• Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok?

     • Tento víkend sme už oslávili prvú adventnú nedeľu.Vianoce nám pomaly klopú na dvere.

      Treba poupratovať, napiecť, navariť, kúpiť darčeky pre svojich najbližších a na Štedrý večer konečne slávnostne zasadnúť k bohato prestretému štedrovečernému stolu. Vychutnať si večeru a  nedočkavo, plný veľkého očakávania, rozbaliť darčeky.

      Ale sú medzi nami aj ľudia, ktorí sa snažili celý život pripravovať pre svojich blízkych čo najkrajšie vianočné sviatky, no teraz, v starobe, smutní a opustení ležia počas Vianoc chorí v nemocnici, alebo spomínajú na svoj život v domovoch pre dôchodcov.

      A preto nás oslovila táto krásna akcia plná lásky a porozumenia. Naši štvrtáci (4.A a 4.B) spolu so svojimi rodičmi naplnili praktickými a zábavnými darčekmi až 30 škatúľ od topánok. Deti ich vyzdobili a do každého balíčka prilložili milé vianočné prianie.

      Skúste sa na budúci rok inšpirovať spolu s nami, možno raz aj vás poteší práve takáto škatuľa od topánok.

     • Spomienky na železnicu / 4.A,B a 2.A /

     • Nedávno nás v triede navštívil pán Jaroslav Štaffen, dedko nášho spolužiaka a kamaráta Martinka.

      Zaspomínal si na staré časy, keď pracoval na železnici ako rušňovodič parnej lokomotívy.

      Postupne vymenil tento náročný stroj za novšie a ľahšie ovládateľné typy rušňov.

      Toto povolanie bolo kedysi nesmierne náročné a zodpovedné.

      Deti zasypali pána Štaffena rôznymi otázkami, no najviac ich zaujímali zážitky a nebezpečné príhody.

      Martinko pripravil prezentáciu o rušňoch, ktorá spestrila rozprávanie jeho dedka.

       

     • Jerusalema dance 2.A, 4.A,B

     • Tanečná výzva sa začala vo februári 2020.

      Covid-19 spôsobil blokády v afrických krajinách, ako aj vo väčšine častí sveta. Bola to skupina šiestich priateľov – štyroch mužov a dvoch žien v Angole, ktorí prišli s úžasnou myšlienkou. Natočili video, ako tancujú, pričom si v jednej ruke zobkali jedlo z tanierov.

      Táto výzva sa začala nazývať Jerusalemachallenge alebo Jerusalemadancechallenge po tom, čo sa začali objavovať videá z rôznych častí Európy, Severnej a Južnej Ameriky.

      Do tejto výzvy sa zapojila aj naša škola.

       Žiaci z 2.A s kamarátkou Pavlínkou a 4.A,B si na hudobnej výchove nacvičili choreografiu, pri ktorej sa zabavili aj si  zatancovali.

       Pozrite si, ako sa nám to podarilo a pridajte sa k nám aj Vy.

       

     • Rozhodnutie RÚVZ o prevádzke MŠ

     • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 a § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.) a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) rozhodol t a k t o :
      Podľa § 48 ods. 4 písm. e) a § 12 ods. 2 písm. n) zákona č. 355/2007 Z.z. sa nariaďuje účastníkovi konania „Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, 010 08 Žilina“, IČO: 37813064 zákaz prevádzky v Materskej škole, Ulica sv. Gorazda 1, 010 08 Žilina od 25.11.2020 do 04.12.2020 (vrátane) na základe hlásenia laboratórne potvrdeného prípadu nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19 metódou antigénového testu u pedagogických a nepedagogických zamestnancov MŠ.  Rozhodnutie RÚVZ stiahnúť tu

      Ak 3 dni pred koncom izolácie budú deti vyššie menovaných tried bez klinických príznakov, karanténne opatrenia sú ukončené bez nutnosti testovania na konci izolácie.

        Pacient je povinný vykonať nasledovné opatrenia:

      sledovať svoj  zdravotný  stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára  a  RÚVZ so sídlom v Žiline a podrobiť sa odberu biologického materiálu b) zostať v domácej izolácii, alebo ak si to zdravotný stav vyžaduje na infekčnom  oddelení

      1. zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie)           
      2. zdržať sa  cestovania
      3. zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem
      4. zdržať sa  pracovnej  činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie
      5. zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby
     • Zábavný deň s LEGOM v 2.A

     •      Detské kocky LEGO nemusia byť pre deti iba hračkou na hranie. Slúžia im aj ako pomocník a kamarát pri pochopení a precvičovaní učiva.

