• Putujeme po Slovensku

     • Žiaci 4.A triedy pod programom PUTUJEME PO SLOVENSKU tentokrát navštívili metropolu Šariša- PREŠOV. V rámci viac ako 13 tisíc krokov, ktoré deti prešli, obdivovali prekrásny grécko-katolícky chrám, prebehli 200 schodov na vežu konkatedrály svätého Mikuláša, zistili čo sú to morové rany a spoznali na vlastných jazykoch miestnu pohostinnosť... Za zmienku stojí aj návšteva SOLIVARU – odteraz budú vedieť koľko práce a ľudského umu stálo vydolovanie soli z hlbín zeme a prečo bola soľ nad zlato. „Jeden sud soli za jednu rakúsku dedinu aj s dušami“. Okrem vynikajúceho počasia ich sprevádzala aj dobrá nálada, ktorú bolo v rytme regionálnych piesni počuť celým vlakom.

     • CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ DOSPELÝCH V POSKYTOVANÍ PRVEJ POMOCI

     • Viacerí žiaci našej školy sa zúčastnili 26. ročníka Memoriálu MUDr. Vladimíra Harineka, ktorý sa uskutočnil v Žiline. Zapojili sa do rekordu v nepretržitej kardiopulmonálnej resuscitácii (KPR), ktorá trvala nepretržite 3:40 hod. (spolu bolo 325 záchrancov).  

      Memoriál nesie meno lekára a priekopníka výučby prvej pomoci zdravotníkov aj laikov, MUDr. Vladimíra Harineka, ktorý svoj život venoval záchrane životov tých druhých. Presadzoval poskytovanie účinnej laickej prvej pomoci pri nešťastiach, úrazoch a náhlych vážnych ochoreniach. Prostredníctvom spolupráce so SLOVENSKÝM ČERVENÝM KRÍŽOM (SČK) pomáhal rozširovať rady laikov schopných poskytnúť prvú pomoc.
       

      MUDr. Harinek sa aktívne zúčastnil prvého ročníka celoslovenskej súťaže v roku 1992. Vo februári 1993 však zahynul pri leteckej havárii, v službe pri prevoze chorého dieťaťa. Na jeho počesť sa SČK rozhodol pomenovať každoročnú celoslovenskú súťaž po ňom.

      Súťažiaci nie sú zdravotníci. Sú to bežní ľudia, dobrovoľníci SČK,  ktorí sa však s veľkým nadšením venujú prvej pomoci. Počas roka sa pravidelne stretávajú a trénujú. 

       

      V rámci Memoriálu sa žiaci Ema Galčeková, Markéta Sedláčková, Lukáš Fedor, Branislav Ondoš a p. uč. Lenhartová stali figurantmi pre 29 päťčlenných súťažných družstiev, ktoré prechádzali 15-timi stanovišťami. Pre žiakov aj p. učiteľku to bol fantastický zážitok – vidieť a na vlastnej koži zažiť prácu záchranárskych tímov. Na akcii stretli aj profesionálnych záchranárov a lekárov, ktorí boli porotcami, mali možnosť odfotiť sa s prezidentom  SČK MUDr. Viliamom Dobiášom a hercom Michalom Kubovčíkom.

       

      Poďakovanie za možnosť zapojiť sa do tejto akcie patrí Petrovi Martinekovi zo SČK.

      Tento rok sa žiaci Zuzana Kormančíková, Markéta Sedláčková, Lukáš Fedor, Branislav Ondoš, Dominik Zadojany, Júlia Moresová, Ema Galčeková a Fedor Kállay zúčastnili po prvýkrát súťaže Mladý záchranár, kde obsadili 8. miesto. Viacerí sa po tejto skúsenosti prihlásili za členov SČK.

       

      p. uč. Lenhartová

     • Festival vedy a techniky AMAVET

     • Dňa 19.10.2018 sa v priestoroch Žilinskej univerzity konalo krajské kolo Festivalu vedy a techniky AMAVET. Ani tento rok sme tam nemohli chýbať. Našu školu reprezentovali Dominik Dlugoš a Juraj Fašang s Inteligentným domom a Šimon Devera a Nikolas Jankal s Mechatronikou.

      Šimon a Nikolas postúpili do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať v dňoch 7. až 10. novembra 2018 v areáli výstaviska INCHEBA, hala A0 v Bratislave. Na podujatí budú aj mladí vedci z Ruska, Belgicka, Španielska a Mexika. Úspešní boli aj Dominik a Juraj, so svojim "Inteligentným domom" zaujali nielen porotu ale aj študentov ŽU a ostatných súťažiacich.

