• Príhovor Zlatého Amosa 2018/2019 Petry Kubičkovej

     • Oznam pre rodičov prvákov

     • Rodičia prvákov môžu svoje dieťa prihlásiť na obedy v čase

      od 8,00 do 14,00 v dňoch 21. 8. 2019 - 26. 8. 2019,

      v školskej jedálni - zadný vchod.