• Prevádzka materskej školy od 1.2. do 5.2.2021

     • MŠ je v termíne od 1.2.-5.2.2021 otvorená prioritne pre deti rodičov kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorých charakter práce nedovoľuje prácu z domu. Platí uznesenie vlády č.30 o núdzovom stave a zákaze vychádzania (č. 832/2021 ) a kto je zástupca kritickej infraštruktúry (myslí sa napr. zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič .., nájdete v zákone č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre.) Prosíme zvážiť nutnosť pobytu Vášho dieťaťa v MŠ v tento týždeň a možnosť využiť pandemickú OČR. Prítomnosť i neprítomnosť dieťaťa v MŠ prosíme nahlásiť do piatka 29.1.2021 mailom: emilia.hanova@zsgorazda.sk. alebo na t.č.: 041/5253779, 0903566774 do 12:00 hodUpozorňujeme rodičov, že z dôvodu pretrvávajúcej nepriazdnivej epidemiologickej situácie a z dôvodu miešania sa detí v skupinách požadujeme od detí nosenie rúšok v interiéri. Zároveň upozorňujeme na pretrvávajúci zákaz vychádzania od 27. januára 2021 do 7. februára 2021 s výnimkou na cestu na účel sprevádzania dieťaťa, žiaka do predškolského zariadenia a školy a cestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá́ sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 18. januára 2021 alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní. Ďakujeme!

     • Prevádzka materskej školy od 25.1. do 29.1.2021

     • MŠ je v termíne od 25.1.-29.1.2021 otvorená prioritne pre deti rodičov kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorých charakter práce nedovoľuje prácu z domu. Platí uznesenie vlády č.30 o núdzovom stave a zákaze vychádzania (č. 832/2021 ) a kto je zástupca kritickej infraštruktúry (myslí sa napr. zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič .., nájdete v zákone č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre.) Prosíme zvážiť nutnosť pobytu Vášho dieťaťa v MŠ v tento týždeň a možnosť využiť pandemickú OČR. Prítomnosť i neprítomnosť dieťaťa v MŠ prosíme nahlásiť do štvrtka 21.1.2021 mailom: emilia.hanova@zsgorazda.sk. alebo na t.č.: 041/5253779, 0903566774. Upozorňujeme rodičov, že z dôvodu pretrvávajúcej nepriazdnivej epidemiologickej situácie a z dôvodu miešania sa detí v skupinách požadujeme od detí nosenie rúšok v interiéri. Zároveň upozorňujeme na pretrvávajúci zákaz vychádzania od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 s výnimkou na cestu na účel sprevádzania dieťaťa, žiaka do predškolského zariadenia a školy a cestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá́ sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 18. januára 2021 alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní. Ďakujeme!

     • Testovanie 23.1.-24.1.2021 s možnosťou online objednania

     • Víkendové skríningové testovanie na ochorenie COVID-19. Testovanie sa uskutoční počas víkendu od 23. do 24. januára. Odberné miesta budú k dispozícii od 8.00 do 20.00 hod., s dvomi prestávkami pre testovacie tímy od 12.00 do 12.45 hod. a od 17.00 do 17.45 hod. Posledný výter v danom dni urobia zdravotníci o 19.30 hod., aby stihli testy vyhodnotiť. Organizácia skríningových testovaní vyplýva z uznesenia vlády z nedele 17. januára, podľa ktorého bude od 27. januára pri ceste do práce či do prírody potrebný negatívny výsledok antigénového alebo PCR testu. V škole budú dve odberné miesta (prístup od hlavného vchodu) pre všetkých kto príde a jedno odberné miesto len pre online prihlásených (zozadu cez vchod do telovične). Pre objednanie sa online prosím choďte na odkaz https://services.bookio.com/zakladna-skola-s-materskou-skolou-sv-gorazda-1-vlcince/widget?lang=sk

     • Prevádzka ZŠ od 18.1. do 22.1.2021

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo informáciu, že naďalej platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku istých školských zariadení okrem:

      1. materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti
      2. školských klubov detí pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti
     • Prevádzka materskej školy

     • Prevádzka materskej škola od 18.1. do 22.1.2021

      MŠ je v termíne od 18.1.-22.1.2021 otvorená prioritne pre deti rodičov kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorých charakter práce nedovoľuje prácu z domu. Platí uznesenie vlády o núdzovom stave a zákaze vychádzania (č. 808 ) a kto je zástupca kritickej infraštruktúry /myslí sa napr. zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič .., nájdete v zákone č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre. Prosíme zvážiť nutnosť pobytu Vášho dieťaťa v MŠ v tento týždeň a možnosť využiť pandemickú OČR. Prítomnosť i neprítomnosť dieťaťa v MŠ prosíme nahlásiť do štvrtka 14.1.2021 mailom: emilia.hanova@zsgorazda.sk. alebo na t.č.: 041/5253779, 0903566774.Upozorňujeme rodičov, že z dôvodu pretrvávajúcej nepriazdnivej epidemiologickej situácie a z dôvodu miešania sa detí v skupinách požadujeme od detí nosenie rúšok v interiéri. Ďakujeme!

     • Prevádzka materskej škola od 11.1. do 15.1.2021

     • MŠ je v termíne od 11.1.-15.1.2021 otvorená  prioritne pre deti rodičov kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorých charakter práce nedovoľuje prácu z domu. 
      Platí uznesenie vlády o núdzovom stave a zákaze vychádzania (č. 808 ) a kto je zástupca kritickej infraštruktúry /myslí sa napr. zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič .., nájdete v zákone č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre. 
      Prosíme zvážiť nutnosť pobytu Vášho dieťaťa v MŠ v tento týždeň a možnosť využiť pandemickú OČR. 
      Prítomnosť i neprítomnosť dieťaťa v MŠ prosíme nahlásiť do štvrtka 7.1.2021 mailom: emilia.hanova@zsgorazda.sk. alebo na t.č.: 041/5253779, 0903566774.
      Ďakujeme

     • Návrat žiakov do školy

     • Minister školstva B. Gröhling prestavil plán na návrat detí do škôl. Vyučovanie prezenčne pre 1. stupeň začne 18.1.2021. Vyučovanie prezenčne pre 2. stupeň by malo začať 25.1.2021 po testovaní zákonných zástupcov a žiakov. V týždni 11.1.2021 až 15.1.2021 sa budú žiaci vzdelávať dištančne.