• Školská jedáleň nakupuje mäso zo Slovenska

          • Oznamujeme rodičom detí a žiakom, že v našej školkskej jedálni bolo spracovávané mäso výlučne zo Slovenska. Nenakupovali sme a ani nenakupujeme mäso s krajinou pôvodu Poľsko.