• Dôležité informácie MŠVVaŠ SR zo dňa 24. 3. 2020:

     • Školy ostanú zatvorené až do odvolania, na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.  

      Pre školský rok 2019/2020 sa ruší Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.   

      Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

       

     • Psychologická pomoc pre deti a rodiny

     • Linka dôvery Nezábudka
      0800 800 566

      Prevádzkuje ju Liga za duševné zdravie, psychologičky a psychológovia na nej radia ľuďom s psychickými ťažkosťami. Funguje nonstop, je bezplatná, anonymná.

      Linka detskej istoty
      116 111  Linka, kam môžu volať deti. Na stránke nájdete informácie o tom, ako o epidémii hovoriť s deťmi, jej poradkyne zozbierali 100 tipov, ako sa doma s deťmi zabaviť

      Linka detskej dôvery
      0907 401 749  (14:00 – 20:00)
      055 234 72 72  (14:00 – 20:00)
      odkazy@linkadeti.sk Poradňa pre deti a dospievajúcich. Dá sa s nimi spojiť aj cez chat, email alebo cez Skype.

      Linka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie
      0800 864 833  (9.00 – 18.00)
      koronavirus@vudpap.sk (nonstop)

      Odborníci na linke radia, ako súčasnú situáciu vysvetliť zdravým deťom, ale aj tým so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či zdravotným znevýhodnením. Radia tiež v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú zásah mediátora.

      Rodičovská linka podpory
      0800 242 333  (14:00 – 17:00)

      Mesto Bratislava zriadilo v čase epidémie linku pre rodičov, ktorí sa doma ocitli s deťmi v povinnej domácej karanténe. Psychologičky a dobrovoľníčky volajúcim poradia, ako nastaviť denný režim pre rodinu, ako sa doma s dieťaťom učiť či hovoriť o epidémii.

      Linka nádeje
      0556441155

      Je určená najmä pre krízové situácie a rodinné problémy.

      Online poradňa IPčko
      poradna@ipcko.sk

      Poradňa pomáha len cez chat a email. A to od 7.00 do 24.00.

      Národná linka pre ženy zažívajúce násilie
      800 212 212

      Bezplatná nonstop linka pre všetkých, ktorí žijú v násilnom vzťahu alebo sa chcú poradiť, ako pomôcť.

      OZ Žena v tiesni
      0907 346 374
      0911 346 374
      (7.00 – 19.00)

      Rady pre ženy zažívajúce násilie, napríklad ako si poradiť v čase domácej izolácie alebo ako si zostaviť plán úteku.

      Krízová linka Aliancie žien Slovenska
      0903 519 550

      Poskytuje pomoc obetiam násilia.

     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

      pre školský  rok  2020/2021, sa bude konať v dňoch

      15.4. - 17.4.2020 (elektronicky)

      Dňa 15.4.2020 bude sprístupnená elektronická prihláška.

     • Prístup do online programov

     • Program ALF do okienka zadajte kód školy zsgorazda potom vyberte triedu a meno žiaka ak má heslo vyplňte aj to ak nie nechajte prázdne

       

      Smartbooks vľavo hore musíte povoliť flash a znova načítať stránku

       

      Bez kriedy učebné materály, testy, cvičenia, domáce úlohy

       

      Ak nemáte mená a heslá do programov kontaktujte triedneho učiteľa. Ak vám nevie učiteľ pomôcť, napíšte na neviemheslo@zsgorazda.sk .

      Ďakujem rodičom za spoluprácu a dúfam. že táto situácia skoro skonči aby sa vaše deti mohli plnohodnotne vzdelávať.

      Mgr. Jozef Englárt

     • Prerušenie prevádzky ZŠ s MŠ

     • Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

     • Udelenie riaditeľského voľna

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom školy v dňoch 12.3. a 13.3 .2020 
      riaditeľské voľno
      z dôvodu preventívneho opatrenia v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19. Taktiež bude prerušená prevádzka materskej školy, školkého klubu a školskej jedálne. Obedy sú automaticky odhlásené.

       

     • Karneval 2020

     • ,,Konečne sme sa dočkali...“ povedali si deti ráno 11.02.2020, keď vstúpili do školy. Počas vyučovania nedočkavo pokukovali po hodinách, kedy nadíde dlho očakávaný karneval. Keď nastal ten správny okamih, z detí sa mihom čarovného prútika stali princezné, piráti, či kozmonauti a veľa iných masiek na ktorých si dali deti naozaj záležať. O zábavu sa postaral p.Juhász. Nechýbala diskotéka a tombola. Deti si domov odnášali nielen radosť z príjemne prežitých chvíľ, ale aj sladkú odmenu. Bol to pre nás nezabudnuteľný zážitok, a už teraz sa tešíme na karneval, ktorý bude o rok.

      Poďakovanie patrí vedeniu školy, p Juhászovi, p.Židekovi za pekne vyzdobenú telocvičňu, p.kuchárkam za Lahodný čaj, rodičom za super ceny do tomboly, všetkým pani vychovávateľkám a pani učiteľkám za prípravu karnevalu.