• Svetový deň Downovho syndrómu

     • Ponožková výzva v 2.A

      „Všetci sme jedno - ale každý z nás je jedinečná, neopakovateľná bytosť.“ —  Erich Fromm

      Pridajte sa aj Vy k našej ponožkovej výzve! Obujte si dnes rôzne ponožky, odfoťte si ich a fotky môžete poslať na e-mail zuzana.hodasova@zsgorazda.sk.

      Všetky fotografie zverejníme na stránke školy. Budeme sa tešiť, keď početnou účasťou spoločne podporíme celosvetovú myšlienku spolupatričnosti.

          Práve dnes 21.3. počas Svetového dňa  Downovho syndrómu si pripomíname, že ľudská individualita robí svet krajším, pestrejším, ale hlavne inšpirujúcejším.

            Pri tejto príležitosti sa organizuje aj ponožková výzva, keď sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne farebné ponožky. Originálnu myšlienku sme sa rozhodli podporiť aj my v 2.A.

            Na online hodinách slovenského jazyka a matematiky sme si vysvetlili, prečo si každoročne tento svetový deň pripomíname práve 21.3. Prečo sa ponožky stali jeho symbolom a prečo musí byť každá iná. Aj v pracovných listoch sme sa popasovali s ponožkovou výzvou. Zopakovali sme si učivo o vetách, násobenie a delenie číslom 9. Samozrejme, nesmeli na našich nohách chýbať rôzne ponožky.

            Som veľmi vďačná, že aspoň takouto formou môžeme na jeden deň pozmeniť náš každodenný životný rituál. Len tým, že si ráno obujeme odlišné ponožky, si na chvíľku spomenieme na ľudí, ktorým absolútne nezáleží na najnovších módnych hitoch a napriek životným okolnostiam sú v svojom svete často šťastnejší ako my ostatní.
       

           

     • Prevádzka ZŠ a MŠ od 22.3. do 26.3.2021

     • Prevádzka školy a materskej školy v týždni od 22.3.2021 do 26.3.2021 bude rovnaká ako tento týždeň. Stále platí rozhodnutie zriaďovaeľa o prerušení prevádzky (s výnimkami). Je predpoklad ak sa situácia v meste zastabilizuje, mohli by sme sa vrátiť od 29.3.2021 do stavu spred týždňa (otvoriť školu a materskú školu pre rodičov čo nepracujú z domu). Taktiež plánujeme testovanie výplachom ústnej dutiny (kloktaním) je to forma PCR testu. Tento druh testovania je momentálne určený žiakom 3. a 4. ročníka I. stupňa základných škôl a II. stupňa základných škôl, ktorí navštevujú prezenčnú výučbu. Po testovaní by sa pokračovalo v prezenčnej výučbe, ak budú výsledky testov negatívne.

     • Skutok, ktorý si zaslúži pochvalu

     •   Dňa 9.3.2021 prechádzal náš žiak Daniel Petlák okolo predajne Koruna na Námestí Ľ. Fullu, pričom si všimol na chodíku ležať peňaženku s hotovosťou 1200€ a osobnými dokladmi patriacimi staršej žene. Daniel neváhal a peňaženku s kompletným obsahom odovzdal na Obvodnom oddelení policajného zboru Žilina -východ. Veci sa následne vrátili majiteľke. Kiež by bol každý nálezca poctivý ako on!

     • Dištančné vzdelávanie

     • Milí rodičia, od pondelka 15.3.2021 nabieha na dištančnú výuku aj 1.stupeň, deti da budú učiť podľa nového rozvrhu s  ktorým Vás oboznámia triedne učiteľky. Zohľadňujeme pri ňom odporúčania Štátneho pedagogického ústavu o preferovaných vzdelávacích oblastiach a počte vyučovacích hodín. Výchovy sa dištančne nevyučujú. Dištančné vyučovanie zahŕňa nielen vyučovanie cez ZOOM/Skype, ale aj zadávanie a kontrolu úloh cez EduPage a precvičovanie učiva prostredníctvom rozličných stránok .

