Navigácia

Profil VO

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Oficiálny názov:

Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, 010 08  Žilina

 Adresa:

Ulica sv. Gorazda 1

 IČO:

37813064

 DIČ:

2021668990

 Banka:

Prima banka Slovensko, a. s.

 Účet:

030404001/5600

 Telefón:

041/5656878

 E-mail:

skola@zsgorazda.sk

 Web :

www.zsgorazda.sk

 

 

Výzvy na predkladanie ponúk

Neprebieha

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, 010 08 Žilina
    Ulica sv. Gorazda, 010 08 Žilina
  • základná škola 041/5656878
    materská škola 041/5253779
    školská jedáleň 041/5656534

Fotogaléria