• 22. - 28. apríl

  Trieda:
  Typ:
  • Pon22. 04.
  • zatiaľ žiadne údaje
  • Uto23. 04.
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Príprava na prijímacie pohovory K
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Príprava na prijímacie pohovory K
  • IX.C
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Priprava na Testovanie 9 s.55
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   61/7
   16.4 2.hodina - beseda
   17.4. 3.hodina- upratovanie okolia školy
  • Str24. 04.
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Príprava na prijímacie pohovory L
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   PL, druhá strana je na opakovanie prísudku, zostali nám úlohy č.2,3,4,5. Treba ich dokončiť a vedieť informácie o hlavných vetných členoch - podmet, prísudok.
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Príprava na prijímacie pohovory L
  • IX.B Celá trieda
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   Trpný rod
  • IX.C Celá trieda
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   Trpný rod
  • IX.C Celá trieda
   ·
   Písomka
   Geografia
   :
   pís. od Obyvateľstva po Hospodárstvo-z tohoto posledného učiva si doplniť poznámky - dokončili sme dnes
  • V.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   učebnica s.102/8/a,b, s.102/10/a,b, text treba celý odpísať úhľadne bez chýb a podľa zadania doplniť. Hodnotí sa správnosť aj úhľadnosť - estetika textu. Želám Vám veselé veľkonočné prázdniny.
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Prac.list na učivo PREDMET - začína poučkou, treba si ju viackrát zopakovať, aby ste si učivo utvrdili, zopakovať aj poučky v zošite sj. V prac.liste úlohy č.4,5 písomne. V úlohe č.4 odpísať vety a podčiarknuť predmet, napísať, v ktorom je páde. V úlohe č. 5 tvoriť vety s predmetmi a tiež ich označiť a určiť pád. Typ viet bude začínať rovnako podľa zadania: Monika dá psíkovi vodu. Predmet je psíkovi aj vodu. Želám Vám veselé veľkonočné prázdniny.
  • VIII.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Geografia
   :
   Nezabudnúť na písomku, na ktorú som ja zabudla:( a vy ste mi ju nepripomenuli :)
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Pracák mat. č.2 48/4
  • Štv25. 04.
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Príprava na prijímacie pohovory M
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Opakovať tem. celok od s.38 - 45. Bude písomná práca. Doplniť chýbajúce učivo.
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Produkty a služby bánk, s.47 - 48. Opakovať na pís. prácu podľa predošlého zadania.
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Pomocník s.62/1, 63,64,65,66,67.Ak ste nestihli úlohy na vyuč.hodine, dokončiť za d.úlohu.
  • IX.A Celá trieda
   ·
   Ústne skúšanie
   Geografia
   :
   Žilinský kraj sa ešte nemusíte učiť, zastupujúca uč. ho nadiktovala omylom, učíte sa od Obyvateľstva
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Príprava na prijímacie pohovory M
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Opakovať tem. celok od s.38 - 45. Bude písomná práca. Doplniť chýbajúce učivo - žiaci IX.A.
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Produkty a služby bánk, s.47 - 48. Opakovať na pís. prácu podľa predošlého zadania.
  • IX.B Celá trieda
   ·
   Ústne skúšanie
   Geografia
   :
   Žilinský kraj sa ešte nemusíte učiť, zastupujúca uč. ho nadiktovala omylom, učíte sa od Obyvateľstva
  • IX.C
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   POMOCNÍK 71/1 a,b,c,d,e,
  • V.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Dokončiť prac.list, čo ste nedokončili na vyuč.hodine. Opakovať poučky od s.75 - 86 v učebnici, treba sa vedieť presne vyjadrovať.
  • V.B Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Matematika
   :
   Obchodnícke počty, rímske číslice, telesá, obvod a obsah, delenie, PZ 12 - 53
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Dočítať ukážku Synovia Veľkej Medvedice, vedieť rozprávať obsah zaujímavo, pútavo. V zošite mať napísanú poučku - western a vedieť ju vysvetliť. Pri odpovedi sa skúšajú aj staršie poučky.
  • VIII.B Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Úvaha,téma-Kamarátstvo
  • Pia26. 04.
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Príprava na prijímacie pohovory N
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Roman Brat, vedieť obsah ukážky, vypracovať test - 8 úloh, odovzdáva sa na hod. lit. 26.4. Nezabudnite na referáty.
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Príprava na prijímacie pohovory N
  • V.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   učebnica s 102/12, odpísať diktát do zošitov, pozor na správnosť a úhľadnosť.
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Dokončiť prac.list, ktorý ste mali na vyuč.hodine v stredu 24.4.
  • VIII.B Celá trieda
   ·
   Referát
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Cit.dennik -J.Verne