          1.– 3. ročník          max.  10 h/týždenne 

          4.  ročník               max.  12 h/týždenne

     • Zmena prevádzka ZŠ a MŠ od 15.3.2021

     • S účinnosťou od 15.3.2021 náš zriaďovateľ rozhodol o mimoriadnom prerušení prevádzky materskej školy a o prerušení prezenčného vyučovania v základnej škole. Rozhodnutie zriaďovateľa na stiahnutie tu.Výnimku budú mať iba deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre (zdravotnícky pracovníci, policajti, hasiči, vojaci, zamestnanci sociálnych zariadení, zamestnanci strategických podnikov, pracovníci predajní so životne nevyhnutnými potrebami) a žiaci základných škôl, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.Nakoľko sa epidemiologická situácia nezlepšuje a musí sa znížiť mobilita obyvateľov, učitelia budú taktiež vyučovať dištančne z domu. V škole bude prebiehať ŠKD a žiakov budeme individuálne pripájať na online hodiny na školských počítačoch.  To vás ako rodičov, oprávňuje čerpať OČR od 15.3.2021 pri tom ako vaše deti budú doma na dištančnom vzdelávaní.

      Zároveň prosím, aby mi rodičia detí a žiakov, čo pracujú v kritickej infraštruktúre a ich deti budú chodiť do školy a materskej školy, nahlásili pre ZŠ na skola@zsgorazda.sk ich mená, prípadne dni, ktoré budú v škole, kvôli zabezpečeniu obedov aspoň do piatka do 13:00.

      Prítomnosť i neprítomnosť dieťaťa v MŠ prosíme nahlásiť do štvrtka 12.3.2021 do 12:00 mailom: emilia.hanova@zsgorazda.sk. alebo na t.č.: 041/5253779, 0903566774. Rozhodnutie zriaďovateľa na stiahnutie tu.

     • Zápis do prvého ročníka v apríli 2021

     • V zmysle VZN mesta Žilina č. 12/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina sa v roku 2021 zápis detí uskutoční v dňoch 7. – 9. apríla 2021 v čase od 14,00 hodiny do 18,00 hodiny.

      Bližšie podrobnosti oznámime v priebehu marca. Tešíme sa na Vás!

     • Prevádzka materskej školy od 8.3.2021

     • Na základe platného Uznesenia Vlády SR č. 123 z 28.februára 2021 a rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. marca nasledovne: Prezenčné vyučovanie v MŠ bude zabezpečené prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce (do tejto kategórie nepatria len zamestnanci kritickej infraštruktúry, ale aj policajti, predavači a predavačky, učitelia v MŠ a ZŠ, cestári, zamestnanci odpadového hospodárstva, technických služieb...)

      Podmienkou nástupu je:

      • otestovanie zákonného zástupcu (potvrdenie o negatívnom teste nesmie byť staršie ako  7 dní)
      • zákonní zástupcovia dieťaťa predložia k nahliadnutiu potvrdenie o tom, že nemôžu svoju prácu vykonávať z domu a odovzdajú čestné prehlásenie -  formulár 11c (Prosím rodičov aby ho za deti v materskej škole nevypĺňali elektronicky cez Edupage, to akceptuje iba základná škola), v ktorom vyhlásia, že im nie je umožnené vykonávať prácu inak, ako prezenčne

      Ak vaše dieťa do materskej školy od 8.3.2021 nenastúpi prosím odhláste ho z MŠ a z obedov do piatku 11:00.

      Ďakujem

     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia, 
      z rozhodnutia primátora mesta Žilina, Petra Fiabáne, ostáva prezenčná forma vzdelávania v materských školách a základných školách na I. stupni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zachovaná v rozsahu doteraz platného Rozhodnutia ministra školstva, nakoľko do súčasnej doby neprišlo zo strany ministerstva nové rozhodnutie tak, ako bolo včera deklarované ministrom. O rozhodnutí ministra, posunúť nástup na dištančné vzdelávanie a obmedzenie otvorenia MŠ len pre rodičov, ktorí nemôžu vykonávať svoju prácu z domu, sme sa dozvedeli dnes popoludní z live streamu, v ktorom to verejnosti, ako aj zriaďovateľom a školám, oznámila Anna Chupíková, riaditeľka odboru predprimárneho vzdelávania a základných škôl. Opatrenia, ktoré malo ministerstvo prijať od 3. 3. 2021 na základe uznesenia vlády, budú podľa vyjadrení pani Chupíkovaj, platné až od 8. 3. 2021. V zmysle tejto informácie Vám oznamujeme, že prevádzka materských škôl a I. stupňa základných škôl, bude prezenčnou formou až do konca týždňa. Informácie o ďalšom postupe pri organizácii vzdelávania Vám budeme oznamovať až po platnom rozhodnutí ministra.
      Ďakujeme za pochopenie.