          A druháci si to s radosťou vyskúšali. Pripravili sme pre nich ďalší hravý deň.

          Na hodine matematiky sme si pomocou lega ukázali, ako sa dá rozdeliť celok na polovicu, tretinu, štvrtinu. Vypočítali legové pyramídy, rozvíjali si sluchové vnímanie a jemnú motoriku.  Z presne určených kociek im v šikovných rukách vyrástli pyramídy.

          Na slovenskom jazyku sme si precvičili všetko, čo vieme o vete, slovách, hláskach pomocou farebných Lego dielikov. Zahrali sme sa na básnikov a vymysleli Lego básničku. Prečítali sme si 10 fascinujúcich faktov o Legu, kde sme sa dozvedeli napríklad aj to, že spolu bolo vyrobených už viac ako 4 milióny figúrok.

          Predstavy a fantáziu sme ukázali pri tvorbe návrhu nášho vlastného originálneho Lego panáčika.

          Deťom sa tento netradičný deň veľmi páčil, a preto si ho určite ešte niekedy zopakujeme.

       

     • Jesenné prázdniny a prerušenie prevádzky MŠ

     • Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 23. októbra 2020,č. 2020/17949:1-A1810 budú jesenné prázdniny v školskom roku 2020/2021  aj:   

      6. novembra 2020 (piatok) a 9. novembra 2020 (pondelok) 

      pre všetkých žiakov základnej školy

      ŠKD ani ŠJ počas jesenných prázdnin nebudú v prevádzke.

      Z dôvodu príprav na testovanie a následnej dezinfekcie priestorov, bude v týchto dňoch prerušená aj prevádzka MŠ.

      Vyučovanie žiakov 1. stupňa a MŠ opäť začne od 10.novembra 2020 (utorok).

      Naďalej platí, že ak žiak preruší vyučovanie v trvaní viac ako 3 dni (počíta sa aj víkend a prázdniny), po príchode do školy predkladá písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (Toto stačí pre žiakov ZŠ odoslať elektronicky priamo cez edupage).

     • Nástup do ZŠ (len 1. stupeň) a MŠ od 3.11.2020

     • Podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č.16/2020 v období od 2. novembra 2020 od 05:00 hod. do 9.novembra 2020 do 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia nesmie do vonkajších a vnútorných priestorov ZŠ a MŠ vstúpiť osoba, ktorá nemá negatívny certifikát z testovania, okrem detí do 10 rokov a iných výnimiek vo vyhláške.

      V utorok 3.11.2020 musia žiaci (len prvý stupeň) a deti (MŠ) pri príchode do školy doniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti, stiahnúť tu. Upozorňujem pre žiakov ZŠ na možnosť toto vyhlásenie odoslať aj priamo cez edupage v module žiadosti. Nie je potom nutné nosiť podpísané papierové vyhlásenie.
      Ak bol niekto z domácnosti pozitívne testovaný, musia aj členovia domácnosti ostať v karanténe. Rodič ospravedlňuje svoje dieťa najviac na 5 dní, ale podľa usmernenia  rodič ospravedlní 3.11. až 5.11. a následne od 10.11. prípadne od 11.11. Ospravedlňovať môžete taktiež elektronicky priamo v edupage v module žiadosti. Ak ste neboli na testovaní, ministerstvo školstva "odporúča", aby ste svoje deti neposielali do školy.
      Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19, pokiaľ nevstúpite do interieru či efterieru školy (exterier myslíme aj napríklad zastrešenú terasu pred MŠ). V tom prípade sme oprávnený od vás žiadať vyšsie uvedené dokumenty.

     • Učenie trochu inak

     • Vo štvrtok, deň pred jesennými prázdninami si štvrtáci / 4.A,B / miesto písania, čítania a počítania urobili Deň plný zaujímavostí.

      Doma si zhotovili makety jednoduchých strojov na uľahčenie práce. O nich sa učili na hodine prírodovedy. Po ich predvedení sa začali zaoberať chemickými a fyzikálnymi pokusmi. Na vyučovaní s nami bola i naša spolužiačka cez ZOOM.

      Niektorí ukázali šikovnosť svojich prstov v zaujímavých kúzlach.

      Počas dňa strojov, pokusov a kúziel, nemohli chýbať ani strašidelné masky a kostými. Veď sa blíži Halloween!