• Zápis do 1. ročníka

    • https://cloud1e.edupage.org/cloud?z%3AMTVkcsZffJu2LBwrdYGG03uV29WTDE%2BdD3owo3muVwIM%2BceTw65hKUqNGIpiDLboy3t%2FFpVSnswp6opM%2BfpYFQ%3D%3D

     Zápis do 1. ročníka bude 7.-9.4.2021

     Ak zápis nestíhate,

     kontaktujte vedenie školy skola@zsgorazda.sk

     mobil: 0910925928

     pevná linka: 041/5656878

      

     Tu si môžete stiahnuť zápisný lístok žiaka do 1. ročníka a doma si ho v pokoji vypísať.

     doc verzia

     pdf verzia

     Zápisu sa musia zúčastniť deti, ktoré do 31.08.2021 dovŕšia vek 6 rokov a tie deti, ktoré mali v školskom roku 2020/2021 odloženú povinnú školskú dochádzku.

     .