     • Vyučovanie v ZŠ po jarných prázdninách

     • Mesto Žilina rozhodlo o otváraní prvého stupňa základných škôl a o materských školách. Platia však tieto podmienky: Pokračovanie vyučovania sa uskutoční za sprísnených protiepidemických nariadení. Pred nástupom do školy bude potrebný negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako sedem dní u jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa, testovanie budú musieť absolvovať aj zamestnanci škôl. Na obedy prihlasujem všetkých žiakov prvého stupňa (aby nenastala situácia, že dieťa nebude mať obed.) Prosím rodičov, aby odhlásili svoje dieťa z obeda ak nenastúpi. Prosím urobte tak do piatku 13:00Žilinská samospráva odporúča obyvateľom, ktorí v zmysle platných pravidiel potrebujú negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19, aby využívali ponuku permanentných mobilných odberových miest. Zoznam odberových miest s časom fungovania a kontaktnými údajmi na obrázku nižšie.

     • Prevádzka MŠ od 22.2. - 26.2.2021

     • Žiadame rodičov, aby záväzne nahlásili prítomnosť, prípadne neprítomnosť dieťaťa v MŠ v termíne od  22.2. – 26.2.2021 do piatka 19.2.2021 do 8:00 hod triednym učiteľkám, alebo na mail.: emilia.hanova@zsgorazda.sk, prípadne na tel. čísle 041/5253779, 0903/56677

     • Valentín v 2.A

     • „Láska je ten najvzácnejší a najkrajší cit, ktorého je človek schopný a ktorý má mnoho podôb.“ 

      V tomto duchu sa niesla atmosféra v našej triede počas dňa valentínskeho dňa. 

      Hneď ráno potešila naše srdiečka nádherná, sladká valentínska torta, ktorú nám z Kinder-čokoládok pripravila naša milovaná p. vychovávateľka Tonka. 

      Na čítaní s porozumením sme pokračovali v objavovaní valentínskych zaujímavostí. Dozvedeli sme sa, kto to bol sv. Valentín a prečo je tento deň  označovaný ako „Deň zamilovaných". Vypočuli sme si vyznanie lásky, ĽÚBIM ŤA, v 19 jazykoch. A neverili by ste, bola to zábava.

      Na valentínskej matematike sme vylúštili, z akého jazyka pochádza meno Valentín a čo v preklade znamená. 

      Na záver, samozrejme, nemohla chýbať valentínska pošta. 📩💞  Vlastnoručne vyrobené srdiečkové obálky sme si pripevnili na chrbát. Počas krásnych ľúbostných piesní sme si do nich vkladali pripravené valentínky.

      Prajeme Vám, aby ste aj Vy dnešný deň sv. Valentína prežili v kruhu Vašej milovanej rodiny 💝

       

     • Prevádzka MŠ od 9.2.02021

     • Oznamujeme, že MŠ je od utorka 9. februára 2021 otvorená pre všetky deti.

      Zákonný zástupca dieťaťa odovzdá vypísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu a čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa. Pri vstupe do MŠ sa budú musieť preukázať certifikátom s negatívnym testom na nový koronavírus Covid19. Upozorňujeme rodičov, že z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie požadujeme od detí nosenie rúšok aj v interiéri.

       

     • Nástup do ZŠ od 8.2.2021

     • Na základe zverejnených informácii na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. februára 2021. Čakáme ale na oficiálne rozhodnutie ministra školstva lebo momentálne stále platí jeho rozhodnutie z 8.1.2021 o zatvorení škôl. O prípadných zmenách budem hneď informovať. Prosím rodičov žiakov ZŠ aby do piatku 5.2.2021 do 11:00 oznámili najlepšie priamo v prihlasovaní cez edupage či ich dieťa nastúpi so školy a hlavne potrebujem vedieť obedy na pondelok nakoľko musíme objednať potraviny a to sa dá len v pracovný deň vopred.

     • Online ZVIERATKOVÝ deň v 2.A

     •     „Nič nečiní človeka ľudskejším ako láska k zvieratám.“ —  Henry Fielding.

           Naši druháci majú obrovské a láskavé srdiečka, v ktorých majú miesto aj pre zvieracích kamarátov. Preto sme si ako ďalší zábavný deň urobili práve ZVIERATKOVÝ.

           Na online hodinách matematiky a slovenského jazyka sme si vypracovali zvieratkové pracovné listy, hádali zvieracie hádanky a objavovali ich stopy. S detektívom Počtárikom  sme pátrali po neuveriteľných faktoch o nich aj o ich spôsobe života..

