Navigácia

Organizácia školského roka 2018/2019


Školský rok 2018/2019 sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019.  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2019  a končí sa 28. júna 2019.

 Prázdniny 

   Posledný deň

 vyučovania pred 

      začiatkom

       prázdnin      

 

    Termín prázdnin

                               

                  Začiatok

              vyučovania po

                prázdninách

 jesenné

 30.október 2018

(utorok)

 31.október -

2.november 2018

5.november 2018

(pondelok) 

 vianočné

 21.december 2018

(piatok)

27.december 2018 -

7. január 2019

8.január 2019

(utorok)

 polročné

 31.január 2019

(štvrtok)

1.február 2019

(piatok)

4.február 2019

(pondelok)

         jarné         

 

 

 

 Žilinský kraj

 1.marec 2019

(piatok)

 4. marec -     

8.marec  2019

   11.marec  2019

                 (pondelok)               

 veľkonočné

 17.apríl 2019

(streda)

18.apríl -

23.apríl 2019

24.apríl 2019

(streda)

 letné

 28.jún 2019

(piatok)

 1. júl - 31.august 2019

 2.september 2019

(pondelok)

 
Poznámka: Prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. O organizácii činnosti a prevádzke školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, 010 08 Žilina
    Ulica sv. Gorazda, 010 08 Žilina
  • základná škola 041/5656878
    materská škola 041/5253779
    školská jedáleň 041/5656534

Fotogaléria