• Dištančné vyučovanie

     •  

      DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE

        V jednotlivých ročníkoch základnej školy sa dištančné vzdelávanie pre všetky hlavné vzdelávacie oblasti odporúča plánovať tak, aby bol dodržaný tento rozpis indikatívnej týždennej záťaže žiakov:

      Ročník

      Rozsah hodín výučby

      1. – 3.  10 h/týždenne

      4. – 5.   12 h/týždenne

      6. – 9.   15 h/týždenne

       

               Hlavné vzdelávacie oblasti, ktorými sú:

      •        Jazyk a komunikácia

      •        Matematika a práca s informáciami

      •        Človek a spoločnosť

      •        Človek a príroda

          Dištančné vzdelávanie v sebe zahŕňa všetky povinné vzdelávacie aktivity žiakov (čas, strávený on-line vyučovaním, resp. inou formou vyučovania; čas, potrebný na vypracovanie úloh, ktoré sú zadávané či distribuované žiakom počas on-line vyučovania, telefonicky, e-mailom alebo v papierovej forme; čas, strávený samoštúdiom).

        

         On-line vyučovanie sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom ZOOM-u a iných nástrojov, EduPage, Smartbooks, Alf, bezkriedy.sk.

      V zadaniach sa bude kombinovať samostatná práca pre žiaka, výklad, tvorivé úlohy, tzv. obrátené vyučovanie... Zadanie žiak dostáva v deň, keď by mal daný predmet v rozvrhu. Každá jedna úloha pre žiakov musí byť zverejnená cez EduPage, hoci by sa nachádzala na iných vzdelávacích portáloch.

        Dĺžka online hodiny nemusí byť 45 minút. Okrem hodín s celou triedou môže učiteľ zaradiť  podľa potreby aj konzultácie s menšou skupinkou žiakov.

        Dochádzka žiakov sa bude viesť štandardne v ETK, žiak je povinný sa DV zúčastňovať. Pri neúčasti na hodine je potrebné žiaka ospravedlniť. 

      Na komunikáciu s učiteľmi odporúčame Edupage,  aj v prípade neúčasti na vyučovaní.

       

     • Týždeň plný vitamínov v 2.A

     • „Radosť je zdravím duše.“

       Týmto výrokom od svetoznámeho filozofa Aristotela sme sa riadili aj s našimi druhákmi.

      Pri príležitosti Svetového dňa výživy a Medzinárodného dňa jablka sme si porozprávali o dôležitosti zdravého stravovania, nachystali a spapali chutné dobroty, ktoré nám zabalili naše mamičky a ocinkovia, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Naučili  sme sa uvariť zdravý jabĺčkový kompót plný vitamínov. Šupky sme odniesli kamarátom zvieratkám do Minizoo, aby aj oni boli zdraví a silní.

      Na slovenskom jazyku sme rozdelili jabĺčka do zaváraninových pohárov podľa rozlišovacieho znamienka, prečítali sme si rozprávku O jablonke a urobili obrázkovú osnovu.

      Na matematike sme vypočítali jabĺčkové príklady. Tvorivosť a fantáziu sme ukázali na hodine výtvarnej výchovy pri výrobe krásnych farebných dobrôt.

      Tieto významné dni si určite pripomenieme aj budúci rok, už teraz sa veľmi tešíme.

       

     • Vyhodnotenie súťaže o Najkrajšie rúško

     • Hlasovanie v súťaži o najkrajšie/najkreatívnejšie rúško si môžete pozrieť na grafe. V piatok sa anketa ukončila, avšak nestihli sme zablahoželať výhercom. Sladká odmena ich bude čakať až do návratu do školy. 1. miesto T.Kotschnerová z 5.A, 2. miesto (tesne za prvým) T. Kuráňová z 5.D, 3 miesto S. Cigániková zo 7.C. Gratulujeme výhercom! Ďakujeme tiež ostatným súťažiacim za účasť (A. Tokárová, N. Bukovcová, M. Tokárová, E. Reková, N. Babušová, N. Filipová). ŽŠP.

     • Dištančné vzdelávanie - prosba

     • Nakoľko sa žiaci 5. až 9. ročníka budú vzdelávať dištančne, chcem rodičov alebo kohokoľvek poprosiť: Ak máte doma alebo v práci vyradený, ale zatiaľ funčný tablet či počítač (najlepšie notebook) a ste ho ochotní požičať alebo podarovať škole, budem vám za to veľmi vďačný. Máme žiakov, ktorí sa budú musieť vzdelávať v najbližšej dobe doma, ale nemajú na to prostriedky. Sú rodiny, kde je viac súrodencov, ale iba jeden počítač, prípadne je finančná situácia rodičov zlá a nemôžu si dovoliť kúpiť každému dieťaťu vlastné zariadenie. V prípade otázok mi prosím napíšte mi na riaditel@zsgorazda.sk.

      Ďakujem!