           Hodiny obohatenia a prvouky deťúrence venovali vyhľadávaniu informácií o svojich obľúbených zvieratkách, ktoré spracovali a urobili krásne projekty. Všetky naše aktivity sme zakončili prezentáciami, kde sme si vypočuli mnoho pútavých informácií.

           Verím, že sa radi pozriete, ako sa vašim kamarátom z 2. A darilo.  Dozviete sa zaujímavé a možno aj nové informácie. Stačí si otvoriť naše priložené video.

           Prajeme príjemný zážitok.


      ​​​​​​​

     • Prevádzka materskej školy od 1.2. do 5.2.2021

     • MŠ je v termíne od 1.2.-5.2.2021 otvorená prioritne pre deti rodičov kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorých charakter práce nedovoľuje prácu z domu. Platí uznesenie vlády č.30 o núdzovom stave a zákaze vychádzania (č. 832/2021 ) a kto je zástupca kritickej infraštruktúry (myslí sa napr. zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič .., nájdete v zákone č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre.) Prosíme zvážiť nutnosť pobytu Vášho dieťaťa v MŠ v tento týždeň a možnosť využiť pandemickú OČR. Prítomnosť i neprítomnosť dieťaťa v MŠ prosíme nahlásiť do piatka 29.1.2021 mailom: emilia.hanova@zsgorazda.sk. alebo na t.č.: 041/5253779, 0903566774 do 12:00 hodUpozorňujeme rodičov, že z dôvodu pretrvávajúcej nepriazdnivej epidemiologickej situácie a z dôvodu miešania sa detí v skupinách požadujeme od detí nosenie rúšok v interiéri. Zároveň upozorňujeme na pretrvávajúci zákaz vychádzania od 27. januára 2021 do 7. februára 2021 s výnimkou na cestu na účel sprevádzania dieťaťa, žiaka do predškolského zariadenia a školy a cestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá́ sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 18. januára 2021 alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní. Ďakujeme!

     • Prevádzka materskej školy od 25.1. do 29.1.2021

     • MŠ je v termíne od 25.1.-29.1.2021 otvorená prioritne pre deti rodičov kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorých charakter práce nedovoľuje prácu z domu. Platí uznesenie vlády č.30 o núdzovom stave a zákaze vychádzania (č. 832/2021 ) a kto je zástupca kritickej infraštruktúry (myslí sa napr. zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič .., nájdete v zákone č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre.) Prosíme zvážiť nutnosť pobytu Vášho dieťaťa v MŠ v tento týždeň a možnosť využiť pandemickú OČR. Prítomnosť i neprítomnosť dieťaťa v MŠ prosíme nahlásiť do štvrtka 21.1.2021 mailom: emilia.hanova@zsgorazda.sk. alebo na t.č.: 041/5253779, 0903566774. Upozorňujeme rodičov, že z dôvodu pretrvávajúcej nepriazdnivej epidemiologickej situácie a z dôvodu miešania sa detí v skupinách požadujeme od detí nosenie rúšok v interiéri. Zároveň upozorňujeme na pretrvávajúci zákaz vychádzania od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 s výnimkou na cestu na účel sprevádzania dieťaťa, žiaka do predškolského zariadenia a školy a cestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá́ sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 18. januára 2021 alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní. Ďakujeme!

     • Testovanie 23.1.-24.1.2021 s možnosťou online objednania

     • Víkendové skríningové testovanie na ochorenie COVID-19. Testovanie sa uskutoční počas víkendu od 23. do 24. januára. Odberné miesta budú k dispozícii od 8.00 do 20.00 hod., s dvomi prestávkami pre testovacie tímy od 12.00 do 12.45 hod. a od 17.00 do 17.45 hod. Posledný výter v danom dni urobia zdravotníci o 19.30 hod., aby stihli testy vyhodnotiť. Organizácia skríningových testovaní vyplýva z uznesenia vlády z nedele 17. januára, podľa ktorého bude od 27. januára pri ceste do práce či do prírody potrebný negatívny výsledok antigénového alebo PCR testu. V škole budú dve odberné miesta (prístup od hlavného vchodu) pre všetkých kto príde a jedno odberné miesto len pre online prihlásených (zozadu cez vchod do telovične). Pre objednanie sa online prosím choďte na odkaz https://services.bookio.com/zakladna-skola-s-materskou-skolou-sv-gorazda-1-vlcince/widget?lang=sk

     • Prevádzka ZŠ od 18.1. do 22.1.2021

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo informáciu, že naďalej platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku istých školských zariadení okrem:

      1. materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti
      2. školských klubov detí pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti