• Mňamkový deň v 3.A,B

     • Dnes rozvoniavala celá dolná chodba v škole. Netušíte prečo? To sa naši tretiaci rozhodli, že si spríjemnia posledný deň v týždni a pripravia si na raňajky a desiatu vlastnoručne vyrobené toasty. Keď už mali plné brušká, potrápili si svoje hlavičky na vedomostných súťažiach a na záver vyučovania si zahrali priateľský zápas vo floorballe.No proste, super piatok!

     • Exkurzia 1.A- Centrum popularizácie fyziky v Martine

     • Úlohou skvelej školy nie je napchať do vás fakty, ale inšpirovať vás a dodať chuť k vzdelávaniu sa. Chuť, ktorá vám ostane po zvyšok života.“ – David Ogilvy .

      A aby aj našim malým prváčikom vydržala chuť po vzdelavaní čo najdlhšie, vybrali sme sa za poznávaním nového do Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho -Tótha v Martine. Tam  nás privítal p.PaedDr. Jozef Beňuška, PhD. Priblížil nám svet fyziky tvorivými a zábavnými pokusmi. Na vlastnej koži sme mali možnosť si ich aj vyskúšať. Deti sa výborne zabavili a veľa nového naučili. 

      Naše veľké Ďakujeme patrí rodinke Beniačovej, ktorá nielen celú našu dobrodružnú výpravu pomohla zorganizovať, absolvovala spolu s nami, ale aj napiekla našim malým hladošom výborné koláčiky.

      Už teraz sa tešíme na ďalší zaujímavý výlet za poznávaním nového. 

       

     • Stredoveké remeslá v Budatíne

     • Naši žiaci z 3.A,B triedy sa na návšteve Budatínskeho zámku dozvedeli ako kedysi ľudia zakladali remeselnícke dielne a cechy. Už vám vedia vysvetliť kto je učeň,tovariš, cechmajster, na čo sa používala tovarišská knižka, truhlica, alebo prečo chodili tovariši na vandrovku.

      V tvorivých dielňach sa deti zahrali na hrnčiarov. Z modelárskej hliny si vymodelovali mištičku na dobrotky. 

      Každý malý cechmajster si nakreslil erb svojho obľúbeného remesla. Exkurzia sa nám vydarila, dokonca aj počasie sa nad nami zľutovalo a nepršalo.

     • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

     • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna  žiakom 6. – 9. ročníka

       

                  Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      udeľuje riaditeľské voľno na deň 20.11.2019 (streda) z organizačných dôvodov žiakom 6. – 9. ročníka Základnej školy s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina.

      V tomto dni sa uskutoční Testovanie5 2019.

       

      Nakoľko sa žiaci 6. - 9. ročníka nezúčastnia vyučovania, nemajú nárok na príspevok na stravu.

      Dňa 20.11.2019 budú žiaci 6. – 9. ročníka hromadne odhlásení zo stravy.

       

     • Slávnostné imatrikulácie prváčikov

     • Dňa 29.10. ráno sa otvorila školská brána pre všetkých prvákov inak ako obyčajne. Deti sa plní očakávania slávnostne oblečení, niektorí v maskách ocitli v rozprávkach. Čakal ich veľký deň PASOVANIE do cechu školského. Za pomoci rozprávkových bytostí si postupne po triedach prešli rôznymi aktivitami. Na záver ich za riadnych žiakov našej školy pasoval sám pán kráľ. Úsmev na tvárach detí vyjadroval spokojnosť a šťastie počas imatrikulácie. Veľké ďakujem patrí žiakom 9.ročníka, ktorí pomáhali pri prípravách aj počas priebehu celej akcie. Veľmi pekne ďakujeme aj pánovi riaditeľovi - kráľovi, ktorý mal najdôležitejšiu úlohu - PASOVANIE prváčikov!

