• S účinnosťou od 15.3.2021 náš zriaďovateľ rozhodol o mimoriadnom prerušení prevádzky materskej školy a o prerušení prezenčného vyučovania v základnej školeRozhodnutie zriaďovateľa na stiahnutie tu. Výnimku budú mať iba deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre (zdravotnícky pracovníci, policajti, hasiči, vojaci, zamestnanci sociálnych zariadení, zamestnanci strategických podnikov, pracovníci predajní so životne nevyhnutnými potrebami) a žiaci základných škôl, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Nakoľko sa epidemiologická situácia nezlepšuje a musí sa znížiť mobilita obyvateľov, učitelia budú taktiež vyučovať dištančne z domu. V škole bude prebiehať ŠKD a žiakov budeme individuálne pripájať na online hodiny na školských počítačoch.  To vás ako rodičov, oprávňuje čerpať OČR od 15.3.2021 pri tom ako vaše deti budú doma na dištančnom vzdelávaní.

   Zároveň prosím, aby mi rodičia detí a žiakov, čo pracujú v kritickej infraštruktúre a ich deti budú chodiť do školy a materskej školy, nahlásili pre ZŠ na skola@zsgorazda.sk ich mená, prípadne dni, ktoré budú v škole, kvôli zabezpečeniu obedov aspoň do piatka do 13:00.

   Prítomnosť i neprítomnosť dieťaťa v MŠ prosíme nahlásiť do štvrtka 12.3.2021 do 12:00 mailom: emilia.hanova@zsgorazda.sk. alebo na t.č.: 041/5253779, 0903566774. Rozhodnutie zriaďovateľa na stiahnutie tu.   Ak žiak nastúpi do školy po viac ako troch dňoch (rátajú sa víkendy aj sviatky), musí doniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti.

    

   Nezabudnite doniesť podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti.

    

   Ak žiak chýba v škole tri a viac dni, pri návrate do školy musí doniesť vyhlásenie zákonného zástupcu o dezinfekčnosti.

   Stiahnuť tu.

    

   Žiadam rodičov, ktorí boli v kontakte s pozitívnou osobou a je im nariadený test, aby preventívne nechali svoje deti doma a neposielali ich do školy. Do školy ich pošlite až keď sa u vás vírus nepotvrdí. Zároveň oznamujem rodičom, že všetky dôležite informácie im budeme posielať cez edupage. Preto si prosím skontrolujte či máte vytvorené rodičovské konto alebo ste v kontakte s triednym učiteľom. Ak nemáte rodičovské konto pošlite svoj kontaktný email na skola@zsgorazda.sk a napíšte aj mená a triedy vašich detí.

   Žiadam, aby všetci žiaci, učitelia aj rodičia mali pri vstupe do školy správne nasadené rúško a použili dezinfekciu na ruky.

   Ďalej chcem poprosiť rodičov, aby sa (ak nemusia) nezdržiavali vo vestibule školy, hlavne, ak sa tam nachádza väčšia skupina ľudí. Zavolajte si dieťa z družiny a počkajte, prosím, vonku na vzduchu.

   Ak niekto vstúpi do budovy bez rúška, bude požiadaný, aby si ho nasadil.

   Ak si žiak zabudne rúško doma, požiada ešte pred školou spolužiaka, aby to oznámil dozorkonajúcemu na chodbe a on mu rúško zabezpečí. Prosím, berte na vedomie, že počet jednorazových rúšok máme obmedzený, ale budeme sa snažiť ho dať každému, kto to bude potrebovať. (Do vyčerpania zásob.)

   Ďakujem!

   Pri organizácii výchovno - vzdelávacieho procesu škola upravuje prevádzkové podmienky a vydáva opatrenia smerujúce k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na princípe ROR ( rúško - odstup - ruky).