     • Rozhodnutie ministra školstva

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

      Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

      S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v

      a) základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku,
      b) jazykových školách,
      c) základných umeleckých školách.

      rozhodnutie_ministra.pdf

     • Cesta do vesmíru

     • V rámci vyučovacích predmetov prírodoveda a vlastiveda sa štvrtáci / 4.A,B / učili o vesmíre.

      Téma ich veľmi zaujala a tak sa rozhodli, že na tvorivých dielňach si v skupinkách vytvoria planéty slnečnej sústavy, slnko, súhvezdia  a mesiace obiehajúce okolo planét.

      Preštudovali si aj prácu kozmonautov, výskum ľudí na Mesiaci a nezabudli zhotoviť kozmické lode, lunochody, sondy a iné vedecké prístroje.

      Formou zaujímavých projektov oboznámili spolužiakov so svojimi poznatkami o vesmíre.

      Z ich super práce boli nadšení aj astronauti, ktorí ich prišli navštíviť.

      Spoznáte niektorých? Držím vám prsty!

       

       

     • Zmena konania jesenných prázdnin

     • Podľa vyhlasenia Ministerstva obrany SR, ktoré dohliada na celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska na Covid-19 sa jesenné prázdniny posúvajú na 30. októbra 2020, pričom 2. novembra, 6. novembra a 9. novembra budú prázdniny tiež (vždy piatok a pondelok pred a po celoplošnom testovaní).

     • Vitamínmi proti koronavírusu

     •  

      Viete o tom, že dnes, 21. 10.,  je Medzinárodný deň jablka?

      Preto sa naši štvrtáci / 4. A,B /rozhodli, že ho oslávia výrobou chutných

      ovocných šalátov, džúsov a kokteilov. V ich ovocnej reštaurácii nechýbali ani

      domáce koláčiky, ktoré napiekli ich maminy.

      Po ochutnávke vyrobili zaujímavé projekty zamerané na rôzne druhy ovocia

      a ich dôležitého prínosu pre zdravie človeka.

      Štvrtáci boli po dnešnom dni plní vitamínov a tešili sa z víťazstva nad vírusmi.

       

     • Najkreatívnejšie rúško

     • Žiacky školský parlament sa rozhodol uskutočniť súťaž o Najkreatívnejšie rúško. Momentálne súťažia žiaci 5.-9. ročníka. Meno autora rúška sa dozviete po ukončení hlasovania. Teda 23.10.2020. Rúška sú zoradené podľa poradia od 1 do 9. Prosíme všetkých ktorí majú prístup na Edupge o hlasovanie do 24.10.2020.

     • Do školy na bicykli- hlasovanie

     •  

      Milí žiaci a rodičia, naša škola sa zapojila do kampane Do školy na bicykli. Ak by ste chceli podporiť našu školu a dať jej hlas, budeme sa veľmi tešiť. 

      Hlasovanie je odštartované a bude prebiehať do 22. októbra 2020 do23:59:59.

      Hlasovanie prebieha týmto spôsobom:

      Pre hlasovanie je potrebné byť prihlásený na svojom facebook účte.

      1. Na www.doskolynabicykli.sk/hlasovanie/ nájdete v zozname vašu školu.

      2. Rozkliknete článok.

      3. Kliknete na "Páči sa mi to" pod nadpisom.

      4. Hotovo!

      5. Zdieľajte článok s vašimi priateľmi a žiakmi kliknutím na "Zdieľať" avyzvite ich, aby vám dali hlasy. 

      Ďakujeme. 

     • Hurá na bicykle! 2.A

     •  „Do školy na bicykli“ u nás nebolo len o tom prísť na vyučovanie inak. Naším hlavným cieľom bolo motivovať žiakov, aby skúsili aj iný, alternatívny, zdravší, zábavnejší, rýchlejší  a navyše šetrnejší spôsob dopravy. Usilujeme sa aj o zmenu myslenia v oblasti dopravy a ekológie. Preto dňa 6.10.2020 naši druháci vymenili školské lavice za bicykle a kolobežky. Na dopravnom ihrisku si overili svoje teoretické vedomosti a praktické cyklistické zručnosti.

       

       

       

     • Vyučovanie od 12.10.2020

     • Od 12.10.2020 vyučovanie pokračuje podľa platného rozvrhu. Nakoľko sa testami zatiaľ u nikoho ochrenie na Covid19 nepotvrdilo, škola prechádza do zelenej fázy ale podľa rozhodnutia ministra sú rúška naďalej povinné aj pre prvý stupeň.

      Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (12.10.2020)

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:

      a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona s výnimkou školského vyučovania v prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole; riaditelia stredných škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie žiakov stredných škôl,

      b) mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole a žiakov s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky,

      c) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v jazykových školách; riaditelia jazykových škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie poslucháčov,

      d) mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách,

      e) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času,

      f) v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia jedál a nápojov pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole,

      g) v stredných školách, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie, sa umožňuje konanie komisionálnych skúšok, rozdielových skúšok a skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania,

      h) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou,

      i) v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä

      1. výlety a exkurzie,

      2. športové výcviky a školské športové súťaže,

      3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,

      4. kurzy na ochranu života a zdravia,

      5. kurzy pohybových aktivít v prírode,

      6. saunovanie,

      7. dni otvorených dverí do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

      Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

     • Pomoc pre Martinka

     • Milí rodičia,

      chceli by sme Vás poprosiť o finančnú podporu pre nášho kamaráta a spolužiaka Martinka Hudáka.

      Martinko ako prváčik bol veselý, zhovorčivý, nadaný a veľmi usilovný žiak.

      Ale na začiatku druhého ročníka sa mu smiech z tváre vytratil a celý život sa zmenil pre neho a celú  jeho rodinu.

      Lekári mu diagnostikovali veľmi vážnu onkologickú chorobu.

      Martinko prekonal náročnú osemhodinovú operáciu mozgu v Banskej Bystrici.

      Po úspešnej operácii nastala pre neho veľmi náročná a dlhá cesta.

      A to liečba rádioterapiou a chemoterapiou.

      Choroba Martinkovi zasiahla mozgové centrum pohybu, dýchania a reči.

      Každý deň potrebuje rôzne rehabilitačné cvičenia, masáže a aktivity, ktoré by ho opäť postavili na nohy a vrátili ku nám do triedy takého, akého sme poznali v 1. ročníku.

      Najúčinnejšia je kúpeľná rehabilitačná liečba, ktorá je však pre jeho rodinu drahá.

      My štvrtáci by sme boli veľmi radi, keby náš Martinko sa dokázal postaviť z vozíka a mohol s nami robiť všetky aktivity a hry, ktoré robíme v škole.

      Prajeme si, aby sa mu zdokonalila reč a mohol sa s nami podeliť o svoje radostné zážitky.

      Chceme, aby už mohol byť Martinko s nami každý deň v triede.

       A preto Vás prosíme o pomoc a zároveň ďakujeme za príspevok pre jeho návrat do bežného detského a už len radostného života.

      Číslo účtu SK60 0200 0000 0034 2394 2212

       

      Žiaci 4.A triedy s Mimou

     • ORANŽOVÁ FÁZA - Covid 19

     • Oznamujeme všetkým rodičom a žiakom, že naša škola je od pondelka 5.10.2020 v oranžovej fáze COVID-19./viac info o semafore - tu./  Máme potvrdený jeden pozitívny prípad žiaka.  

      Prosím všetkých žiakov, aby v škole dôsledne dodržiavali hygienické opatrenia: nosenie rúška, časté umývanie a dezinfikovanie rúk a obmedzenie kontaktu so žiakmi iných tried. Je prísny zákaz vstupu cudzím osobám do budovy školy. V prípade potreby kontaktuje zákonný zástupca triedneho učiteľa, resp. vedenie školy telefonicky alebo emailom.

      Pri vstupe do školy je nutné už mať nasadené rúško a dezinfikovať si ruky.

      Výchovno-vzdelávací proces bude naďalej prebiehať pre žiakov 1.-9. ročníka podľa riadneho rozvrhu hodín. V rámci prevádzkového poriadku budú počas vyučovania zabezpečené všetky potrebné hygienické opatrenia.

      Telesná výchova sa realizuje len v exteriéri (šk. ihrisko, multifunkčné ihrisko). Telocvičňa a ostatné jej vnútorné priestory sa až do odvolania nevyužívajú.

      Telesná výchova a hudobná výchova sa, nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálu opatrení pre školu, bude realizovať len teoretickou formou.

      Žiaci 1. a 2.stupňa a všetci zamestnanci školy povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy aj počas vyučovacej hodiny.

      Krúžková činnosť sa zatiaľ nerealizuje. Výnimkou sú krúžky, ktorých účastníci sú výlučne žiaci jednej triedy.

      Činnosť v ŠKD bude zabezpečená za dôsledného dodržiavania hygienických opatrení.

      Organizácia školského stravovania bude pokračovať podľa rozpisu tried tak, aby sa triedy nepremiešavali aj so zabezpečením povinnej pravidelnej dezinfekcie rúk pred vstupom do školskej jedálne.

     • Dôležitý oznam

     • Žiadam rodičov, ktorí boli v kontakte s pozitívnou osobou a je im nariadený test, aby preventívne nechali svoje deti doma a neposielali ich do školy. Do školy ich pošlite až keď sa u vás vírus nepotvrdí. Zároveň oznamujem rodičom, že všetky dôležite informácie im budeme posielať cez edupage. Preto si prosím skontrolujte či máte vytvorené rodičovské konto alebo ste v kontakte s triednym učiteľom. Ak nemáte rodičovské konto pošlite svoj kontaktný email na skola@zsgorazda.sk a napíšte aj mená a triedy vašich detí.

      Ďakujem

      riaditeľ školy