• Zápis do 1. ročníka

    • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, 010 08 Žilina oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020 sa uskutoční v nasledovných dňoch:

     3.4.2019 /streda/ v čase od 14,00 do 18,00 hod.

     4.4.2019 /štvrtok/ v čase od 14,00 do 18,00 hod.

     5.4.2019 /piatok/ v čase od 14,00 do 18,00 hod.

     Ak zápis nestihnete alebo sa ho nemôžete pre chorobu zúčastniť,

     kontaktujte vedenie školy skola@zsgorazda.sk

     Prihlášku do tried pre nadané deti vypĺňajte elektronicky tu.

     Zápis detí sa uskutoční v hlavnej budove na prízemí v triedach 1.A, 1.D, 3.AB. Pri zápise predloží zákonný zástupca dieťaťa rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

     Tu si môžte stiahnuť zápisný lístok žiaka do 1. ročníka a doma si ho v pokoji vypísať.

     doc verzia

     pdf verzia

     Zápisu sa musia zúčastniť deti, ktoré do 31.08.2019 dovŕšia vek 6 rokov a tie deti, ktoré mali v školskom roku 2018/2019 odloženú povinnú školskú dochádzku.