     • Turistický krúžok- cyklovýlet + minigolf

     • Keďže nám príroda tento rok dopriala teplú a slnečnú jeseň, rozhodli sme sa využiť toto krásne počasie a vybrali sme sa na ďalší výlet. Tentokrát sme išli na bicykloch cez Vodné dielo do CVČ v Mojši, kde sme si zahrali minigolf. Vďaka našim skvelým rodičom a vzornému správaniu detí sme sa bezpečne dostali do cieľa, kde nás už čakala p. Beníčková, ktorej patrí naše poďakovanie za možnosť zahrať si minigolf. Všetkým nám vysvetlila pravidlá, správny postoj pri hre, držanie golfovej palice a turnaj mohol začať. Pri súťaži sme sa výborne zabavili a plní nových zážitkov sa vrátili domov. V novembri sa tešíme na ďalšiu spoločnú akciu. 

     • Synagóga- exkurzia 1.A

     • Dňa 28.10. sa žiaci 1.A triedy zúčastnili exkurzie do Synagógy. Spolu s pani výtvarníčkou Simonkou a maminkou Máriou si pripravili hostinu priamo v strede galérie. Skôr, ako začala samotná oslava, vytvorili a vyzdobili si  vlastný obrus, na taniere si namaľovali  všelijaké dobroty, z ktorých všetkým tiekli slinky a kým sa pohostili sladkým jabĺčkom, porozprávali si o umelcoch a živom umení. Z galérie odchádzali nielen s plnými bruškami, ale hlavne plní umeleckých zážitkov. 

     • Návšteva u pani ministerky školstva Martiny Lubyovej

     • Dňa 28. októbra boli naše deti spolu so Zlatou Amosačkou 2019 Petrou Kubičkovou pozvané na stretnutie s pani ministerkou školstva. Spoločne sa podieľali na oficiálnom otvorení 14. ročníka ankety o najobľúbenejšieho učiteľa Slovenska Zlatý Amos 2020. Takže, milé deti, smelo prihlasujte svojich najobľúbenejších učiteľov do ankety, aby Žilina opäť "prevalcovala" celé Slovensko!

      14. ročník ankety sa uskutoční od 24. - 26. apríla 2020 opäť v Dome kultúry v Pezinku.

      Ambasádorom ankety je spevák, učiteľ Igor Timko.

      Moderátorom v semifinále bude Dodo Kuriľák a vo finále herec Marián Miezga.

      Deadline prihlášok je 20. január 2020. Sledujte stránku www.zlatyamos.sk a televízne upútavky.

      “Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia”
      Ján Amos Komenský
      Učiteľ vedie žiakov od ich útlej mladosti k poznaniu krásy života. Každý z nás má svojho učiteľa, ktorého obdivuje, na ktorého myslí, ktorého má rád pre jeho láskavosť, dobrotu, ktorý mu pomôže, keď je v úzkych, na ktorého s láskou spomína.
      Anketa o najobľúbenejšieho učiteľa, učiteľku na Slovensku “Zlatý Amos” je jedinečnou práve v tom, že vytvára žiakom a učiteľom priestor, aby sa verejnosť zamyslela nad tým, kto bol a je v ich živote dôležitým človekom, kto ich naučil všetko potrebné pre ďalší život, štúdium, kariéru. Vybrať si najušľachtilejšie povolanie na svete “učiteľ” je v dnešnej dobe ťažká voľba a v našej ankete chceme toto povolanie popularizovať na celom Slovensku, aj prostredníctvom médii.

       

      https://youtu.be/fJ37QfVFoLc

       

     • JESENNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ

     • Už tradične sa v októbri konal turnaj vo futbale medzi oddeleniami ŠKD pod vedením p.vychovávateľky Tonky. Nielen pre chlapcov, ale aj pre niektoré dievčatá sa stal najobľúbenejším športom. Na ihrisku sa ozýval smiech, bojové a povzbudzujúce pokriky. Všetci boli spokojní a už sa tešia na jarnú odvetu.