• Festival vedy a techniky AMAVET

     • Aj tento rok sme sa zúčastnili celoštátneho kola Festivalu vedy a techniky AMAVET.  

      Celoštátnemu finále FVAT predchádzalo 6 krajských kôl v mestách Bratislava (Bratislavský a Trnavský kraj), Nitra, Partizánske (Trenčiansky kraj), Banská Bystrica, Žilina a Košice (Košický a Prešovský kraj).

      Víťazi krajských kôl FVAT postupúpili do celoštátneho finále, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave 8. - 9.11.2018

      Našu škole reprezentovali Šimon Devera a Nikolas Jankal s projektom Mechatronika. Získali cenu poroty. Gratulujeme

     • Čertovské popoludnie v ŠKD, alebo čertík Bertík a jeho kamaráti.

     • V piatok 26.októbra 2018 sa v pekelnú arénu premenila telocvičňa, v ktorej na deti čakali čertovské úlohy. Malí čertíci boli rozdelení do skupín a statočne sa vydali splniť úlohy na 6.stanovištiach, ktoré pripravila pani vychovávateľka Klimeková.

      Na prvom stanovišti sa čertíci brodili cez tunel do telocvične. Na druhom stanovišti zdolávali čertovský strach z výšky. Tretie stanovište boli závody čertov. Úlohou detí bol beh po rebríku, chôdza na kopytách, hod čertovským vrecom do diaľky, podliezanie reťaze a gúľanie uhlia do kotla. Na piatom stanovišti deti čakala naháňačka v reťaziach, a na poslednom stanovišti zhadzovali čertovské kolky. Atmosféra v telocvični bola fantastická. Za svoje úsilie boli deti odmenené vecnými cenami a sladkosťou.

     • Finančná gramotnosť

     • Dňa 5.11.2018, sa mali možnosť naši žiaci, zážitkovou formou oboznámiť  so spôsobom, akým by mali byť v budúcnosti  schopní aplikovať vedomosti a zručnosti pri každodenných finančných rozhodnutiach a činnostiach. Ako napredovať v získaní poznatkov, zručností a skúseností potrebných pri riešení rôznych životných situácií človeka a rodiny.

     • Jeseň v ŠKD

     • Jeseň je v plnom prúde nielen v prírode, ale užívajú si ju aj deti v ŠKD. Poskytuje im množstvo materiáliu na tvorbu. Spolu s pani vychovávateľkami vyrábali dekorácie z prírodných materiálov.Ako sa im to podarilo, posúďte sami!