjasní hviezdička,

      rozjasní u nás deň s úsmevom mamička.

      Tak ako od rosy nad ránom skrásnie kvet,

      v maminom objatí zjasnie mi celý svet.

      Vďaka ti, mamička,rozovri teplú dlaň,

      nech na tvoj sviatok kytičku do nej dám.

       

      Žiaci z 2. oddelenia ŠKD sme si pripravili pre naše mamičky ku ich sviatku darčeky, naučili sme sa pesničku a potešili sme ich milou besiedkou aj takto na diaľku.

      Naše mamy sú pre nás hrdinkami v každodennom bežnom živote. Preto im patrí naša vďaka za to, čo všetko pre nás robia a zároveň sa im za všetko aj poďakovať.

      Mami, ďakujem!

      Žiaci z 2. oddelenia ŠKD s p. vychováveteľkou Katkou