• OZNAM ŠJ dôležité

     • Od 1. septembra 2019 sa menia podmienky stravovania v školskej jedálni. Z dôvodu plynulého prechodu na nové financovanie štátom je nutné odovzdať vyplnený a podpísaný zápisný lístok v kancelárii školskej jedálne v dňoch 21.8.2019 – 30.8.2019 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

      V prípade, že ste zápisný lístok v júni nedostali, môžete si ho stiahnuť na stránke školy -tu-

      V dokumente sú uvedené podmienky, za akých sa poskytuje dotácia na stravu.  Zálohová platba 25,- Eur uvedená v dokumente slúži na pokrytie režijných nákladov a úhradu doplatkov na obed. Výška doplatku je uvedená v tabuľke v zápisnom lístku.

      Táto suma môže byť na šeku, ktorý bol dieťaťu v júni odovzdaný, znížená o preplatok z minulého školského roka. Rodič musí uhradiť sumu uvedenú na šeku najneskôr do 26.8.2019. Platba sa identifikuje podľa variabilného symbolu stravníka.

      Ak nemáte šek a platíte internetbankingom uhrádzajte prosím sumu 25,00 € do 25. dňa v mesiaci august na účet školskej jedálne číslo:  SK79 5600 0000 0003 0404 4002. Ak poznáte variabilný symbol vášho dieťaťa použite ho, v opačnom prípade do poznámky uvádzajte priezvisko dieťaťa a triedu.

     • FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET

     • Dňa 7.6.2019 sme sa zúčastnili 2. ročníku súťaže Festivalu štyroch živlov AMAVET. Žiaci prezentovali svoje vedátoreské projekty na ktoré sa prišla pozrieť aj pani ministerka školstva. Našu školu reprezentovali ôsmaci v projektoch: Jedlé školské pomôcky, Ekológia a o tom ako môže cukor znehodnotiť minerálne vody. 

      Festival štyroch živlov je prehliadka vedátorských projektov žiakov základných škôl, ktorí prezentujú svoj projekt pomocou panelovej prezentácie.

     • Šachová paráda

     • Tento školský rok sa konala pri príležitosti MDD. Veľa šťastných detí, roztancované šachové figúrky, pekné ceny a diplomy, super hudba, farebná výzdoba a na to všetko sa usmievalo rozžiarené slniečko.

      O to všetko sa postarali pani učiteľky Danka Kapitulčínová, Tánička Murčová a Danka Vaneková z CVČ Spektrum Žilina. No a bez pomoci žiakov zo VI.B  triedy by to určite nebolo ono. 

      Takže všetkým veľká vďaka.

     • Upratovanie okolia školy

     • Naši žiaci sa zapojili do akcie mesta ku Dňu Zeme 17.4.2019. V okolí školy sa našlo veľa odhodených nepotrebných vecí. 

      Aj takýmito činnosťami sme si pripomenuli Deň Zeme, ktorý je oficiálne stanovený na 22. apríla.