      Gratulujeme

     • RoboRAVE Slovensko - 2018

     • Aj tento rok sme sa zúčastnili celoslovenskej súťaže autonómnych robotov RoboRAVE Slovensko - 2018, ktorá sa konala v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline, v dňoch 18. a 19. októbra 2018.

      Náš tím LeGorazda získal tretie miesto vo výzve JOUSTING. 

      Gratulujeme

     • Dni nádeje

     •   Už po 24.raz sa v Žiline konal festival Dni nádeje zameraný na boj proti násiliu a závislosti na drogách, medzi sprievodné podujatia patrí vždy aj literárna a výtvarná súťaž zameraná na tému boja proti drogám. Ocenenie získali Martin Kavacký z VIII.B triedy, ktorý sa vo výtvarnej súťaži v kategórii 8.-9. roč. umiestnil na 2.mieste a Aneta Janúšková z VIII.A triedy, ktorá sa v literárnej súťaži umiestnila v kategórii 8.- 9.ročníka na 3.mieste.

     • Šarkaniáda v ŠKD 

     • Deti ŠKD sa vo štvrtok 11.10.2018 spoločne stretli na sezónnych hrách púšťania šarkanov. Na školskom dvore sa naučili manipulovať so šarkanmi, čím si trénovali svoju trpezlivosť a výdrž. Akcia sa nám vydarila aj vďaka krásnemu počasiu a výbornej nálade. Za svojich šarkanov boli všetky deti odmenené. Vychovávateľka L. Hriňová 

     • Literárno-dejepisné exkurzie

     •   V dňoch 25.-28.septembra 2018 sa žiaci 5.-8. ročníka spolu s vyučujúcicmi slovenského jazyka a dejepisu zúčastnili exkurzií zameraných na rozšírenie a prehĺbenie poznatkov z materinského jazyka a z dejepisu. Postupne navštívili Martin, Oravský hrad, Jasenovú, Dolný Kubín, Banskú Bystricu, Banskú Štiavnicu, Ružomberok, Pribylinu a Liptovský Mikuláš. Napriek počiatočným obavám počasie všetkým prialo a exkurzie sa vydarili.

     • S Mimoňom do školy

     • V rámci týždňa EURÓPSKEJ MOBILITY sa na našej škole konala akcia " S Mimoňom do školy". Každý žiak, ktorý sa tejto zaujímavej akcie zúčastnil, či už na bicykli, kolobežke alebo skateboarde, získal pre svoju triedu body. Na 1.stupni ZŠ sa na prvom mieste umiestnili žiaci 4.A triedy, ktorí sa zúčastnili aj akcie Cykloškola pre najmenších. Druhé miesto obsadili žiaci 3.A a 3.B triedy. Krásne tretie miesto žiaci 3.D triedy. Na 2. stupni ZŠ prvé miesto obsadili žiaci 9.B, druhé miesto si odniesli žiaci 5.A a tretie miesto žiaci 7.B a 5.C. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme.

     • KAMARÁTKA LOPTA, FUTBAL FAVORIT

     • Posledné dva týždne septembra patrili v našom ŠKD najobľúbenejšej akcii – futbalovému turnaju. Deti súťažili v 2 skupinách podľa veku. Každé oddelenie reprezentovalo 1 družstvo. V skupine hral každý s každým na víťazstvo. Turnaj prebiehal v radostnej a súťaživej atmosfére s túžbou hráčov byť na čele tabuľky vo svojej skupine. Mladšie deti sa oboznamovali s tímovou hrou a pravidlami. Občas sa objavili aj slzičky z neúspechu, ale starší kamaráti ich povzbudzovali, takže prehru znášali ľahšie. Všetky deti boli odmenené sladkosťou a každý tím obdržal diplom za umiestnenie i za účasť na turnaji. Víťazné družstvá získali putovné poháre a drobné vecné ceny.

      V 1.skupine sa na 1.mieste umiestnilo IV. oddelenie p.vychovávateľky  J.Vácvalovej a v 2.skupine VIII. oddelenie p.vychovávateľky  Bugáňovej. Blahoželáme víťazom a všetkým deťom, ktoré sa turnaja zúčastnili. Turnaj organizačne pripravila a uskutočnila p.vychovávateľka Alena Kameništiaková v spolupráci s p.Bugáňovou a Hriňovou. Tešíme sa na ďalší turnaj, keď na nás píšťalka zavolá...

                                                                                                            Alena Kameništiaková, vychovávateľka ŠKD